ارسال به دوستان
کد خبر : 85095

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت...‏

حافظ
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :