ارسال به دوستان
کد خبر : 78963

معرفی کتاب انسان در انگاره های بشری و الگوی اسلامی

معرفی کتاب انسان در انگاره های بشری و الگوی اسلامی

انسان در انگاره های  بشری و الگوی اسلامی
کتاب انسان در انگاره های  بشری و الگوی اسلامی به قلم جناب آقای دکتر جعفر شانظری و آقای محرم علی خلیلی به زیور طبع آراسته گردیده است. مطالب کتاب در قالب دو بخش و هشت گفتار به هم پیوسته تدوین شده است.

در این مجال اندک با توجه به فهرست مطالب و زیر مجموعه های آن محتوا و درون مایه کتاب به شما معرفی می گردد.

در بخش اول کتاب پس از بررسی چند مفهوم کلی مانند انسان ، اسلام ، پارادوکس ، پارادایم و حقوق بشر در گفتار اول به بحث انسان در تضارب پرداخته شده است که در ذیل این بخش به انسان در تفکر هایدگر  و انسان در تفکر زیست نگر نگاهی شده است.

سپس در گفتار دوم بخش اول راجع به ضرورت شناخت انسان در تفکر اسلامی مطالبی به نگارش درآمده که از آن جمله می توان به راههای معرفت نفس بر معرفت رب ،توقف شناخت جهان بر شناخت انسان و تلازم شناخت نفس و شناخت خداوند اشاره کرد.

در گفتار سوم که تحت عنوان تفسیر انسان است به انسان شناسی در اسلام و رنسانس پرداخته شده است.

گفتار چهارم شامل مطالبی است که ذیل عنوان تطورات انسان شناسی نگاشته شده است. از جمله مباحث طرح شده در این بخش می توان به برداشتهای متفاوت از انسان ، دوره های سه گانه( سنت ، مدرنتیه ، پست مدرن) ویژیگ های مهم انسان پست مدرن ، انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مشرق زمین و نگاه دینی به انسان و قرآن و حقیقت انسان و ..... اشاره کرد.

گفتار پنجم به پارادوکس در انسان پرداخته است . مباحث این گفتار عبارتنداز : ملاصدرا و بازکاوی پارادوکس در انسان، شهید مطهری و بازکاوی پارادوکس در انسان ، استاد جوادی آملی و بازکاوی پارادوکس در انسان، جستاری در ساحت انسان ، قلب در آیات و احادیث، اوصاف و اقسام قلب و ....

گفتار ششم به کمال انسان پرداخته است در این گفتار کمال انسان در اسلام و فلسفه غرب بررسی شده است .با پایان این گفتار بخش اول کتاب به اتمام می رسد .

بخش دوم شامل گفتار هفتم و هشتم است.گفتار هفتم بخش مفصلی ست که از صفحه 147 تا 197 - حدود 50 صفحه- از کتاب را به خود اختصاص داده است. این گفتار با عنوان حق حیات می باشد.

برخی مطالب طرح شده در این گفتار به این شرح است : معنای حق ، حقوق انسان ، حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق حیات در اسلام ، حیات  مادی و معنوی ، ارزش حیات معنوی در اسلام ، حیات و تاریخ بشر ، جنگ جهانی اول و دوم تئوری تبعیض در تاریخ ، تبعیض در یونان ، روم ، هندوستان ،تبعیض نژادی در یهود ، تبعیض نژادی در آمریکا ، ظهور فاشیسم و نازیسم  ، اسلام و نفی تبعیض ها ، تساوی حقوق انسانها در اسلام ، واکاوی احکام متفاوت در اسلام ، کرامت انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کانت و کرامت انسان، کرامت انسان در اسلام،  اقسام کرامت ، کرامت ذاتی در قرآن و روایات ، کرامت اکتسابی

گفتار هشتم و پایانی کتاب در باب آزادی است. در این گفتار با مطالب ذیل آشنا خواهیم شد؛

واژه آزادی ، آزادی از نظر اندیشمندان ، ضرورت آزادی،  حمایت بین المللی از آزادی، شرایط و حیطه آزادی ، آزادی بیان و عقیده ، آزادی مذهب و عقیده ، آزادی در متون اسلامی و حقوق بین المللی و....

لازم به ذکر است کتاب انسان در انگاره های  بشری و الگوی اسلامی در 224 صفحه توسط جهاد  انشگاهی واحد اصفهان در تیراژ 500 نسخه با قیمت 80000 ریال ( هشت هزار تومان) چاپ و عرضه گردیده است.

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :