ارسال به دوستان
کد خبر : 59683

ريشه هاي كلامي - اجتماعي مسيحيت صهيونيستي

نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید محتوای آنها نمی باشد این مقاله به قلم آقای محمود سيفي در نرم افزار مسیحیت صهیونیستی درج گردیده است. ريشه هاي كلامي - اجتماعي مسيحيت صهيونيستي نجات زمين با پيش گويي چارلز فيني Finney يكي از كساني است كه در آمريكا پايان عاجل جهان را پيش گويي كرد. او در سال 1835 نوشت: «اگر كليسا به وظايف خود عمل كند، هزاره در همين كشور و در عرض سه سال فرا خواهد رسيد». جوزف ميلر بازگشت مسيح را دقيقا در 21 مارس 1843 دانست و چارلز راسل پيش بيني كرد مسيح پادشاهي روحاني خود را در 1914 بر پا خواهد كرد. راسل در 1879 مجله اي به نام «مراقبان صهيون» با تيراژ شش هزار نسخه تاسيس كرد كه در يك قرن بعد به تيراژ 15 ميليون نسخه رسيد. در همين زمان در آمريكا و اروپا علاقه زيادي به شرق و قوم يهود احيا شده بود. توجه به سرزمين فلسطين تا حد زيادي ناشي از سلسله اي از كشفيات باستان شناختي، ماجراجويي هاي نظامي و تعداد رو به افزايش سفرنامه هاي منتشر شده از شرق بود كه به توجهات عمومي دامن مي زد. بين سال 1800 تا 1875 بيش از دو هزار نويسنده درباره ارض مقدس دست به قلم بردند و به طور مثال كتاب راهنماي سينا و فلسطين اثر دن استانلي در طول يك سال پس از انتشار خود در 1856 به ويرايش چهارم رسيد. در دهه 1830 سفر به خاور نزديك بخشي از سفرهايي بود كه اكثر جنتلمن هاي اروپايي را به خود جذب مي كرد. ارض مقدس، پایان جهان، قوم يهود، بازگشت مسيح

نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید محتوای آنها نمی باشد این مقاله به قلم آقای محمود سيفي در نرم افزار مسیحیت صهیونیستی درج گردیده است.

ريشه هاي كلامي - اجتماعي مسيحيت صهيونيستي

نجات زمين با پيش گويي
چارلز فيني
Finney يكي از كساني است كه در آمريكا پايان عاجل جهان را پيش گويي كرد. او در سال 1835 نوشت: «اگر كليسا به وظايف خود عمل كند، هزاره در همين كشور و در عرض سه سال فرا خواهد رسيد». جوزف ميلر بازگشت مسيح را دقيقا در 21 مارس 1843 دانست و چارلز راسل پيش بيني كرد مسيح پادشاهي روحاني خود را در 1914 بر پا خواهد كرد. راسل در 1879 مجله اي به نام «مراقبان صهيون» با تيراژ شش هزار نسخه تاسيس كرد كه در يك قرن بعد به تيراژ 15 ميليون نسخه رسيد.
در همين زمان در آمريكا و اروپا علاقه زيادي به شرق و قوم يهود احيا شده بود. توجه به سرزمين فلسطين تا حد زيادي ناشي از سلسله اي از كشفيات باستان شناختي، ماجراجويي هاي نظامي و تعداد رو به افزايش سفرنامه هاي منتشر شده از شرق بود كه به توجهات عمومي دامن مي زد. بين سال 1800 تا 1875 بيش از دو هزار نويسنده درباره ارض مقدس دست به قلم بردند و به طور مثال كتاب راهنماي سينا و فلسطين اثر دن استانلي در طول يك سال پس از انتشار خود در 1856 به ويرايش چهارم رسيد. در دهه 1830 سفر به خاور نزديك بخشي از سفرهايي بود كه اكثر جنتلمن هاي اروپايي را به خود جذب مي كرد.
در سال 1869 كانال سوئز باز شد و از قضا در همين سال توماس كوك اولين تور مسافرتي خود به اورشليم را كه متشكل از 16 زن و 30 مرد و دو خدمه بود آغاز كرد. تا انتهاي قرن نوزدهم، شركت كوك توانست 12000 توريست را به زيارت ارض مقدس ببرد. اغراق نيست اگر بگوييم او احتمالا بيشتر از هر كس ديگري در تسهيل و شكل دادن به تماس هاي انجيلي با ارض مقدس نقش داشت. بخصوص شهرت او به عنوان سامان دهنده زيارات وقتي اوج گرفت كه از او در سال 1882 خواسته شد تا تمهيدات سفر شاهزاده ادوارد (بعداً شاه ادوارد هفتم) و فرزندش شاهزاده جورج (بعداً شاه جورج پنجم) را به فلسطين مهيا كند.
اين عوامل تاريخي، ادبي، جغرافيايي و آموزشي موجب جلب توجه مسيحيان اونجليك به تفاسير آينده گرايانه از پيش گويي ها در عهد عتيق شد. همزمان با اينكه پس هزاره گرايي جنبش اصلاح ديني و پيوريتانيزم راه را براي پيش هزاره گرايي بدبينانه تر اوايل قرن نوزدهم آماده مي كرد، دو ديدگاه متفاوت درباره ارتباط كليسا و قوم يهود به طور موازي با آن مطرح شد: پيش هزاره گرايي تاريخي معتقد بود كه قوم يهود در كليسا ادغام خواهد شد و همراه بقيه ملل مسيحي در شكل مسيحي به فلسطين باز خواهد گشت و پيش هزاره گرايي مشيت گرا (
Dispensational ) معتقد است قوم يهود پيش از گرويدن به مسيح يا پس از آن به ارض مقدس باز خواهند گشت، ولي در هر صورت از كليسا متمايز خواهند بود. ديدگاه اول الهام بخش جنبش بازگشت و مسيحيت صهيونيستي بريتانيايي شد و ديگري در ايالات متحده پيرواني يافت.
شاخه انگليسي اين جريان بعدها و با حمايت هاي لوئيس وِي(1772-1840) حامي مالي، چارلز سيمِئون(1759-1836) اونجليست خوشبين، جوزف ولف (1795-1862) تبشير شناس برجسته و چارلز هَدون اشپارگئون (1834-1892) مشيت گراي باپتيست منجر به مسيحيت صهيونيستي مشيت گرا در بريتانيا شد. اما در اين ميان ايروينگ و داربي نقشي تعيين كننده داشتند.
ادوارد ايروينگ
Edward Irving در سال 1815 كشيش اسكاتلند شد و به زودي خطابه هايش شهرت بسزايي در بريتانيا برايش فراهم آوردند، چنان كه او را«بزرگ ترين خطيب زمان» نام دادند. به دليل شهرت رو به افزايش ايروينگ از او دعوت شد تا در مراسم سالانه جامعه تبشيري لندن در سال 1824 و سال بعد براي انجمن قاره اي( Continental Society) سخنراني كند. او در يكي از سخنراني هاي خود پيش بيني كرد جهان مجموعه اي از حوادث بسيار پيچيده را تجربه خواهد كرد كه در واقع مقدمات بازگشت مسيح اند. او اصرار داشت كه فعاليت هاي ميسيونري، به خصوص در اروپا ي جنوبي كه محل تمركز انجمن قاره اي بود، كاملا بي حاصل است، زيرا حكم خداوند قرار است در سرزمين هاي سابق امپراتوري روم نازل شود. برخي در واكنش به اين سخنان ايروينگ و با تلقي مخالفت او با انجمن، جلسه را ترك گفتند. وقتي در سال بعد متن سخنراني او منتشر شد، آن را به شخصي به نام هاتلي فرِرِه تقديم كرده بود. فرره معتقد بود بخش هاي پيشگويانه كتاب مقدس را يا بايد به صورت ظاهري و يا استعاري تفسير كرد و هر تلاش ديگر در اين زمينه ما را از مقصود اصلي كتاب مقدس دور خواهد كرد.
جان نلسون داربي را شايد بتوان بحق موثرترين چهره و پدر مشيت گرايي و مسيحيت صهيونيستي دانست. تعاليم داربي به طور خلاصه و بنا به نوشته دونالد واگنر عبارتند از: وفق دادن صور پيشين الهيات پيش هزاره گرايي تاريخي با بسياري از نظريات جديد شامل اين نظرات: متون پيشگويانه و اكثر بخش هاي ديگر انجيل بايد به شيوه اي ظاهري (نص گرا) و پيشگويانه تفسير شوند؛ با اينكه دو وعده الهي متمايز بين خداوند و قوم برگزيده(اسرائيل و كليسا) وجود دارد، وعده به اسرائيل بايد ابدي و منحصرا براي يهوديان تفسير شود؛ كليساي حقيقي دوره جذبه را با عيسي خواهد گذراند؛ تنها يهودياني كه عيسي را به عنوان نجات دهنده خود بپذيرند از نبرد نهايي خلاصي خواهند داشت.
داربي هرمنوتيك مشيت گرا و ظاهري خود را مستند به دو دليل مي دانست: اول آن كه ديگران متون مقدس را به درستي مورد مطالعه قرار نداده اند و ديگر آن كه درستي تفسير خود را به آن دليل مستند مي دانست كه خداوند خود به او الهام كرده بود. داربي روش تفسيري اش را به طور خلاصه چنين توصيف كرده: «من نقل از كتاب مقدس را به افزودن چيزهايي به آن ترجيح مي دهم».
الهيات معاصري كه منجر به اصلي ترين جريان مسيحيت صهيونيستي شده، توسط سايروس اسكافيلد اونجليست به شهرت رسيده. او اين دكترين را مطرح كرد كه عيسي نمي تواند به حكومت زمين باز گردد مگر اين كه برخي حوادث خاص روي دهند. اسكافيلد يك كتاب مقدس منتشر كرد به نام«كتاب مقدس راهنماي اسكافيلد» كه در توضيحات كوتاه آن از شيوه تفسيري داربي استفاده كرده بود و تا سال هاي متمادي انجيل، مرجع و مورد مراجعه عام بود كه همين هم در شيوع انديشه هاي مسيحي صهيونيستي بسيار موثر بود. در اين اثنا، پيش از حوادث آخرالزمان، بنا به عقيده اسكافيلد: كليساي مسيحي در مرحله اول براي نجات مسيحي هاست و طبق طرح خداوند، قوم يهود تحت مشيت الهي متفاوتي قرار دارند كه تا روزهاي آخر به تاخير انداخته خواهد شد. (همان مشيت گرايي)
نوشته هاي اسكافيلد در دهه 1800 بيان مي كند كه بنا به پيش گويي انجيل، در روزهاي آخر، يهوديان به ارض مقدس و بخصوص اورشليم باز خواهند گشت. اسكافيلد همچنين پيش بيني مي كند كه مكان هاي مقدس اسلامي ويران خواهند شد و هيكل در اورشليم بازسازي خواهد شد كه علامتي است بر پايان عصر كليسا. دجال بر خواهد خاست و هر كس كه خواستار وعده الهي باشد عيسي را به عنوان نجات دهنده خود اعلام خواهد كرد.

منابع
Stephen R.Sizer, The Promised Land:.1
A Critical Investigation of Evangelical Christian Zionism in Britain and the United States of America since 1800,
A thesis submitted to Middlesex University and Oak Hill Theological College in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, School of Humanities and Cultural Studies, July 2002.
Sizer, The Development.2. Stephen R
of a Literalist Christian Zionist Hermeneutic, at: http: //www. christianzionismorg.org/articles/Sizer07. html accessed 5/8/2006.
3.
John Hubers,CHRISTIAN ZIONISM: A HISTORICAL ANALYSIS AND CRITIQUE, at: http://
www.christianzionism.org/articles/
Hubers02.html accessed 5/8/2006
hristian Zionism, at: http: //en..4 wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism
.
accessed 5/8/2006
5. آيات كتاب مقدس از ترجمه قديم به فارسي نقل شده است.
پي نوشت ها:
1- زيرا اي برادران نمي خواهم شما از اين سرّ بي خبر باشيد كه مبادا خود را دانا انگاريد كه مادامي كه پري امّت ها در نيايد سخت دلي بر بعضي از اسرائيل طاري گشته است. (رساله پولس رسول به روميان، فصل يازدهم25،)
2 - و ديدم فرشته را كه از آسمان نازل مي شود و كليد هاويه را دارد و زنجيري بزرگ بر دست وي است و اژد ها يعني مار قديمي را كه ابليس و شيطان مي باشد گرفتار كرده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد و او را به هاويه انداخت و در را بر او بسته، مهر كرد تا امّت ها را ديگر گمراه نكند، تا مدت هزار سال به انجام رسد و بعد از آن مي بايد اندكي خلاصي يابد. تخت ها ديدم و بر آن ها نشسته و به ايشان حكومت داده شد و ديدم نفوس آناني را كه به جهت شهادت عيسي و كلام خدا سر بريده شدند و آناني را كه وحش و صورتش را پرستش نكردند و نشان او را بر پيشاني و دست خود نپذيرفتند كه زنده شدند و با مسيح هزار سال سلطنت كردند و ساير مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسيد؛ اين است قيامت اوّل. خوشحال و مقدّس است كسي كه از قيامت اوّل قسمتي دارد. بر اين ها موت ثاني تسلط ندارد، بلكه كاهنان خدا و مسيح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند كرد و چون هزار سال به انجام رسد شيطان از زندان خود خلاصي خواهد يافت تا بيرون رود و امّت هايي را كه در چهار زاويه جهانند يعني ياجوج و ماجوج را گمراه كند و ايشان را به جهت جنگ فراهم آورد كه عدد ايشان چون ريگ درياست و بر عرصه جهان بر آمده لشكرگاه مقدّسين و شهر محجوب را محاصره كردند، پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ريخته، ايشان را بلعيد و ابليس كه ايشان را گمراه مي كند به درياچه آتش و كبريت انداخته شد؛ جايي كه وحش و نبيّ كاذب هستند و ايشان تا ابدالآباد شبانه روز عذاب خواهند كشيد. (كتاب مكاشفات يوحناي رسول، فصل بيستم1،-10)
3 - و آوازي بلند شنيدم كه از ميان قدس به آن هفت فرشته مي گويد كه برويد هفت پياله غضب خدا را بر زمين بريزيد(كتاب مكاشفات يوحناي رسول، 1:16)
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :