ارسال به دوستان
کد خبر : 271938

آیا علمای شیعه در مورد رجعت اتفاق نظر دارند؟

بی تردید شیعه به رجعت اعتقاد دارد؛ زیرا همه دانشمندان بزرگ این مکتب، اعتقاد به رجعت را از ویژگی های پیروان امامان معصوم بر شمرده اند، تا بدانجا که پیروی از مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متلازم یکدیگر بوده و برخی از یاران و پرورش یافتگان مکتب اهل بیت با همین صفت معرفی شده و خرده گیران بر شیعه نیز همین اعتقاد را وسیله نکوهش و مخالفت خویش قرار داده اند.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند.  بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

آیا علمای شیعه در مورد رجعت اتفاق نظر دارند؟

بی تردید شیعه به رجعت اعتقاد دارد؛ زیرا همه دانشمندان بزرگ این مکتب، اعتقاد به رجعت را از ویژگی های پیروان امامان معصوم بر شمرده اند، تا بدانجا که پیروی از مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متلازم یکدیگر بوده و برخی از یاران و پرورش یافتگان مکتب اهل بیت با همین صفت معرفی شده و خرده گیران بر شیعه نیز همین اعتقاد را وسیله نکوهش و مخالفت خویش قرار داده اند. علامه مجلسی بیش از پنجاه تن از عالمان شیعه را نام می برد که اصل رجعت را پذیرفته و روایات مربوط به آن را در کتب خویش آورده اند. هم او می نویسد: «اعتقاد به رجعت در تمام دوره ها مورد اجماع فرقه شیعه بوده و چون خورشید بر تارک آسمان می درخشد و کسی را یاری انکار آن نیست».[۱ ]
شیخ صدوق در کتاب اعتقادات می گوید: «عقیده ما درباره رجعت این است که این رویداد، قطعاً به وقوع می پیوندد».[۲]
شیخ مفید عقیده به رجعت را از ویژگی های پیروان خاندان رسالت می داند.[۳] سید مرتضی معتقد به اجماع شیعه درباره رجعت است و می گوید : «پیروان این مذهب در این باره کمترین اختلافی ندارند».[۴] شیخ حر عاملی می نویسد: «فزونی نویسندگانی که روایات مربوط به رجعت را در کتب مستقل یا غیرمستقل گرد آورده اند و تعداد آنها از هفتاد کتاب تجاوز می کند، دلیل بر قطعی بودن اعتقاد به رجعت از دیدگاه شیعه است.[۵ ]
شیخ طوسی در تفسیر تبیان[۶] و امین الدین طبرسی در مجمع البیان[۷] و دیگر مفسران بزرگ شیعه درباره رجعت سخن گفته اند و بنا به نوشته صاحب کتاب «الایقاظ من الهجعة» صحت رجعت از نظر شیعیان امری مسلم، قطعی و انکارناپذیر بوده و بیشتر دانشمندان یا همه آنان این واقعیت را پذیرفته اند.[۸ ]
شیخ صدوق در کتاب «صفات الشیعه»، اعتقاد به رجعت را از مشخصات پیروان این مکتب برشمرده و حدیثی را از امام ششم، حضرت صادق در این رابطه نقل می نماید.[۹ ]
بنابراین می توان گفت که اصل رجعت از دیدگاه عالمان بزرگ شیعه، امری مسلم و قطعی بوده و با توجه به روایات بسیاری که از پیشوایان معصوم رسیده است، تردیدی در تحقق رجعت باقی نمی ماند. علامه مجلسی می نویسد: «کسی که حقانیت ائمه اطهار، را باور کرده است، چگونه می تواند درباره مسأله متواتری که از آنان نقل شده و نزدیک به دویست روایت صریح در این زمینه رسیده و بیش از چهل تن از ثقات و عالمان شیعه آنها را در کتب خود آورده اند، شک داشته و این عقیده را با دیده تردید بنگرد؟… راستی اگر مسأله ای از این قبیل را نتوان از متواترات دانست، پس در کدامین موضوع می توان ادعای تواتر کرد؟»[۱۰ ]
شیخ حر عاملی روایات رجعت را فزون از شمار دانسته و قائل به تواتر معنوی اخبار وارده است.[۱۱ ]
ناگفته نماند که این سخن بدین معنی نیست که از دیدگاه عقاید شیعی، اصل رجعت در شمار اصول دین بوده و هم پایه اعتقاد به توحید، نبوت و معاد است، بلکه بسان بسیاری از ضروریات دینی یا رویدادهای تاریخی انکارناپذیر، از مسلمات قطعی محسوب می گردد.
پی نوشت ها
۱. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۳، صص۱۲۲ـ۱۴۴.
۲. اعتقادات صدوق، به نقل از: بحارالانوار، ج۵۳، ص۱۲۸.
۳. همان، ص۱۳۶.
۴. همان، ص۱۳۹.
۵. الایقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرجعة، شیخ حر عاملی، باب دوم.
۶. تبیان، شیخ طوسی، ج۸، ص۱۲۰.
۷. مجمع البیان، طبرسی، ج۴، ص۲۳۵.
۸. الایقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرجعة، شیخ حر عاملی، باب دوم، دلیل پنجم.
۹. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۳، ص۱۲۱.
۱۰. همان، صص۱۲۲ـ۱۴۴.
۱۱. الایقاظ من الهجعة فی البرهان علی الرجعة، باب دوم، دلیل سوم.

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :