ارسال به دوستان
کد خبر : 270363

خواهی بود

تهِ تهِ تهِ این ماجرا تو خواهی بود


خواهی بود


تهِ تهِ تهِ این ماجرا تو خواهی بود

 

تو خواهی آمد و آن آشنا تو خواهی بود

 

 

دلِ دلِ دلِ تنگم چه شکوه ها دارد

 

بیا که پاسخ این بی نوا تو خواهی بود

 

 

میِ میِ میِ هفتاد ساله می خواهم

 

دوای لکنت این بیت ها تو خواهی بود

 

 

اگر سؤال و جوابی دوباره درگیرد

 

الستُ ربّک قالوا بَلی تو خواهی بود!

 

 

 

یکِ یکِ یکِ تقویمم از تو لبریز است

 

که ابتدا تو و تا انتها تو خواهی بود

 

 

پسِ پسِ پسِ این ابرهای تودرتو

 

خودِ خودِ خودِ آن روشنا تو خواهی بود

 

 

کمِ کمِ کم از اینجا شهید خواهم رفت

 

اگر اگر اگر آن دلربا تو خواهی بود

 

مهدی جهاندار


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :