ارسال به دوستان
کد خبر : 269715

گذشته

گذشته

با خنده اگر از من بازنده گذشته

شادم که مرا دیده و با خنده گذشته

بخشیده ام او را به رقیب و نتوان گفت

از آنچه به روز من بخشنده گذشته

از دست کج رهگذر باغ، گذشتیم

سیبی اگر از شاخه ی ما کنده، گذشته

گفتیم در آینده هم از عشق توان گفت

آنقدر نگفتیم… که آینده گذشته

هر کس که به حال من دلباخته خندید

با خنده رسیده است و سرافکنده گذشته

گفتی سر تو باز بجنگم ولی افسوس

عمریست قمار از من بازنده گذشته

حسین زحمتکش

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :