ارسال به دوستان
کد خبر : 266367

هزاره گرايي

هزاره گرايي (millennialism) ميراث قديم اديان است كه امروزه در جوامع مسيحي رواج يافته و در آينده اي نزديك ، شاهد آثار و نتايج آن خواهيم بود. اين آرمان در يهوديت بسيار اوج گرفت و در مسيحيت – به ويژه در سال 1000 ميلادي – به نهايت اوج خود رسيد. اكنون هزاره گرايي در جهان مسيحيت بيداد مي كند و شور و التهاب اين آرمان در آن جوامع به آن پايه است كه پژوهشگران علوم اجتماعي و رسانه هاي جمعي از آن به عنوان «سندر» دو هزار و «جنون هزاره اي» ياد مي كنند.

 

نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از منابع دیگر نیز مقلاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد این مقاله درج شده در نرم افزار مسیحیت صهیونیسم می باشد.

 

هزاره گرايي

 

هزاره گرايي (millennialism) ميراث قديم اديان است كه امروزه در جوامع مسيحي رواج يافته و در آينده اي نزديك ، شاهد آثار و نتايج آن خواهيم بود. اين آرمان در يهوديت بسيار اوج گرفت و در مسيحيت – به ويژه در سال 1000 ميلادي – به نهايت اوج خود رسيد. اكنون هزاره گرايي در جهان مسيحيت بيداد مي كند و شور و التهاب اين آرمان در آن جوامع به آن پايه است كه پژوهشگران علوم اجتماعي و رسانه هاي جمعي از آن به عنوان «سندر» دو هزار و «جنون هزاره اي» ياد مي كنند.

اين آرمان خاص مسيحيت نيست و نشانه هايي از آن در اسلام و اديان ديگر وجود دارد. دايره المعارف بين المللي علوم اجتماعي در مدخل (millennialism) مي نويسد: واژه (millennialism) و معادل يوناني آن chilias در لغت به معناي يك دوره هزار ساله است .

سنت هزاره در ادبيات مكاشفه اي يهود و كتاب مكاشفه يوهنا استوار است. بر اساس آن سنت، مسيح پس از اينكه يك بار ديگر به شكل يك جنگ آور آشكار مي شود بر ابليس پيروز خواهد گرديد و آن را در بند خواهد كرد آن گاه ملكوت خدا را پديد خواهد آورد و شخصا به مدت هزار سال حكم خواهد راند. قديساني كه در ايمان ثابت مانده و جان بر سر آن نهاده اند از خاك بر مي خيزند و در پادشاهي او به كهانت مي پردازند. در پايان يك دوره، شيطان تا حدي آزاد خواهد ماند و سرانجام كشته خواهد شد آن گاه رستاخيز همه مردگان واپسين داوري و آخرين رستگاري فرا خواهد رسيد.

هزاره گرايي تا اندازه اي به پيش گويي هاي مربوط به آينده جهان ارتباط دارد و در جستجوي پاسخي براي سرنوشت انسان و جهان است.

و اما هزاره مسيحي؛ كتاب مكاشفه يوحنا از اعداد و ارقام سخن گفته است و دو عدد بسيار معروف در آن يافت مي شود. هزار و 666.

به گفته آن كتاب ، حضرت عيسي عليه السلام شيطان را در بند مي كند و به مدت هزار سال با قديسان و شهيدان آغاز مسيحيت كه تعدادشان بسيار است سلطنت مي نمايد. آن گاه شيطاني اندك آزاد مي شود . شيطان براي جنگ بانيكان و تسخير شهر قدس لشكرگراني را فراهم مي كند، ولي و سپاهش به اراده خداوند نابود مي شوند. اين مسئله روشن بعدا تفسيرهاي مختلفي گرفت. مثلا گروهي گفته اند سلطنت هزاره ساله حضرت عيسي مسيح عليه السلام به بهشت مربوط مي شود. زيرا شيطان به آن جا راهي ندارد درباره تقدم و تاخر رويدادها نيز گرايش هاي گوناگوني پديد آمد مكتب هاي «پيش هزاره»، «پس هزاره» و «نفي هزاره» از آن جمله است.

هزاره گرايي همراه انتظار موعود، از يهوديت به مسيحيت سرايت كرد و به علت ناتمام ماندن رسالت حضرت عيسي عليه السلام در مسيحيت ادامه يافت. [1]

[1] . نشريه موعود، ش 19، ص 14.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :