ارسال به دوستان
کد خبر : 265527

حواريون مسيحي و اهداف يهودي

به مبلغان انجيل، ايوانجليست گويند. قبل از جنگ جهاني دوم و انتشار دوره دوازده جلدي اصول مسيحيت با عنوان بنياد ها ، آنان به بنياد گرا معروف بودند. در سال 1951 با ايجاد بنيادي به نام اعضاي جهاني ايوانجيلي خود را به عنوان محافظه كاران مسيحي معرفي كردند و تا كنون ارتباط نزديكي ميان ديدگاه هاي محافظه كاران ايوانجليست با ايدئولوژي محافظه كاران سياسي آمريكا مشهود است. آنان با جديت تمام درباره عملي نمودن خواسته هاي مسيح و تحقق پيش گويي هاي انجيل تبليغ مي كنند و اعلام مي دارند، ظهور دوباره مسيح بسيار نزديك است و مسيحيان براي ظهور دوباره مسيح وظيفه دارند انجيل را در سراسر جهان تبليغ نمايند. ايوانجليست ها اعلام مي دارند كه آنان مي خواهند آمريكا را از سكولار اومانيسم نجات دهند و مي كوشند با كنار گذاشتن افراد سكولار از مسئوليت هاي حساس در جامعه، مسيحيان طرفدار اعتقادات افراطي ديني را جايگزين كنند. ايوانجليست ها راديو و تلويزيون را ابزاري معجزه آسا مي دانند كه در تحقق اهداف ديني، دستاوردهاي شگفت انگيزي داشته است. از اين رو با توسعه راديو و تلويزيون در آمريكا، آن ها برنامه هاي ديني خود را به طور بسيار گسترده اي از اين رسانه ها پخش مي كنند. اكنون در آمريكا بيش از 1550 ايستگاه راديويي و 350 ايستگاه تلويزيوني وجود دارد كه برنامه هاي مسيحي ـ ديني را در شبانه روز پخش مي كنند و هر هفته 14 ميليون نفر اين برنامه ها را تماشا مي كنند. شعار مبلغان انجيل در تلويزيون، شكل دادن افكار نوجوانان مي باشد، آن ها در تبليغ خود اظهار مي كنند كه مي خواهند اخلاق و معنويت را به كشور آمريكا و عزت را به خانواده هاي از هم پاشيده اين كشور باز گردانند . آن ها در تبليغات خود مردم را از دوران عذاب شديد به دست دجال مي ترسانند و اظهار مي كنند كه فقط «مسيحيان دوباره تولد يافته» نجات خواهند يافت. آن دسته از ايوانجليست ها، كه از طريق تلويزيون برنامه هاي تبليغي پخش مي كنند قلي ايوانجليست نام دارند.

نکته ؛ لازم به ذکر است است از آنجا که یکی از رسالتهای این سایت اطلاع رسانی و تنوع محتوایی برای کاربران محترم است لذا از نویسندگان محترم دیگر با ذکر نام و مشخصات مقالاتی درج می گردد بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه محتوای آنها نمی باشد

حواريون مسيحي و اهداف يهودي

چكيده :
به مبلغان انجيل، ايوانجليست گويند. قبل از جنگ جهاني دوم و انتشار دوره دوازده جلدي اصول مسيحيت با عنوان بنياد ها ، آنان به بنياد گرا معروف بودند. در سال 1951 با ايجاد بنيادي به نام اعضاي جهاني ايوانجيلي خود را به عنوان محافظه كاران مسيحي معرفي كردند و تا كنون ارتباط نزديكي ميان ديدگاه هاي محافظه كاران ايوانجليست با ايدئولوژي محافظه كاران سياسي آمريكا مشهود است. آنان با جديت تمام درباره عملي نمودن خواسته هاي مسيح و تحقق پيش گويي هاي انجيل تبليغ مي كنند و اعلام مي دارند، ظهور دوباره مسيح بسيار نزديك است و مسيحيان براي ظهور دوباره مسيح وظيفه دارند انجيل را در سراسر جهان تبليغ نمايند. ايوانجليست ها اعلام مي دارند كه آنان مي خواهند آمريكا را از سكولار اومانيسم نجات دهند و مي كوشند با كنار گذاشتن افراد سكولار از مسئوليت هاي حساس در جامعه، مسيحيان طرفدار اعتقادات افراطي ديني را جايگزين كنند. ايوانجليست ها راديو و تلويزيون را ابزاري معجزه آسا مي دانند كه در تحقق اهداف ديني، دستاوردهاي شگفت انگيزي داشته است. از اين رو با توسعه راديو و تلويزيون در آمريكا، آن ها برنامه هاي ديني خود را به طور بسيار گسترده اي از اين رسانه ها پخش مي كنند. اكنون در آمريكا بيش از 1550 ايستگاه راديويي و 350 ايستگاه تلويزيوني وجود دارد كه برنامه هاي مسيحي ـ ديني را در شبانه روز پخش مي كنند و هر هفته 14 ميليون نفر اين برنامه ها را تماشا مي كنند. شعار مبلغان انجيل در تلويزيون، شكل دادن افكار نوجوانان مي باشد، آن ها در تبليغ خود اظهار مي كنند كه مي خواهند اخلاق و معنويت را به كشور آمريكا و عزت را به خانواده هاي از هم پاشيده اين كشور باز گردانند . آن ها در تبليغات خود مردم را از دوران عذاب شديد به دست دجال مي ترسانند و اظهار مي كنند كه فقط «مسيحيان دوباره تولد يافته» نجات خواهند يافت. آن دسته از ايوانجليست ها، كه از طريق تلويزيون برنامه هاي تبليغي پخش مي كنند قلي ايوانجليست نام دارند.
آنان براي تحقق اهداف خود، موسسات آموزش عالي زيادي را، براي تربيت متخصصان با اعتقادات ديني افراطي براي احراز پست هاي كليدي كشور، به وجود آورده اند؛ از جمله: دانشگاه هاي رجينت، ليبرتي، اورال رابرتر و انجيل جيمي سواگارات، ايوانجليست ها خود را از پيشگامان مبارزه با سكولار ليبراليسم در جامعه آمريكا در قرن 20 معرفي مي كنند و به شدت از مناظرات كلامي با دانشمندان ديگر اديان پرهيز مي كنند. طبق آمارها 80 تا 100 ميليون مسيحي طرفدار ايوانجليست ها در آمريكا وجود دارند و اكثريت آنها از حزب محافظه كار جمهوري خواه حمايت همه جانبه مي كنند. ايوانجليست ها با حضور گسترده در برنامه هاي راديويي قبل و بعد از جنگ جهاني دوم در ميان رؤساي جمهوري آمريكا اعمال نفوذ مي كردند. مثلاً در انتخابات رياست جمهوري 1976 از جيمي كارتر كانديداي حزب دموكرات، كه عضو كليساي بنياد گرايان به نام كنوانسيون بابتيست هاي جنوبي بود و ادعا مي كرد مسيحي دوباره تولد يافته است حمايت نمودند. بعد از به قدرت رسيدن كارتر، مجله نيوزويك اين سال را سال ايوانجليست ها ناميد.
از سال 1979 شعار آن ها اين است كه هنگام آن فرا رسيده كه براي تغيير مسير آمريكا و نجات اين كشور، مسيحيان متدين از كليسا وارد كنگره شوند و اكنون از 400 هزار كليساي مسيحي در آمريكا، حدود 110 هزار كليسا در اختيار ايوانجليست هاست. آن ها در انتخابات 1980 با برگزاري نامه هاي تبليغاتي گسترده حمايت خود را از ريگان كه او هم خود را مسيحي دوباره تولد يافته مي دانست اعلام كردند. اخيرا هم در انتخابات سال 2000 حمايت قاطع خود را از بوش اعلام كردند. ايوانجليست ها براي پيشبرد اهداف سياسي و اجتماعي خود تعدادي موسسه را در آمريكا تاسيس كرده اند از جمله: 1. ائتلاف مسيحيان براي آمريكا، با دو ميليون عضو و بيش از 50000 فعال سياسي و بودجه ساليانه 25 ميليون دلار كه از مسيحيان متعصب مي خواهد كه در تمامي انتخابات از شوراي محلي گرفته تا رياست جمهوري شركت فعال داشته باشند و به كانديداي مورد تاييد موسسه رأي دهند. 2. ميزگرد ديني: متشكل از فرماندهان ارشد ارتش و سياستمداران 3. ائتلاف آمريكايي براي ارزش هاي سنتي: با بيش از 43000 كليسا كه ايوانجليست هاي معروف عضو اين ائتلاف هستند. 4. جنگ صليبي علمي بين المللي براي مسيح: با بيش از 16000 مبلغ و بودجه 300 ميليون دلاري در سال 2000؛ 5 . زنان علاقه مند به آمريكا: با 600000 زن عضو و بودجه ساليانه 10 ميليون دلار كه براي حفظ خانواده فعاليت گسترده اي مي كند؛ 6. بنياد ميراث: كه در شكل دهي سياست هاي دولت هاي حزب جمهوري خواه نقش اساسي دارد. پروژه اي براي قرن جديد آمريكا و انستيتو واشنگتن براي سياست گذاري در خاور نزديك و چاليددون از موسسات هسته مشاوران كاخ سفيد مي باشند كه تحت نفوذ ايوانجليست ها فعاليت مي كنند؛ 7. روزنامه صداي مسيحيت: در كاليفرنيا كه مواضع ايوانجليست ها را بيان مي كند و با فعاليت هايي كه انجام مي دهد عليه نمايندگان كنگره، كه مخالف افكار ايوانجليست ها باشد، تبليغات منفي مي كنند.


سيدحسن اسلامي
فصلنامه فقه، ش 44، تابستان 84

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :