ارسال به دوستان
کد خبر : 256882

نیت اخـلاقی (از دیدگاه کانت و اسلام)

یکی از مسائلی که مکاتب اخلاقی به ندرت به آن پرداخته اند مسأله ی «نیت» است. از جمله مکاتبی که این مسأله را مورد توجه قرار داده اند مکتب اخلاقی کانت و مکتب اسلام است. هریک از این مکاتب با دیدگاهي خاصی به این موضوع توجه کرده اند و تعریفي ویژه از نیت ارائه داده اند، که این امر تأثیري شگرف درگستره ی فعل اخلاقی دارد. «کانت» نیت فعل اخلاقی را به نیت انجام تکلیف و ادای وظیفه منحصر کرده است. این نگاه دایره ی فعل اخلاقی را بسیار محدود می کند؛ و از آنجا که مکتب او انگیزه ای جز ادای تکلیف را اخلاقی نمی داند، نمی تواند در افراد محرکي فعال و مؤثر برای انجام کار اخلاقی ایجاد کند. در مقابل، اسلام با در نظر گرفتن قصد تقرب به خدا که عنوانی جامع و فراگیر برای فعل اخلاقی است سایر انگیزه های خیر از جمله: کمک به دیگران، رسیدن به کمال، ترس از عقاب و ... را هم در بر مي گيرد. زمینه ای گسترده برای انجام فعل اخلاقی فراهم کرده است که افراد مختلف با کنش ها و انگیزه های متفاوت را در بر مي گيرد؛ لذا می توان گفت اسلام به موضوع نيت نگاه فراگیر و جامع تری دارد. این تفاوت ناشی از مبانی و اصولی است که این مکاتب برای اخلاق قائل هستند.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

نیت اخـلاقی (از دیدگاه کانت و اسلام)

سیده زهرا موسوی

چکیده

یکی از مسائلی که مکاتب اخلاقی به ندرت به آن پرداخته­اند مسأله­ی «نیت» است. از جمله مکاتبی که این مسأله را مورد توجه قرار داده اند مکتب اخلاقی کانت و مکتب اسلام است.

هریک از این مکاتب با دیدگاهي خاصی به این موضوع توجه کرده اند و تعریفي ویژه­ از نیت ارائه داده اند، که این امر تأثیري شگرف درگستره­ی فعل اخلاقی دارد.

«کانت» نیت فعل اخلاقی را به نیت انجام تکلیف و ادای وظیفه منحصر کرده است. این نگاه دایره­ی فعل اخلاقی را بسیار محدود می کند؛ و از آنجا که مکتب او انگیزه ای جز ادای تکلیف را اخلاقی نمی داند، نمی تواند در افراد محرکي فعال و مؤثر برای انجام کار اخلاقی ایجاد کند.

در مقابل، اسلام با در نظر گرفتن قصد تقرب به خدا  که عنوانی جامع و فراگیر برای فعل اخلاقی است سایر انگیزه های خیر از جمله: کمک به دیگران، رسیدن به کمال، ترس از عقاب و ... را هم در بر مي گيرد. زمینه ای گسترده برای انجام فعل اخلاقی فراهم کرده است که افراد مختلف با  کنش­ها و انگیزه­های متفاوت را در بر مي گيرد؛ لذا می توان گفت اسلام به موضوع نيت نگاه فراگیر و جامع­تری دارد. این تفاوت ناشی از مبانی و اصولی است که این مکاتب برای اخلاق قائل هستند.

واژه هاي كليدي : نیت، نیت اخلاقی، اراده، انگیزه، کانت، اسلام.

 

مقدّمه

نیت به معنای کشش و توجه نفس به هدف نهایی در انجام یک فعل، از جمله مسائلی است که در دو مکتب اخلاقی کانت و اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

موضوع نیت در متون مربوط به فلسفه ی اخلاق و مکتب اخلاقی کانت از جمله موضوعاتی است که همواره جایگاهي ویژه­ را به خود اختصاص داده است. از منظر اسلامی نیز در اکثر کتاب­های اخلاقی، عرفانی و حتی فقهی، موضوع نیت و مراتب و انواع آن بحث و بررسی شده است.

البته باید به این نکته ي اساسی توجه داشت که نیت در هر دو دیدگاه به یک معني نیامده، بلکه در هرکدام از این مکاتب، نیت با نگاهي ویژه مورد توجه بوده و از نظر معني شناسي بررسي شده است.

صاحب نظران تاکنون این دو مکتب را از ابعاد مختلف بررسی كرده اند، كه گاه موضوعاتي هم به صورت تطبيقي بررسي شده است، اما تا آنجا که نگارنده در این مجال کاویده است، «نیت اخلاقی» از دیدگاه کانت و اسلام به صورت اختصاصی بررسی نشده است؛ لذا این نوشتار به دنبال كاوش در که این موضوع را مورد کاوش قرار دهد. برای این مهم ابتدا معنای نیت و مفاهیم مرتبط با آن بررسی مي شود و سپس دیدگاه کانت درباره­ی نیت بیان خواهد شد و پس از آن دیدگاه اسلام در مورد نیت ارائه می­شود. در ادامه نقاط تشابه و تمایز در این دو مکتب برجسته خواهدشد. در پایان نیز به قضاوت و نتیجه­گیری در این باره خواهیم نشست.

 

الف) مفهوم شناسی

قبل از ورود به بحث نیت اخلاقی، لازم است درباره ي برخی واژه های مرتبط با موضوع این نوشتار توضيح داده شود.

1. نیت

در زبان فارسی نیت را به اراده، عزم و قصد وآنچه از قصد که به دل گیرند معني کرده اند؛[1] و در اصطلاح نیز چنین آورده اند: نیت عبارت است از قصد و اراده ای که انسان را به کاری تحریک کند. از محقق طوسی 1 نقل شده است که نیت، قصد انجام دادن فعل و واسطه ی بین علم و عمل است؛ زیرا تا چیزی دانسته نشود، ممکن نیست قصد شود.[2]

در تعریف دیگر، نیت را به دو معني آورده اند و آنها را مکمل یکدیگر و در امتداد هم می دانند. آن دو معني چنین اند: الف: نیت به معنای قصد تحقق بخش عنوان عمل؛ ب: به معنی انگیزه و داعی بر عمل.

در توضیح معنای اول می توان گفت: اگر فردی حرکاتی را انجام دهد؛ مانند: ادای احترام یا انجام عمل عبادی، ولی قصد او از انجام این حرکات صرفاً نمایش باشد و نه ادای احترام و عبادت، در این صورت عمل او به معنای واقعیِ ادای احترام یا عبادت شکل نگرفته است. 

در معنای دوم، آنچه مورد توجه قرار گرفته عاملی است که فرد را وادار به انجام کار کرده است. مثلاً برای دستگیری از یک نیازمند ممکن است انگیزه های مختلفی مانند جلب توجه دیگران ارضای عواطف انسانی و ... وجود داشته باشد. دراین باره، آنچه موجب حرکت و عمل فرد برای کمک شده است نیت فعل محسوب می شود. در واقع این دو معنا در کنار هم نیت فعل را شکل می دهند.[3]

برای روشن شدن معنای نیت، تقسیم دیگری را نيز مطرح مي كنيم:

در این تقسیم نیت به نیت متزلزل و ثابت تقسیم می­شود نیت متزلزل نیتی است که در اثر طغیان غرایز و هوس­های آنی پدید می آید، در نتیجه پایگاهي محکم و استوار ندارد و در برابر سایر انگیزه ها و عوامل مؤثرتر رنگ می بازد. در مقابل، نیت ثابت است که منشأ آن اعتقادات و روحیات انسانی است این نوع نیت نشانه هایی از درون انسان را به نمایش می گذارد و سبب بروز و ظهور شخصیت پنهانی انسان و منشأ حرکت و عمل است.[4]

براساس تعاریف و تقسیم هایی که از نیت بیان شد، می توان چنین تعریفی از نیت ارایه کرد: «نیت به معنای انگیزه ی عمل و تحقق بخش عنوان عمل است كه نشانه هایی از شخصیت پنهانی انسان را آشکار می سازد».

2. انگیزه و انگیزش

انگیزه در زبان فارسی به معنای «سبب و باعث چیزها»، «موجب و علت» است. انگیزش نیز به معنای «تحریک و ترغیب» آمده است.[5]

انگیزش چرایی رفتار را تبیین می کند و انگیزه چیزی است که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهد.[6] انگیزه در زبان انگلیسی با لغت Motive و انگیزش با لغت Motivation مشخص شده است. انگیزش در زبان انگلیسی از Metion مشتق شده است که به معنای تحریک است.

روان شناسان نیز در این زمینه به نکاتی اشاره کرده­اند. از جمله این که معتقدند انگیزه و انگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می روند، با این حال می توان انگیزه را دقیق­تر از انگیزش دانست، به این معني که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار و انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد.[7]

همچنین انگیزش را فرایندی درونی می دانند که رفتار را بر می انگیزد، راهنمایی می کند و حالت برانگیختگی را تا رسیدن به هدف استمرار می بخشد. این فرایند شامل دو عنصر اساسی است:

الف. عنصر درونی که شخص را به سوی عمل می کشاند.

ب. عنصر هدف که به عنوان پایان حالت انگیزش است.[8]

درباره ي علت انگیزش نیز می توان گفت: علت انگیزش و برانگیختگی یا امري درونی است؛ مثل: اعتقادات و گرایش­های فرد، و یا منشأ بیرونی دارد و توسط پیامدهای بیرونی و مصنوعی کنترل می شود؛ مانند: جایزه و تنبیه.[9]

به طورکلی انگیزه­ها نیروهای محرکی هستند که عامل حرکت انسان به سوی اهداف مورد نظر مي شوند، در او شادابی و نشاط و جنبش ایجاد می کنند و سبب بروز و ظهور رفتار می شوند. از این رو وظایفی مهم را در وجود انسان بر عهده دارند. او را برای برآورده کردن نیازهای اصلی زندگی و پویایی به تلاش و تکاپو وادار می کنند و اسباب هماهنگی و سازگاریش را با محیط فراهم می آورند. همچنین انگیزش رفتار انسان را به سویی هدایت می کند که به کسب لذت یا دفع حالت نامطلوب - چه مادی و چه معنوی - منتهي شود.

3. اراده

معنای لغوی «اراده» خواستن، میل، قصد، آهنگ است.[10] برای معنای اصطلاحی آن نیز دو معني بیان شده است:

الف. به معنای خواستن و دوست داشتن چیزی؛

ب) به معنای تصمیم گرفتن برای انجام کاری.

معنای اول یکی از خصوصیات روان و قلب است که مقابل آن دوست نداشتن و نخواستن است. اراده به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کار نیز از افعال قلبی انسان است که در پی خواست درونی به وجود می آید (در واقع این دو معنا در کنار هم عمل می کنند) و نقطه ی مقابل آن را با اندکی تسامح، تردید و دودلی را می توان برشمرد. در نتیجه، اراده در مواردی به کار می رود که انسان براساس آگاهی، کاری را انجام دهد؛ زیرا بدون آگاهی و توجه به چیزی ممکن نیست به آن علاقه­مند شد و به دنبال تحقق آن بود.[11]

در حقیقت انسان همیشه تحت تأثیر نیروهای مختلفی از جمله غرایز، عواطف، نیازها و خواسته ها قرار دارد، اما مي تواند خواسته ای را بر سایر خواسته ها ترجيح دهد این توانایی همان اراده است که به واسطه­ی آن انسان خواسته های خود را تعیین می کند و از این که مقهور نیروها و قوایی بشود که او را احاطه کرده اند مصون می ماند. با کمک این توانایی، انسان کاری را از روی اختیار انتخاب مي كند و انجام می دهد و از کار دیگری چشم پوشی کرده، آن را انجام نمی­دهد.

تفاوت میل و اراده

مطلبی که لازم است به آن اشاره شود مسأله ي میل و تفاوت آن با اراده است. میل و اراده به یک معني نیستند، ولی اراده را بدون در نظر گرفتن میل نمی توان تصور کرد.

«میل در انسان یک نوع کشش به سوی یک شیء خارجی است. وقتی انسان نیازی در درون خود احساس کند و در خارج نیز پاسخ آن را ببیند، در وجود خود نیرویی احساس می کند که او را به سوی آن پاسخ می کشاند. در واقع، میل رابطه ی میان انسان و عامل خارجی است، ولی اراده همان طور که اشاره شد- یک امر درونی و رابطه ای بین انسان و عالم درون است. اراده زمانی است که انسان اندیشه و محاسبه می کند و از میان میل­ها یک میل را انتخاب می کند.»[12]

با توجه به مطالبی که گذشت می توان دریافت که هرگاه پای اراده در میان است نمی شود از عقل سخن نگفت؛ زیرا برای ظهور و بروز اراده، میل ها مورد بازشناسی و نقد و بررسی قرار می­گیرند (که این امور از وظایف عقل است) و در نهایت منجر به تصویب و ترجیح یکی از میان همه می شود.

4. رابطه­ی نیت و انگیزه

بعد از بررسی معنای نیت و انگیزه، لازم است به رابطه ي ميان اين دو پرداخته شود.

با توجه به مباحثی که ذیل عناوین نیت و انگیزه گذشت، می توان به این نتیجه دست یافت که نیت همان انگیزه است، با اين تفاوت كه هریک از این دو مفهوم در حوزه ای از علوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ مثلاً نیت در مباحث اخلاقی بیشتر مطرح شده است و از آن به عنوان «کشش و توجه شدید نسبت به غایت و هدف نهایی در انجام یک فعل» نام برده شده است؛ و البته برداشتی که از نیت می شود، همان بُعد درونی و معنوی آن است، اما انگیزه بیشتر در مباحث روان شناسی مطرح شده و از تأثير آن در کلیه­ی رفتارهای آدمی- چه رفتارهای زیستی مثل خوردن و خوابیدن ... و چه سایر رفتارها که بیشتر جنبه­ی عاطفی و معنوی دارند سخن رفته است. به عنوان نمونه، انگیزش را به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده­ی رفتار اطلاق می کنند؛ و انگیزه به نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است.

در این نوشتار نقطه­ی تلاقی این دو مفهوم مورد نظر ماست که با صرف نظر از بعضی دقت نظر های تخصصی، روان شناختي و فقهی، می توان انگیزه و نیت را به یک معني گرفت (نیت همان انگیزه و داعی انجام فعل است).

5. رابطه­ی نیت با اراده و عمل

برخی نیت را چنین تعریف کرده اند: نیت اراده­ی ایجاد فعل است.[13] و بر این اساس رابطه­ی نیت و اراده را می توان چنین تفسیر کرد: نیت همان میل و خواسته ای است که انسان از میان میل­ها و خواسته های درونی برگزیده است و با عنصر اراده این انتخاب را نهایی کرده و به آن فعلیت بخشیده است. نیت مقدّمه و علت اصلی حرکت اراده است.

در خصوص رابطه­ی نیت و عمل نیز می توان گفت که نیت مولد عمل است و بدون نیت عملی از انسان سر نمی زند. در واقع، نیت جانِ عمل است. نتیجه­ی شکل گرفتن نیت و اراده عملی است که در خارج صورت می پذیرد.

نیت را می توان بعد درونی یک فعل دانست؛ به این صورت که انگیزه­ی انجام فعل سبب می­شود فرد تمام توان خود را به کار نبرد؛ در نتیجه امری تحقق می­یابد که کیفیت و کمیت و شکل و خصوصیات مکانی و زمانی آن تابع انگیزه باشد.

ب) بررسی نیت اخلاقی از دیدگاه کانت و اسلام

انسان­ها در زندگی خود برخی کارها را انجام می دهند، ولی به دنبال جلب سود و یا دفع ضرر نیستند، بلکه فقط به خاطر اخلاق و ارزش­های اخلاقی به انجام آن اقدام می کنند. این امر از جمله امور معنوی مختص انسان است، البته برخی از این افعال از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با ديگر افعال ندارند و تنها وجه تمایز آنها، نیت این افعال است. آنچه در اینجا به آن پرداخته می شود بررسی این مطلب است که از دیدگاه کانت و اسلام چه نیتی سبب می شود که کار ارزش اخلاقی پیدا کرده، فعل اخلاقی محسوب شود؟ یا به دیگر عبارت، نقش نیت در توصیف فعل به اخلاقی بودن، از منظر کانت و اسلام چیست؟

ابتدا دیدگاه کانت و در ادامه دیدگاه اسلام بررسی مي شود.

1.  دیدگاه کانت

برای روشن شدن دیدگاه کانت، ابتدا معنای نیت و اراده ي خیر بررسی مي شود؛ و در پایان معنای تکلیف و رابطه­ی آن با نیت، قوانین و اصول اخلاقی را بيان مي نماييم.

نیت

«نیت فعل اخلاقی» در نظریه­ی کانت جایگاهي ویژه دارد. می توان گفت کانت از جمله معدود صاحبان مکاتب اخلاقی است که به لایه ا­ی دیگر از فعل اخلاقی پرداخته؛ و آن «نیت فعل اخلاقی» است.

از نظر کانت نیت نقشی بنیادین در مطابقت فعل با فعل اخلاقی و توصیف آن به اخلاقی بودن دارد و هیچ فعلی را به صرف این که آن فعل در شمار افعال اخلاقی قرار می­گیرد نمی­توان اخلاقی دانست، بلکه شرط اصلی و مطلب مهم، نیت است. او معتقد است کاری دارای ارزش اخلاقی است که علاوه بر ظاهر اخلاقی، از جهت نیت هم شرایطي خاص داشته و به این صورت باشد که فقط به نیت ادای تکلیف عقلانی و قانون وجدان انجام شود.

اگر کاری مطابق با وظیفه باشد، ولی فاعل آن نیتی غیر از ادای تکلیف داشته باشد، از حیطه­ی کار اخلاقی خارج شده و فاقد ارزش اخلاقی است.

از دیدگاه این مکتب هیچ گونه نیتی غیر از نیت ادای تکلیف برای فعل اخلاقی قابل قبول نیست و انگیزه های دیگر هرچه باشد ­- عواطف انسانی، خدمات اجتماعی، رسيدن به پاداش، ترس از مجازات و حتی بهره مندی از کمال - مانع می شود که کار وجهه­ی اخلاقی داشته باشد.کانت در خصوص این که پاداش و مجازات نباید انگیزه­ی کار اخلاقی باشد چنین می گوید:

«نه مجازات و نه پاداش هیچ کدام نباید به عنوان زمینه­ی تحریک عملكردهای ما تلقی شوند. در این صورت (اگر مجازات و پاداش انگیزه ی فعل شود) موجب بروز صفت نوکری و بردگی در انسان می شود. محرک رفتار ما فقط باید محرک اخلاقی باشد. پاداش دادن نباید علت اقدام به عمل خیر باشد. ذهن باید ابتدا به خصلت اخلاقی بودن عادت کند، پیش از آن که توسط پاداش و مجازات تحریک شده باشد. پاداش و مجازات فقط می تواند به طور غیر مستقیم در تربیت اخلاقی به کار رود.»[14]

کتاب­هایی که درباره­ی دیدگاه کانت بحث کرده اند، از نیتی که مد نظر اوست با تعابیری همچون: وجدان، حکم عقل، تکلیف و وظیفه­ی عقلانی یاد کرده اند که همه از یک چیز حکایت می کند: فاعلْ فعل را فقط به عنوان این که وظیفه و تکلیف اوست و وجداناً آن را به عنوان وظیفه می داند و عقل نیز به آن حکم می کند، انجام دهد.

با توجه به این مطالب، نیتْ بخش اعظم کار اخلاقی را شامل می شود؛ یعنی: آنچه موجب انجام کار و انگیزه­ و اراده­ی فرد می شود باید اخلاقی و مطابق با ادای تکلیف باشد؛ در این صورت است که آن فعل به صفت اخلاقی بودن توصیف می­شود، ولی اگر همان فعل به انگیزه­ ای دیگر انجام شود، نمی­توان بر آن نام  فعل اخلاقی نهاد.

اراده­ی خیر

در بحث اراده گفته شد که منظور از اراده تصمیم بر انجام کار است. کانت نیز منظور از اراده­ی خیر را چنین بیان می کند: منظور از اراده­ی خیر اراده­ی انجام وظیفه و تکلیف است؛ و تصریح می کند که اراده ای که برای انجام تکلیف عمل می کند اراده­ی خیر است.[15]

کانت برای این که ماهیت اراده­ی خیر را روشن کند، انگیزه­ی اعمال را مورد بحث قرار می دهد و سه انگیزه را برمی شمارد:

الف) افعالی که به جهت نفع و مصلحت شخص صادر می شوند؛

ب) افعالی که از سر تمایل بی واسطه انجام می شوند (منظور کارهایی است که میل و لذت فاعل، سبب انجام آن می شود)؛

ج) افعالی که به خاطر تکلیف انجام می شوند.

همچنین کانت سه معني برای خیر بیان می کند:

الف) خیر به عنوان وسیله؛

ب) خیر برای من یا خیر من؛

ج) خیر اخلاقی.

با توجه به تعاریف هاي کانت ازخیر و اراده­ی خیر می توان نتیجه گرفت: اراده­ی خیر که انگیزه­ی کار اخلاقی است و از نظر او سبب اخلاقی شدن فعل می شود، اراده ای است که با انگیزه­ی انجام تکلیف شکل می­گیرد (در هر دو تقسیم، قسم سوم مورد توجه است؛ یعنی افعالی که به خاطر تکلیف و خیر اخلاقی انجام می شوند).

در توضیح خیر بودن و اراده­ی خیر از دیدگاه کانت چنین آمده است: «اراده­ی نیک و خیر، بدون قید و شرط، خیر است و تنها این اراده در جهان، بدون قید و شرط خیر است و سایر خیرها مشروط هستند؛ یعنی: اگر اراده­ی خیر آنها را همراهی کند خیر می شوند، و اگر اراده­ی خیر در کنار آنها نباشد خیر تلقی نخواهند شد، ولی اراده­ی نیک همه جا و همه وقت نیک است، همچنین خیریّت اراده­ی خیر به خاطر نتیجه ی آن نیست بلکه فی نفسه است»؛[16] زیرا ممکن است فردی با انگیزه ای بد کاری را انجام دهد و ناخواسته کار خوبی باشد. این نتیجه­ی ناخواسته سبب نمی شود انگیزه­ی آن فرد هم خوب شود. در نتیجه، کار خوب کاری است که با اراده­ی خیر انجام شود، اگرچه نتیجه­ی آن خوب نباشد؛ و کار بد کاری است که با نیت خیر انجام نشود، هرچند نتیجه ای خوب داشته باشد.

کانت معتقد بود خیر و شر با عقلْ درک و مشخص می شود، نه با احساس لذت و الم که امري شخصی است. اگر تشخیص خیر و شر امري شخصی و تجربه­ی فردی باشد، نمی توان از آن ملاکي کلی برای همه­ی آدمیان به دست آورد؛ زیرا خیر باید به گونه ای باشد که هر انسان عاقلی آن را قبول داشته و شر نیز برای او ناپسند باشد. [17]

در ابتدای بحث اشاره شد که کانت برای روشن شدن معنای اراده­ی خیر از مفهوم تکلیف و وظیفه کمک می گیرد؛ لذا لازم است تکلیف از دیدگاه کانت و رابطه­ی آن با نیت بازشناسی شود.

 

تکلیف و رابطه­ی آن با نیت، قوانین و اصول اخلاقی

کانت معانی متفاوت ولی به هم مرتبطی از تکلیف ارایه می دهد که عبارتند از:

الف. تکلیف چیزی غیر از محدودیت اراده و ایجاب و الزام قانونیِ کلی نیست؛

ب: کانت همه­ی اعمال و غایاتی را که امر مطلق[18] فرمان می دهد تکلیف می نامد؛

ج: تکلیف، تنها محرک عمل اخلاقی است؛ و عبارت است از ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانون، بدون توجه به چیز دیگر.

با توجه به ارتباط عمیق این سه معنی می­توان گفت: تکلیف (به معنای اول) یعنی فرمان اخلاقی کلی این است که تکلیف را (به معنای دوم) از سر انگیزه­ی تکلیف (به معنای سوم) انجام دهد.[19] آن چنان­­که از تعریف فوق برمی آید، اگر کاری بخواهد اخلاقی باشد، باید نیت آن، عمل کردن به تکلیف باشد؛ از این رو این دو در کنار هم مکمل فعل اخلاقی هستند؛ یعنی یک طرفْ نیت است، و چنان چه نیت فرد مطابق با نیت فعل اخلاقی نباشد، کارْ ارزشمندی خود را از دست می دهد. طرف دیگر تکلیف است؛ یعنی: باید بداند چه تکلیفی بر عهده­ی اوست تا نیت خود را مطابق با آن تنظیم کند. در نتیجه، کار اخلاقی نیاز به زیربنایی دارد كه آن نیت ادای تکلیف است. در واقع می توان گفت: ماهیت احکام اخلاقی از دیدگاه کانت این گونه است که «او به دنبال کشف ضابطه ای است تا به واسطه­ی آن حکم اخلاقی را از احکام دیگر جدا سازد. از این رو مسأله­ی حسن نیت و اراده­ی خیر را مطرح می کند که منشأ عقلانی دارد. او می گوید که این مهم به کمک عقل به دست می آید. به این صورت که شخص، به واسطه­ی عقل، خود را مکلف می یابد و سپس به دنبال ادای تکلیف می رود؛ و اراده­ی خیر همان عزم و اهتمام نسبت به ادای تکلیف است؛ و معنای تکلیف با عنصر اطاعت روشن می شود؛ به این شکل که ماهیت واقعی تکلیف زمانی محقق می شود که شخص به واسطه­ی اطاعت محض از عقل، خود را از قید تمایل، که همیشه با تکلیف در تعارض است، آزاد کند. اطاعت از عقل نیز اطاعت از قانونی است که عقل به صورت مطلق، به آن حکم می کند. در نهایت، تکلیفْ مطیع قانون بودن و احترام به قانون گذاشتن است.»[20]

کانت معتقد است عملی که با انگیزه­ی ادای تکلیف صورت می گیرد، عملی است که از احترام به قانون ناشی می شود. از نظر او رابطه­ی نیت و قوانین اخلاقی رابطه ا­ی تنگاتنگ و ناگسستنی است که اگر عملی بخواهد اخلاقی باشد؛ باید نیت آن ادای تکلیف باشد؛ و تکلیف نیز احترام به قانون است. در نتیجه، رفتارهایی که از سر احترام به قانون و با نیت و انگیزه­ی احترام به قانون انجام شود اخلاقی و دارای ارزش اخلاقی است. از این رو می­توان گفت: نیت، تکلیف و احترام به قانون در دیدگاه کانت حلقه های زنجیری هستند که انسان را به عمل اخلاقی می رسانند.

احترام به قانون از نکته های اساسی است که کانت بر آن تأکید دارد. در توضیح این نکته می توان گفت: «احساس احترام نسبت به چیزی ناشی از تمایل و عدم تمایل به آن نیست، بلکه ناشی از حس بسیطی است که منشأ تجربی ندارد و مفهوم محض است و به صورت ما تَقَدم شناخته می شود و به واسطه­ی آن، حس تعالی و تفوق به انسان دست می دهد. این حس نیز منحصر به انسان است»؛[21] بنابراین، دیدگاه کانت درباره­ی نیت اخلاقی چنین خلاصه می­شود که فعل اخلاقی باید به همراه نیت اخلاقی باشد. نیت اخلاقی ناشی از اراده­ی خیر است و اراده ی خیر، انگیزه­ی انجام فعلِ مطابق با تکلیف و از سر احترام به قانون است. در نتیجه، کاری که با نیت ادای تکلیف و از سر احترام به قانون انجام شود یک کار اخلاقی است.

2. بررسی دیدگاه اسلام

در این بررسی، ابتدا معنای نیت در این مکتب بیان می­شود؛ و در ادامه، درجات نیت و مراتب آن تبیین می­شود. سپس بحثی درباره­ی حسن فعلی و حسن فاعلی که به بحث نیت مربوط بوده و در کتاب­های اخلاق اسلامی بر آن­ تأکید شده، ارائه می­شود؛ و در پایان نیز نیت در قرآن واکاوی می گردد.

نیت

در اسلام اخلاقی بودن کار و ارزشمندی هر فعلی به نیت آن بستگی دارد. البته نیت نه تنها در کار اخلاقی بلکه در جای جای زندگی انسان و در هر فعلی از انسان به صورت برجسته مورد توجه است. از امور شخصی تا امور اجتماعی و از اعمال عبادی تا کارکردهای اخلاقی همه و همه تحت تأثیر نیت است.

نکته­ی قابل توجه در این بحث این است که نیت به معنای محرک و انگیزه برای همه­ی افعال اهمیت دارد، ولی آنچه در این نوشتار مورد توجه است نیتی است که وجهه­ی اخلاقی به کار می بخشد و آن را دارای ارزش اخلاقی می کند.

در اسلام این امر با اضافه کردن انگیزه­ی الهی و قصد قربت و نیتِ امتثال اوامر الهی تحقق می یابد.

عبادات و امور اخلاقی از جهت نیت مانند سایر افعال اختیاری انسان هستند و فرق آنها با سایر اعمال و افعال اختیاری همان قصد قربت و اطاعت است. در نتیجه، مقوّم عبادات و امور اخلاقی، نیت اخلاقی است که برای آنها در نظر گرفته می شود.

طبق تعریفی که در بحث نیت آمد، دو معنای مکمل برای نیت در نظر گرفته شد (نیت به معنای تحقق بخش عنوان عمل و به معنی انگیزه و داعی بر عمل)؛ از این رو نیت باید هم انگیزه و محرک برای عمل باشد و هم حرکات و رفتار انسان را به عنوان عمل عبادی و اخلاقی تحقق بخشد. مثلاً برای ادای نماز، هم باید حرکاتی را که انجام می دهد به قصد نماز باشد و هم قصد قربت و امتثال امر الهی را داشته باشد؛ آن چنان­که در عروة الوثقی در تعریف نیت آمده است: «نیت، قصد برای انجام فعل با عنوان امتثال و قربت است».[22] کلمه ی قرب به معنای نزدیک شدن است و در اصطلاح این معني مد نظر است:

«انسان با انجام اعمال و افعال شایسته که ناشی از ایمان و همراه با تقوا و پرهیزکاری است، درون و روح خود را به درجات بالاتری از مراتب وجود برساند و استعداد روحی خود را بالا ببرد، به گونه ای که وجود خود را با علم حضوری درک کند و در ضمن آن وابستگی کامل خود را به خداوند با علم حضوری دریابد. آنچه موجب قرب به خداوند می شود اعمالی است که ناشی از ایمان به خدا و معاد و نبوت، همراه با تقوا صورت بگیرد.»[23]

درجات نیت

همان طور که گذشت، در اسلام کاری اخلاقی و ارزشمند است که برای جلب رضای خداوند صورت بگیرد. البته انسان­ها با توجه به معرفت و شناختشان از خداوند نیات هايشان نیز متفاوت است.

علّامه ي مجلسی در این خصوص می گوید: نیت ها و مقاصدی که موجب کمال عمل می شود و از اغراض دنیوی خالی است، به تناسب اشخاص و احوال ایشان مختلف است و نیت هرکس تابع حالت باطنی اوست؛ از جمله:

1  . نیت کسانی که عبادت خود را برای ترس از عذاب انجام می دهند و دنیا در نظرشان کوچک و حقیر است؛

2. کسانی که محرک آنها نعمت­های بهشت و حور و قصور است؛

3. کسانی که نعمت هاي خداوند را مشاهده می کنند و به دنبال آن برای سپاسگزاری او را عبادت می کنند؛ چون شکر منعم را واجب می دانند؛

4. کسانی که خداوند را مطّلع بر آشکار و نهان خود می د انند و به واسطه­ی حیا و شرمساری خداوند را عبادت می کنند؛

5. کسانی که خدا را به قصد تقرب عبادت می کنند. منظور از قرب معنوی، کسب مراتب والایی از کمال است که از نقائص خود کاسته، به کمال مطلق نزدیک­تر شوند؛

6. کسانی­که خداوند را اهل و شایسته­ی عبادت و بندگی می دانند؛ لذا او را عبادت می کنند؛

7. کسانی که برای محبت و از سر عشق و علاقه به خداوند او را عبادت می کنند؛ که این قسم از بالاترین درجات مقرّبان است.[24]

در توضیح اقسامی که بیان شد می توان گفت: مورد اول و دوم در خصوص اکثر مردمْ صادق است. معمولاً عموم مردم بیشتر از این مقدار را درک نمی کنند و نمي توانند شناختی بالاتر از این را نسبت به خداوند داشته باشند؛ زیرا کسب مراتب بالاتر نیازمند طی مراحل کمال است که انسان­ها اغلب از آن غافل هستند. البته این نوع از نیت ها نیز با اخلاص منافات ندارد؛ زیرا آیاتی وجود دارد که بدان تصریح می کند و توضیح آن در ادامه خواهد آمد. مورد ششم یعنی: افرادی که خدا را شایسته ی عبادت می دانند و در پی آن خدا را پرستش می کنند - مقامي والاست که هرکسی نمی تواند آن را ادعا کند و شایسته­ی افرادی همچون امیرالمؤمنین است که اگر خداوند هیچ تهدید و ترغیبی در خصوص عقاب و پاداش هم نداشت، باز به عبادت و اطاعت او می پرداختند؛ لذا از برترین درجات نیت محسوب می شود.

حسن فعلی و حسن فاعلی

کارهای اختیاری که از انسان صادر می شود دارای دو جزء است:

1. ظاهر عمل و نمود خارجی آن؛

2. پشتوانه ی معنوی فعل که همان نیت است.

 از این رو کاری نیکو و مقبول است که هم از جهت ظاهر و باطن و هم از جهت نیت مقبول و نيكو باشد کار اخلاقی کاری است که هم نیت آن در جهت جلب رضای خداوند بوده، هم نوع فعل از جمله کارهای پسندیده باشد؛ از این رو اگر کاري ناپسند با نیت خیر و یا کاري پسندیده­ با نیت سوء انجام گیرد، کار ارزشمند و اخلاقی محسوب نمی شود؛ زیرا حسن فعلی و فاعلی دو ستونی هستند که هر دو با هم کار اخلاقی را شکل می دهند و در صورت نبودن یکی از آن دو کار اخلاقی تحقق نمی یابد و نتیجه­ی مطلوب که همان کار اخلاقی است حاصل نمی شود.

البته نکته­ی قابل توجه این است که مسلماً حسن فاعلی برتری ویژه ای نسبت به حسن فعلی دارد؛ همان طور که در روایت آمده است:«النیة أساس العمل»؛[25]نیت پایه­ی عمل است. تا کاری زیر بنای محکمی نداشته باشد، نتیجه ا­ی مطلوب و مقبول نمی تواند داشته باشد. مانند ساختمانی که تا  پایه و بنیاني مستحکم نداشته باشد، هرچند ظاهري زیبا داشته باشد، بنایي قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا ممکن است فرو بريزد و نابود شود. کار نیکی هم که با نیت صحیح صورت نگرفته باشد قابل اعتماد و مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا ممکن است در بین راه به علت نداشتن نیت درست از انجام آن صرف نظر شود، یا این که به شکل های مختلف ارزش و اعتبار کار از بین برود؛ مخصوصاً که در کار اخلاقی، اخلاص در نیت مورد توجه است.

«اخلاص» خالص کردن نیت از هر چیزی است که رنگ و بوی غیر خدایی دارد و این مهم­ترین عاملی است که در همه­ی مراحل کار، از نیت و قصد تا پایان آن باید در نظر گرفته شود. همچنین منت نگذاشتن پس از انجام کار اهمیت بسيار دارد: )لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى[26] بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید.

پس در اسلام یک عمل با داشتن دو ویژگی ارزشمند است: هم باید از ابتدا دارای نیت خیر و درستی باشد؛ و هم پس از عمل باید از آسیب­های مختلف همچون: منت نهادن و آزار رساندن محافظت شود تا ارزش اخلاقی آن پایدار بماند.

شاید بتوان گفت، این که در اسلام برای موضوع نیت اهمیتي ویژه­ قائل شده اند، به این دلیل است که نیتْ پشتوانه­ی علمی و فکری کار است؛ زیرا برای انجام کار اختیاری از اراده کمک گرفته می شود و هر جا که اراده باشد از عقل نیز سخن به میان خواهد آمد. عقل و علم ملازم یکدیگرند؛ یعنی: اگر کاری ارادی و اختیاری انجام شود، لازمه­ی آن علم و آگاهی است. انسان برای انتخاب یک شیء یا گرایش به یک میل نيازمند نقد و بررسی دلایل و عوامل موجود است. در نتیجه برای انتخاب مقدمه­ ای علمی لازم دارد. هرچه علم و آگاهی فرد عمیق­تر و سالم­تر باشد، نیت­هایی که برای افعال خود در نظر می گیرد قوی­تر و پرمایه­تر خواهد بود. پشتوانه­ی قوی نیت انسان را برای عمل مصمم­تر می گرداند تا همه ي تلاش خود را برای رسیدن به هدف به كار گيرد. هرچه نیت با ارزش­تر و مقبول­تر باشد، عمل نیز از اعتباري بالاتر برخوردار است. از امام علی 7نیز روایت شده است که فرموده اند: «صلاح العمل بصلاح النیة»؛[27] شایستگی عمل به شایستگی نیت وابسته است. اگر نیت در هرکاری نیکو و پسندیده باشد، عمل را در مسیر صلاح و نیکی پیش می برد.

در روایتي دیگر حضرت علی 7می فرماید: «لایَکمُلُ صالحُ العملِ إلّا بصالح النیة»؛[28] شایستگی عمل جز به شایستگی نیت کامل نمي شود. این روایت به اهمیت بیشتر حسن فاعلی اشاره دارد. از آنجا که محرک واقعی فرد برای حرکتْ نیت است، کامل بودن نیت به کامل شدن فعل منجر می شود. همچنین حضرت علی 7می فرماید: «رُبَّ عملٍ أفسدَتْه النیة»؛[29] بسا عملی که نیت آن را فاسد و تباه می کند. ممکن است کاری پسندیده باشد، ولی نیت صحیحی آن را همراهی نکند؛ لذا ارزش آن را از بین ببرد. پس می توان نیت را، همچنان که در روایات نیز به آن اشاره شد، منبع فعل و پشتوانه و اساس عمل دانست.

نیت در قرآن

برخی مفسران ذیل آیه ي)كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِه([30] (هرکس بر طبق نیت خود عمل می کند) گفته اند كه آیه مي گويد: نیت فعل نوع فعل را مشخص می کند و هرکس بنا بر نیتی که از ضمیر او ناشی می شود عمل مي كند.

در تفسیر آیه­ی شریفه فوق آمده است: «این آیه اشاره به اتحاد نیت و عمل دارد».[31]

همچنین در یک روایت از امام صادق7 آمده است: «نیت از عمل بهتر است؛ و اصلاً نیتْ عمل است»؛ و در ادامه این آیه را قرائت فرمودند.[32]

در تفسیر نمونه نیز به این نکته اشاره شده است که «نیت از اعتقادات برمی خیزد و به عمل شکل می دهد؛ و اصولاً خود نیت یک نوع شاکله (یعنی امر مقید کننده) است. از این رو گاهی نیت را به خود عمل تفسیر کرده و گاه آن را برتر از عمل شناخته اند؛ چراکه به هر حال، خط عمل از خط نیت منشعب می شود»؛[33] لذا می توان گفت: نیت به هر سمت و سویی که باشد عمل نیز در همان مسیر خواهد بود.

نیت مانند پایه ای است که عمل بر آن استوار می شود و صلابت عمل به استحکام و سلامت نیت بستگی دارد؛ البته با توجه به انگیزه ها و انواع نیت هايي که مردم به تناسب شناخت خود از خداوند دارند، می توان آیاتی را که بر تشویق و ترغیب و همچنین تهدید و انذار دلالت دارد مربوط به نیت دانست؛ زیرا برخی از این آیات به روشنی اشاره دارد که خدا را از روی ترس و امید بخوانید)اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً[34] یعنی: خداوند را با بیم (از عذابش) و امید (به بخشش) بخوانید. این مطلب صراحت دارد که اگر کسی خدا را به نیت دوری از سخط و خشم او و یا به نیت عفو و بخشش یا امید بهشت و پاداش پرستش کند، به هدف خود خواهد رسید و عمل او مورد قبول است.

همچنین برخی از آیات رسیدن به پاداش و دست یافتن به بهشت را به عنوان محرک و انگیزه معرفی کرده­اند؛ مانند آیه­ی )إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة[35] خداوند از مؤمنان جان و اموالشان را به بهای بهشت خریداری کرده است.

خداوند در این آیه مسلمانان را با وعده­ی بهشت تشویق می کند تا در راه خدا با جان و مالشان پیکار کنند. این مطلب تأییدی است بر این که ضمیمه کردن این گونه نیت ها به قصد تقرب به خداوند، فعل را از اخلاقی بودن تهی نمي كند و چنين فعلي همچنان مقبول درگاه خداوند است.

خداوند در آیات زیادی به تشریح نعمت­های بهشتی پرداخته، انسان­ها را برای رسیدن به آنها برمی انگیزد و به کار خیر و عمل اخلاقی رهنمون می شود.

در آیه­ ای می­فرماید: )وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ‏الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً[36] و هرکه از مرد و زن کاری شایسته کند در حالی که با ایمان باشد، به بهشت درآید و به قدر نقیری (پرده­ی هسته­ی خرما) به وی ستم نکنند.

در آیات دیگری با استفاده از واژه­ی بشارت می­فرماید:

(وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً[37] و (خداوند) مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند به پاداشي نیکو بشارت می دهد.

(وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً[38] (ای پیامبر) کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند به باغ­هایی که از زیر (درختان) آن ها نهرها جاریست، بشارت ده!

این آیات نمونه ای از آیات بشارت در قرآن است که خداوند در آنها به نیکوکاران پاداش را وعده داده است تا انگیزه بخش مردم براي انجام کارِ خیر و پسندیده باشد.

در مقابل، آیات متعددی در بردارنده­ی تحذیر از عذاب الهی و بازگو کننده­ی عذاب­های جهنم هستند تا افرادی را که با وعده­ی بهشت به سوی کار خیر مایل نشده اند با ترساندن از عذابْ هشیار کرده، به سوی هدایت و خیر راهنمایی کند.

زان حدیث تلخ می گویم تو را          تا ز تلخی ها فرو شویَم تو را

 در پایان این بخش به این نکته اشاره می­شود که علت این شیوه از تحریک و انگیزه بخشی که در قرآن بیشتر به چشم می خورد آن است كه اکثریت مردم در این مرحله از درک و شناخت به سر مي برند.

ج: شباهت ها، تفاوت­ها و قضاوت

پس از بیان دیدگاه­های هر دو مکتب درباره­ی نیت اخلاقی، لازم است نقاط اشتراک و تمایز بین دو مکتب بیان شود. در پایان هم نتیجه ای که از این مقایسه حاصل می­شود ارائه مي گردد.

1.شباهت

مسأله­ی نیت از جمله مسایل مهم در دو مکتب است. در مکتب اسلام و در دیدگاه کانت، نیت از ارکان اساسی فعل اخلاقی است و نبود آن را خدشه به اخلاقی بودن فعل می شمارند.

حسن فعلی در کنار حسن فاعلی دو جزء تشکیل­دهنده­ی فعل اخلاقی اند؛ و البته آنچه در هر دو مکتب مورد توجه است اهمیت و اولویت حسن فاعلی است.

کار خوب بدون داشتن نیت خوبْ فعل اخلاقی محسوب نمی شود و از جهت اخلاقی ارزشمند نخواهد بود.

1.      1.    تفاوت

در این دو مکتب نیت بر اساس فلسفه و اعتقاد هریک از دو دیدگاه معناشناسی شده­ و هدف آن  مطابق با اعتقادات هر مکتبی تبیین شده­است.

«اخلاقی که مورد نظر کانت است دارای ویژگی­هایی است و نیت نیز بر همین نگرش خاص مبتنی است. در این دیدگاه اخلاقی مورد توجه است که نه بر مابعد­الطبیعه (اعم از فلسفی و دینی) مبتني است نه بر علم و نه برگرفته از مشاهدات روان شناسی است.

کانت اخلاق را مستقل فرض کرده و معتقد است: «اخلاق خود بنیانگذار اصول خود است. او منشأ اخلاق را عقلی می داند که ما بین طبیعت و مابعدالطبیعه قرار دارد».[39] کانت بر این باور است که عقل سبب می شود ما خود را دارای تکلیف بدانیم. از لحاظ اخلاقی نیز فعل اخلاقی باید مطابق با همان تکلیف و نیت آن نیز صرفاً ادای تکلیف باشد.

اما در اسلام منشأ اخلاقْ مابعدالطبیعه است. مابعد­الطبیعه ای که منشأ الهی دارد و تحت سیطره ی خداوند است. با توجه به آیه­ی )إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُون([40] (ما از خداییم و به سوی او باز می­گردیم). «مابعدالطبیعه هم مبدأ و هم مقصد است و دنیا و آخرت در هم تنیده است؛ لذا هر فعلی در این دنیا منشأ اثری در آخرت است. در این میان افعال اخلاقی نیز اثرات تکوینی خود را در جهان دیگر خواهند داشت؛ از این رو فعل اخلاقی که نیتِ قرب به خدا را داشته باشد انسان را در منزلتی قرار می دهد که یکی از آثار آن استفاده از نعمت­های الهی و بهره مندی از سعادت و دوری از شقاوت است.

لذا می­توان گفت تفاوت اصلی این دو مکتب در منشأ اخلاق است که کانت منشأ اخلاق را خود اخلاق می داند، ولی اسلام منشأ اخلاق را دستورات و قوانین الهی بیان می­کند. این دیدگاه ثمرات خود را در نیت این گونه نشان می دهد که کانت نیت اخلاقی را فقط تکلیفی می داند که ناشی از دریافت عقل باشد، ولی اسلام نیتی را اخلاقی می داند که به قصدِ تقرب خداوند و عبادت او انجام شود.

نکته­ی دیگری که از جمله تفاوت­های این دو مکتب می توان برشمرد مسأله­ی غایت اندیشی برای فعل اخلاقی است. کانت هرگونه غایتی جز اداي تکلیف را برای فعل اخلاقی نفی می کند و نیت اخلاقی را صرفاً به جهت ادای تکلیف و از سر احترام به قانون قابل توجه می داند اما اسلام انگیزه های خوب و پسندیده ای را که همسو با اهداف الهی و به قصد قرب به خداوند باشند از جمله محرک­های فعل اخلاقی می داند. انسان­ها می توانند کارهای شایسته را با انگیزه های متفاوت، از جمله کمک به دیگران، رسیدن به سعادت، کمال خواهی، محبت به هم نوع و... به قصد قرب به خداوند انجام دهند و از نتیجه­ی آن بهره مند شوند. قابل توجه است که هریک از این دیدگاه­ها پیامدها و آثاری را به همراه دارد که در عملکرد پیروان و گرایش به امور اخلاقی تأثیرگذار است. براساس نگرش مکتب کانت، انگیزه و امید چندان درخشش و ظهور نخواهد داشت و فضای محدود­ی پیش روی انسان خواهد بود که باید در آن محیط قدم بردارد و فراتر از آن نرود، تا بتواند اخلاقی عمل کند؛ از این رو شادابی و نشاط در پی آن نخواهد بود و طراوتی را که امید به زندگی اخلاقی انسان­ها به دنبال خواهد داشت از صحنه­ی ذهن افراد محو می کند. به این شکل که فرد کار اخلاقی را فقط از روی تکیف انجام دهد و نه به قصد بهره مندی از عواقب خوش آن و نه به امید رسیدن به کمال و سعادت؛ چون این امور اخلاقی بودن فعل را زیر سؤال می برد.

اما اسلام با توجه به اختلاف انسان­ها از نظر شناختی و با توجه به سلایق مردم انگیزه های متنوع و متعددی را مطرح کرده است. این امر سبب می شود افراد با انگیزه های متفاوت و به امید کسب رضایت خداوند و بهره مندی از نعمت­های الهی، دوری جستن از عذاب و ... در مسیر اخلاق قدم بردارند و در پرتو آن خود را به درجات بالاتری از انسانیت برسانند و رضایت خداوند را برای خود کسب کنند. چنین دیدگاهی انگیزه­ی رسیدن به هدف را بیشتر کرده، ضمانت اجرای فعل اخلاقی را از درون بالا می برد و مشوق افراد برای اخلاقی عمل کردن می شود. البته در مواردی هم که محرک درونی وجود ندارد یا کم رنگ است، خداوند با بیان اینکه فعل غیراخلاقی چه نتیجه ای به دنبال دارد و فعل اخلاقی چه پاداشی در پی دارد، محرک بیرونی برای قدم گذاشتن در مسیر اخلاقیات را فراهم می کند.

مطلب دیگری که در اینجا قابل ذکر است همان محدودیت دایره­ی نیت فعل اخلاقی در مکتب کانت است که حالتي نامنعطف دارد و برای همگان قابل درک نیست. این امر سبب می شود افراد اندکی به سوی فعل اخلاقی جذب شوند. شاید بتوان گفت جزم اندیشی که در این مکتب نهفته است باعث طرد افراد زیادی از آن مي شود و تمایل اخلاقی بودن و اخلاقی عمل کردن را از انسان­ها دور می کند.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اسلامی قرار دارد که با توجه به درجات مردم و بهره­مندی آنها از درک مطالب اخلاقی و امور معنوی و با آگاهی از انواع انديشه هاي حاکم بر بشر، اموری را به عنوان محرک برای انسان­ها قرار داده است که اکثر مردم را بتوان به سوی اخلاقیات و افعال اخلاقی هدایت کرد. همچنان که در بحث درجات نیت مطرح شد، از وعده­ی بهشت تا اِنذار از عذاب، رسیدن به کمالات و راه یافتن به جوار رحمت الهی، همه از محرک­هایی است که دین اسلام برای افعال اخلاقی قرار داده است تا به قصد تقرب الهی، در راه اخلاقی عمل کردن قدم بردارند.

1.     2.    قضاوت

کانت در مباحث فلسفه­ی اخلاق به موضوع نیت اشاره کرده است که نقطه­ی عطفی برای مکتب او محسوب می شود زیرا صِرف خوب بودنِ کار اخلاقی را برای ارزشمند دانستن آن کافی ندانسته است و به دنبال ریشه ای برای آن می­گردد. ممکن است فردی کاري خوب انجام دهد، ولی قصد او عملي غیراخلاقی باشد. این که ظاهر فعلْ نیکو و پسندیده باشد کافی نیست، باید به درون رهنمون شد و از باطن او جستجو کرد که چه انگیزه ای موجب بروز و ظهور این فعل شده است. آیا نیت غیر اخلاقی در پس این ظاهر نیکو وجود دارد، یا درون آن از زیبایی تهی و از سیاهی و تاریکی آكنده است؟

اما از آنجا که به نهایت و غایتي صحیح توجه نكرده است، می توان او را نقدكرد. این که غایت فعل اخلاقی اطاعت از وجدان باشد و هر نوع غایت و هدف دیگری همچون خیرخواهی برای دیگران رسیدن به سعادت و کمالْ ارزشمندی فعل اخلاقی را از بین می­ برد، از نقاط ضعف نظریه­ی اوست؛ زیرا هر نیت خوبی می تواند انگیزه و محرک کار خوب باشد و البته باعث تحریک برای روی آوردن بیشتر به سوی این افعال است.

مکتب اسلام با در نظر گرفتن طبقات مختلف مردم و شناخت و معرفت آنها نسبت به خداوند و امور اخلاقی و ارزشمند، محرک­های مختلفی را متناسب با هر طبقه در نظر گرفته است؛ و این از نقاط برجسته­ی تعالیم اسلامی است که برای هدایت افراد و هموار كردن راه عموم مردم برای رسیدن به تعالی، به میزان درک و فهم مخاطبان توجه کرده است.

اگر خداوند پاداش بهشت را برای انجام برخی کارها قرار داده است و برای برخی کارها عذاب را وعده داده، از این روست که فهم گروهی در حد برخورداری از این نعمت هاست و برخی را نیز جز تهدید و عقاب و عذاب، هوشیار و آگاه نمی­کند.

این امور فقط برای روشن کردن مسیر حق از باطل است؛ زیرا با وجود این وعده ها و وعیدها انسان­ها با توجه به عقل و اختیاری که دارند دست به عمل می زنند و آزادانه به انجام یا ترک کاری اقدام می کنند. البته مرتبه­ی اعلای انگیزه، که عبادت خداوند به خاطر خداوند و همچنین محبت خداوند است، مطلبی نیست که برای همه­ی مردم قابل فهم باشد و بخواهند در پی آن به امور اخلاقی و عبادی روی آورند؛ لذا اکثر مردم کارهای اخلاقی خود را با نیتی که بالاترین درجه اعتبار و ارزشمندی را داشته باشد انجام نمی­دهند. اما این که برای انگیزه­ها حد اعلی وجود دارد موجب آن نمی­شودکه ديگران از مسیر پر برکت رسیدن به خداوند باز بمانند؛ از این رو خداوند این محرک­­ها و انگیزه های فرعی را قرار داده است تا به هر نحو، افرادی که کوچک ترین زمینه­ی هدایت و سعادت در آنها دیده می شود در این مسیر قرار گیرند. البته هرکس به اندازه­­ی ایمان و اعتقادش - که منشأ اصلی نیت است - به کارهای اخلاقی مي پردازد و به اندازه­ی نیتش از لذت هاي معنوی برخوردار می شود و از دریای بی کران فیوضات الهی بهره می برد.

د: نتیجه­

نکته­ی پایانی در این بررسی به عنوان نتیجه این است که «کانت» دایره­ ای محدود برای فعل اخلاقی در نظر گرفته ­است که طبعاً برای افراد جاذبه­ی کمتری دارد و نمی­تواند محرکی توانمند برای اخلاقی عمل کردن باشد، اما اسلام با در نظر گرفتن ابعاد مختلف نیت و توجه به درجات شناختی مردم و  قرار دادن محرک­های گوناگون، بستری را برای تمام انسان­ها فراهم کرده است تا افراد با انجام افعال اخلاقی خود را در مرتبه ای از تقرب به خداوند قرار دهند و به این وسیله زمینه­ی پیشرفت خود را در راه کمال و رشد معنوی مهیا کنند.

 منابع

1.      قرآن کریم.

2.      آذربایجانی، مسعود و سالاری فر، محمدرضا، روان شناسی عمومی، قم: زمزم هدایت، 1387 ش.

3.      اخوان، محمد، مقایسه­ای میان اخلاق کانت و اخلاق اسلامی، قم: اشراق، 1373 ش.

4.      جمعی از نویسندگان، (بی تا)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی جا،

5.      دهخدا، علی اکبر، لغت نامه­ی دهخدا، دانشگاه تهران، 1364 ش.

6.      رجبی، محمود، انسان شناسی، قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی ;، 1381 ش.

7.      رسولی محلاتی، سید هاشم، ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی، تهران: فرهنگ معارف اسلامی، 1383 ش.

8.      سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورش نوین، تهران: دوران، 1386 ش.

9.      شُبَّر، عبدالله، اخلاق، ترجمه­: جباران، محمدرضا، قم: هجرت، 1386 ش.

10.  طباطبایی، سید محمدحسین، (بی تا)، تفسیر المیزان، ترجمه­: موسوی اسلامی، سیدمحمد باقر، بی­جا.

11.  طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1392هـ.ق.

12.  عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، (بی تا). ترجمه­ی اربعین شیخ بهایی، قم: نوید اسلام.

13.  غرویان، محسن، فلسفه­ی اخلاق، قم: پیک جلال، 1379 ش.

14.  کانت، امانوئل، ترجمه: صانعی دره بیدی، منوچهر، درس­های فلسفه اخلاق، تهران: نقش و نگار، بی جا،1380 ش.

15.  کلینی، محمد، ترجمه­: کمره ای، محمدباقر، اصول کافی، تهران: اسلامیه، 1379 ش.

16.  مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، لبنان: مؤسسة الوفاء، 1403 هـ.ق.

17.  مارشال یو، جان، انگیزش و هیجان، ترجمه­: سید محمدی، یحیی، تهران: ویرایش،1380 ش.

18.  مجتهدی، کریم، فلسفه ی نقادی کانت، تهران: امیرکبیر، 1378 ش.

19.  محمدرضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه­ی اخلاق کانت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه­ی علمیه­ی قم، 1379 ش.

20.  مشکینی، علی، درس­های اخلاق، ترجمه­: فیض، علی­رضا، قم: پارسیان، 1380 ش.

21.  مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه های آغاز در اخلاق عملی، تهران: فرهنگ اسلامی، 1371 ش.

22.  مطهری، مرتضی، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، قم: اسلامی، بی جا، 1364 ش.

23.  مصباح یزدی، محمدتقی، تحقیق و نگارش: شریفی، احمد حسین،  نقد و بررسی مکاتب اسلامی، قم: مؤسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی ;، 1384 ش

 

 

 


 

[1]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج46، ص185.

[2]- مشکینی، علی، درس های اخلاق، ترجمه: فیض، علیرضا، ص64.

[3]- مهدوی کنی، محمدرضا، نقطه های آغاز در اخلاق عملی، ص379.

[4]- همان، ص393.

[5]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج7، مدخل انگیزه.

[6]- آذربایجانی، مسعود و سالاری فر، محمدرضا، روان شناسی عمومی، ص51.

[7]- سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورش نوین، ص230.

[8]- ر.ک: آذربایجانی، مسعود و سالاری فر، محمدرضا، روان شناسی عمومی ، ص51.

[9]- مارشال یو، انگیزش و هیجان، ترجمه ی سید محمدی، صص10-11.

[10]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج4، مدخل «اراده».

[11]- ر.ک: اخوان، محمد، مقایسه ای میان اخلاق کانت و اخلاق اسلامی، ص73.

[12]- ر.ک: مطهری، مرتضی، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ص47.

[13]- عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، ترجمه ی اربعین شیخ بهایی، ص423.

[14]- کانت، امانوئل، درس های فلسفه ی اخلاق، ترجمه ی صانعی دره بیدی، منوچهر، صص79-80.

[15]- مصباح یزدی، محمدتقی، نقد و بررسی مکاتب اسلامی، نگارش: شریفی، ص378.

[16]- ر.ک: محمدرضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه ی اخلاق کانت، صص50-51.

[17]- همان، فصل دوم و سوم.

[18]- کانت معتقد است یک اصل کلی اخلاقی وجود دارد که با عقل عملی درک می شود و این اصل همه ی وظایف اخلاقی ما را مشخص می کند. وي چنین توضیح می دهد که: چنان عمل کن که گویی قرار است، این رفتار تو، به اراده ی تو یکی از قوانین عام طبیعت شود.

[19]- محمدرضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه ی اخلاق کانت، ص77.

[20]- ر.ک: مجتهدی، کریم، فلسفه ی نقادی کانت، ص108.

[21]- همان.

[22]- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروةالوثقی، ص208.

[23]- ر.ک: رجبی، محمود، انسان شناسی، ص204.

[24]- ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج67، ص108.

[25]- رسولی محلاتی، سیدهاشم، ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی، ج2، ص524.

[26]- بقره / 164.

[27]- رسولی محلاتی، سید هاشم، ترجمه و شرح غررالحکم ودررالکلم آمدی، ج2، ص525.

[28]- همان، ص527.

[29]- همان، 525.

[30]- اسراء / 84 .

[31]- طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه : موسوی همدانی، سید محمدباقر، ج13، ص293.

[32]- کلینی، محمد، اصول کافی، ترجمه: کمره ای، محمدباقر، ج3،

[33]- جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج20، ص248.

[34]- اعراف / 56.

[35]- توبه / 111.

[36]- نساء / 124.

[37]- کهف / 2.

[38]- بقره / 25.

[39]- ر.ک: مجتهدی، کریم، فلسفه ی نقادی کانت، ص107.

[40]- بقره / 156.

فصلنامه­ی علمی ـ ترويجي اخلاق سال اول شماره 4 زمستان 1390

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :