ارسال به دوستان
کد خبر : 256307

سپیده

ستون یادداشت ها را با شعری از کتاب تازه منتشر شدۀ «هنوز از عشق می گویند» سرودۀ «سعید حدادیان» به روز می کنیم. گفتنی ست این کتاب توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است.

سپیده

گذشت سایۀ شب از سرم، سپیده شدم 
در آفتاب دل انگیز صبح دیده شدم 

من از ترانۀ باران، من از ترنم رود 
من از گلوی گُل و نای نی شنیده شدم 

سپیده دم نفسم عطر سیب سرخ گرفت 
رسید نور تو آن قدر تا رسیده شدم

اگرچه ذره ام از آستانۀ مهرم 
اگرچه قطره ام از آسمان چکیده شدم

از این که روح عبادت دعاست روشن شد 
برای حرف زدن با تو آفریده شدم...

سعید حدادیان


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :