ارسال به دوستان
کد خبر : 256306

نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان (7)

کانون شکل گیری این فتنه شام ذکر شده است که اشاره به خروج سفیانی دارد. در این روایت پیامبر اکرم می فرمایند؛ پس از شکل گیری فتنه سفیانی در شام، به منطقه عراق نیز گسترش می یابد و نا امنی و آشوب عراق را فرا می گیرد. اشاره پیامبر پیرامون آغشته شدن دست و پای حجاز به این فتنه گویای همکاری سران حاکم عربستان با جریان سفیانی می باشد.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان (7)

 

نویسنده : حاتم جدیدی

فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، دفاعی و نظامی.
ـ کانون شکل گیری این فتنه شام ذکر شده است که اشاره به خروج سفیانی دارد. در این روایت پیامبر اکرم می فرمایند؛ پس از شکل گیری فتنه سفیانی در شام، به منطقه عراق نیز گسترش می یابد و نا امنی و آشوب عراق را فرا می گیرد. اشاره پیامبر پیرامون آغشته شدن دست و پای حجاز به این فتنه گویای همکاری سران حاکم عربستان با جریان سفیانی می باشد.
ـ نباید با این پیش بینی بصورت منفعل برخورد نمود. ایشان ما را از این حادثه مطلع نموده اند تا برای مقابله با آن آماده شده و قبل از شکل گیری آن ، در مناطق یاد شده از شکل گیری این فتنه جلوگیری نماییم. سیاست راهبردی ما در این منطقه می تواند، مقابله با شکل گیری جریان سفیانی و همکاری با جریان مقاومت در این منطقه باشد.
ـ «گرفتاریها مردم را از پای درمی آورد و چنان می شود که کسی توانایی چون و چرا ندارد و از هر سویی که فروکش می کند از سوی دیگر شعله ور می گردد» با بررسی نوع فتنه در این روایت، می توان برای آنکه مسلمانان از این فتنه ها کمتر آسیب ببینند ، برنامه ریزی نمود و آسیب پذیری خود را کاهش داد.
باید در حوزه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و ... وابستگی خود را به سیستم جهانی که طراحی شده همپیمانان سفیانی میباشد، کم نماییم.
ـ پیشگویی های پیامبر در این روایات گویای این حقیقت است که این فتنه ها در آخرالزمان باطل هستند و مسلمانان باید با آن مقابله نمایند.
امام باقر می فرمایند: (منتظر بانگ سفیانی باشید که بطور ناگهانی از دمشق شنیده می شود، در این بانگ فرج عظیمی برای شماست، زیرا که این بانگ نوید بخش پیروزی بزرگ شماست. (84))
انتظاری که امام در این روایت بیان می دارد، انتظار پویا و دینامیک می باشد. اشارة امام به نوع انتظار و ناگهانی بودن بانگ سفیانی، گویای این مطلب است که نباید نسبت به بانگ سفیانی و خروج او، غافل گیر شویم.
درواقع امام با این روایت وظیفة ما را در انتظار پویا نسبت به فتنة سفیانی گوشزد می کند؛ آمادگی برای مقابله با جریان سفیانی در دمشق، ایجاد جریان مقاومت در شام، عدم غافلگیری نسبت به فتنة سفیانی، آماده شدن برای ظهور و بستر سازی آن.
ـ امام در این روایت بیان می دارد که پس از جریان سفیانی فرج عظیمی برای شیعیان خواهد بود. در واقع شیعیان هم باید نسبت به جریان سفیانی آمادگی داشته باشند و هم برای بستر سازی ظهور تلاش نمایند. اشارة امام به فرج عظیم، برای ما مؤید سکون و عدم تحرک و نشستن و نظاره گر حوادث بودن نمی باشد، بلکه امام با این بیان، ما را از جریان تاریخ مطلع ساخته تا با عمل صحیح خود، در جهت گیری صحیح، نقش ایفا نماییم.
ـ امام علی می فرمایند: ([سفیانی] روز جمعه خروج می کند و بر فراز منبر دمشق قرار می گیرد و آن نخستین منبری است که او صعود می کند، خطبه می خواند و مردم را به جهاد فرمان می دهد... . (85))
مشخص نمودن روز خروج سفیانی، جهت شناسایی این جریان می باشد. شاید یکی از علت های خروج سفیانی در این روز، تلاش برای شباهت یافتن آن با قیام حضرت حجت باشد، چون در روایات آمده است که حضرت در روز جمعه ظهور می نمایند. قرار گرفتن سفیانی بر منبر دمشق و دعوت به جهاد، گویای استفاده سفیانی از گزاره های دین در جهت اهداف خود می باشد.
سیاست راهبردی ما در این روایت، تشکیل جریان مقاومت اسلامی در منطقة شام و مقابلة فکری و عملی با سفیانی می تواند باشد. اگر سفیانی بر منبر می رود و مردم را به جهاد دعوت می کند، روش او ، روش نرم و اغناء فکر و ذهن مردم است، که برای مقابلة با آن نیاز است جریان مقاومت با استفاده از رسانه های مکتوب و دیداری و شنیداری، ماهیت او را برای مردم فاش نمایند. شکل گیری رسانه های حامی مقاومت، می تواند یکی از راهبردهای ما باشد.
ـ رسول اکرم می فرمایند: (هنگامی که سفیانی بر پنج منطقه: دمشق، حُمص، حلب، اردن و قنسرین تسلط یابد، نه ماه برای او بشمارید. (86))
در تمام این روایات به شکل گیری فتنه سفیانی در شام و حوالی آن اشاره می کند .سفیانی با بدست گرفتن عنصر قدرت، بر جغرافیای شام مسلط می شود و سیاست های خود را اعمال می کند. حوادث اخیر در منطقة فلسطین، لبنان، سوریه، عراق،عربستان و یمن، می تواند زمینه ساز شکل گیری فتنه سفیانی یا آغاز جریان سفیانی باشد.
اشارة پیامبر به شکل گیری جریان سفیانی، مؤید پذیرش سلطة سفیانی و غلبة او بر منطقه نمی باشد، بلکه رسول اکرم در این روایات خطر شکل گیری این فتنه را در این مناطق گوشزد می کند تا ما نسبت به آن آمادگی داشته باشیم و برای جلوگیری از شکل گیری آن تلاش نماییم و ظهور و قیام حضرت حجت(ع) را تسهیل نماییم.
آنچه در ادعیه در قالب «سَهّلَ اللهُ مَخرَجَه» (87) آمده است گویای وظیفه ما در زمینه سازی و دعا در آسان شدن خروج و برداشته شدن موانع ظهور و تشکیل حکومت ایشان می باشد.
سیاست راهبردی ما از این روایت، تشکیل جبهة مقاومت اسلامی در این مناطق در مقابل جریان سفیانی و ایجاد نهضت انتظار در این مناطق می باشد. اشاره پیامبر به زمان نه ماه برای سفیانی، گویای وظیفه ما در مقابلة با او و یاری حضرت حجت(ع) در برابر اوست. در واقع این گونه نیست که اگر ما به وظیفة خود عمل نکنیم، جریان سفیانی خود بخود بعد نه ماه از بین برود.
ـ اینکه در روایات احتمال ظهور حضرت را بدون خروج سفیانی و علائم حتمی ممکن دانسته اند و مسئله بداء را مطرح نموده اند، گویای این احتمال می باشد. (88) در واقع ما میتوانیم با بستر سازی ظهور و ایجاد شرایط ظهور و مقابلة با دشمنان حضرت و خاموش کردن جریان آن در نطفه، شرایط ظهور حضرت را تسهیل نماییم و از گسترش جریان سفیانی درمنطقه جلوگیری نماییم. این راهبرد در روایات مربوط به مقابلة سپاه سید خراسانی با سفیانی، دیده می شود.
ـ امام علی (ع) می فرمایند: (هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می فرستد که برای یاری حضرت مهدی (عج) خروج کرده اند. سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی در دروازة اصطخر روبرو می شوند، که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار خراسانی هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در میانشان پدید می آید که سرانجام صاحبان پرچم های سیاه پیروز می شوند و سپاه سفیانی پا به فرار می گذارند. در آن هنگام مردم به دیدار حضرت مهدی (ع) مشتاقتر می شوند و به جستجوی او می پردازند. مهدی در آن هنگام در مکه ظهور می کند و پرچم رسول اکرم (ص) را در دست می گیرد.) (89)
آنچه در این روایات به عنوان راهبرد آخرالزمانی می توان برداشت نمود این است که صاحبان پرچم های سیاه خراسان جهت زمینه سازی و ایجاد شرایط ظهور حضرت ، وارد عمل می شوند و یکی از کارهای آنها مقابله با جریان سفیانی می باشد.
در این روایت علاوه بر مطالب گذشته، اشاره می کند که در مقابلة میان سپاه سفیانی و سپاه سید خراسانی، سپاه خراسانی پیروز می گردد. این مطلب گویای این است که ما در تدارک و تجهیز سپاه خود، باید کاملاً جدی و عمیق کار نماییم. در واقع این روایت گویای این است که پیروزی نهائی بواسطة امداد الهی و تلاش ما حاصل میگردد، نه فقط بواسطة امداد الهی و عدم تلاش ما.
دکترین دفاعی و راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بر همین پایه استوار می باشد. آنچه که در کلام امام خمینی و امام خامنه ای پیرامون ماهیّت و رسالت سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمده است، مؤید این راهبرد در روایت می باشد. وارد شدن سپاه به حوزة جنگ سایبری و الکترونیک و جنگ نرم، نیمه سخت و هوشمند، گویای این راهبرد آخرالزمانی برای مقابله با جریان سفیانی می باشد.
ـ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (تخرج من خراسان رایات سود فلایردها شیء حتی تنصب بایلیاه یعنی بیت المقدس.) (90)
از خراسان پرچم های سیاهی خارج می شوند که هیچ چیزی مانع آنها نمی شود. تا اینکه در ایلیا یعنی بیت المقدس استقرار می یابند.
در این روایت، جهت گیری سپاه سید خراسانی به سمت بیت المقدس بیان شده است، که این راهبرد را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در کلام امام پیرامون فلسطین، قدس و اسرائیل، و در پیام تاریخی امام خامنه ای پیرامون جنگ 22 روزه غزه، می توان مشاهده نمود.
ـ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (لا تزال طائفه من امتی علی الذین ظاهرین، لعدوهم قاهرین، لا یضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاواء حتی یاتیهم امراً ... و هم کذلک، قالوا یا رسول ا... و این هم؟ قال ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس.) (91)
گروهی از امت من، پیوسته از دین پشتیبانی می کنند و در مقابل دشمنانشان ایستادگی می نمایند. مخالفانشان نمی توانند، جز مختصر گرفتاری، به آنها زیان برسانند؛ آنها تا امر خدا بیاید، چنین اند. سوال کردند: ای رسول خدا این گروه کجایند؟ فرمود: در بیت المقدس و اطراف آن.
در این روایت به گروهی از امت پیامبر اشاره می شود، اشاره به گروه، مؤید کار گروهی و سازمانی و نظام مند در جهاد و نهضت زمینه ساز می باشد. در واقع این روایت به ما می آموزد که نهضت مقاومت و زمینه ساز باید از حوزه فردی خارج شده و به جامعه سازی کشیده شود. اشاره به گروهی از امت من، گویای این واقعیت است که تمام امت پیامبر در این نهضت زمینه ساز مقاوم نیستند و تنها عده ای تا آخر استقامت خواهند نمود.
این گروه دارای ویژگی هایی است که پیامبر به آن اشاره می نماید که ما می توانیم این ویژگی ها را در تربیت نیروهای مقاومت و زمینه ساز لحاظ نماییم و سیاست های آموزشی و فرهنگی دولت ممهد را بر آن استوار نماییم.
ـ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: ( گروهی از امت من، پیوسته بر دروازه های بیت المقدس و اطراف آن و بر دروازه های انطاکیه و اطراف آن و دروازه های دمشق و اطراف آن و بر دروازه های طالقان و اطراف آن، از حق حمایت می کنند. نه از کسانی که آنها را تنها می گذارند و نه از کسانی که به آنها یاری می رسانند، باکی ندارند، تا [آن جا که] خداوند گنج خود را از طالقان خارج گرداند و بوسیله آنها دینش را که پیش از آن مرده بود زنده گرداند.) (92)
حمایت جمهوری اسلامی ایران از این نهضت ها، یکی از راهبردهای سیاست خارجی نظام اسلامی ایران می باشد. این حمایت بیش از آنکه مادی باشد معنوی می باشد. در واقع جمهوری اسلامی، نهضت عدالت خواهی، مقابلة با ظلم، دفاع از اسلام، دفاع از حق و... را در میان مردم منطقه احیاء نمود، که همان گزاره های نهضت زمینه ساز و ظهور می باشد.
در این روایت به جغرافیای نهضت مقاومت اشاره شده است، در واقع نهضت زمینه ساز و دولت زمینه ساز برای تکمیل جبهه مقاومت منطقه ای باید در این مناطق سیاست های فرهنگی، رسانه ای و آموزشی خود را پیاده نماید تا جبهه مقاومت در این مناطق حفظ و تقویت گردد.
تشکیل مقاومت سازمان یافته و ارتباط میان سازمان های مقاومت در منطقه، نکتة راهبردی این روایت می باشد، که رژیم صهیونیستی با ایجاد اختلاف در میان سران گروه های مقاومت فلسطینی به دنبال هدف قرار دادن این راهبرد می باشد.
ـ آنچه که در سطح استراتژیک اهداف نهضت زمینه ساز می باشد ، پیاده نمودن تمامی گزاره های دین اسلام در سراسر زمین می باشد. در این نهضت با ارتقاء سطح بیداری و اقبال عمومی نسبت به دین و مقابله با دشمنان، زمینة ظهور حضرت مهیا می گردد.
ـ پیامبر بیان می دارد که خانه ای نیست مگر این که اسلام به آن وارد می شود، این راهبرد می تواند یکی از سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی باشد، که تمام انسانها و خانواده ها را به اشکال مختلف با اسلام آشنا نماید. در این مرحله نقش نهضت زمینه ساز ایرانیان و مقاومت اسلامی شام و لبنان و فلسطین در اجرای مقدمات ظهور حضرت و جهانی شدن دین اسلام و برپایی آن در سطح جهان مشخص می گردد. در واقع رسالت و اهمیت نهضت زمینه ساز در خاورمیانه جهت حکومت جهانی حضرت، در این مرحله مشخص می گردد.
ـ جنگ میان غربیان و مسلمانان در منطقة فلسطین و لبنان، گویای این نکته است که برای این مقابله در این منطقه، باید آمادگی داشت. همانگونه که غربیان با حمایت از اسرائیل آمادگی خود را جهت مقابلة با جریان ظهور ادامه می دهند، ما نیز باید در راستای مقابلة با آنان، از نهضت های مقاومت منطقه حمایت نموده و برای این تقابل آماده باشیم. ورود لشکر غرب پس از شکست، به کوههای لبنان نیز، گویای مطالب راهبردی برای تجهیز و تسلط بر کوه های لبنان از طرف جریان مقاومت اسلامی می باشد.
ـ شناسای تمام جوانب فتنه سفیانی با رویکرد فرجام شناسی تاریخ تمدنی در حوزه علوم انسانی به عنوان یک کرسی دانشگاهی در راستای بررسی های علمی پیرامون جریان شناسیهای آخرالزمان در مقابل نهضت انتظار، میتواند یکی از سیاست های علمی و پژوهشی دولت ممهد باشد.
ـ گسترش حوزه های تحقیقی و اطلاع رسانی عمومی پیرامون ارتباط تمدن غرب یهودی با زمینه سازی فتنه سفیانی و دجال، جهت بالا بردن سطح معرفت آخرالزمانی جامعه ممهد در منطقه و ارتباط با مراکز مطالعاتی شیعی در منطقه پیرامون این موضوع، میتواند یکی از راهبردهای فرهنگی دولت ممهد باشد.
ـ تبیین رویکرد استراتژیک به مهدویت و انتظار و روایات آخرالزمانی در میان حوزویان و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع مهدویت، ضرورت فضای فکری جامعه منتظر می باشد.

پی نوشت ها :

84 -مجلسی ، بحارالانوار ، ج 52 ، 186 ؛ ماهنامه موعود ، ش 98 ، ص 18
85
-الزام الناصب ، ص 198 ؛ سلیمان ، کامل ، روزگار رهایی ، ج 2 ، ص 1088
86
-نعمانی ، الغیبه ، ص 163
87
-قمی ، شیخ عباس ، دعای عهد ، مفاتیح الجنان
88
-کافی ، ج 1 ، باب بداء ؛ ارشاد مفید ، ج 2 ، ص60
89
-الملاحم و الفتن ، ص 51
90
-حلیه الابرار ، 572/2 ؛ تفسیرالبرهان ، 2/22
91
-مسند احمد ، 022383/309/8
92
-کنزالعمال ؛ 35054/283/12 ؛ تهذیب العساکر 555/1 ؛ سقوط اسرائیل ، پیشین ، ص 181 (قم ، بوستان ، 1387)
ادامه دارد ...

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :