ارسال به دوستان
کد خبر : 255944

نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان (6)

امام علی (ع) می فرمایند: (هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می فرستد که برای یاری حضرت مهدی (عج) خروج کرده اند. سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی در دروازة اصطخر روبرو می شوند، که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار خراسانی هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در میانشان پدید می آید که سرانجام صاحبان پرچم های سیاه پیروز می شوند و سپاه سفیانی پا به فرار می گذارند.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

نگاه ژئوپلیتیک به روایات آخرالزمان (6)

 نویسنده : حاتم جدیدی
8
ـ رویارویی ها

1ـ رویارویی سفیانی با ایرانیان :

امام علی (ع) می فرمایند: (هنگامی که سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می کند، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می فرستد که برای یاری حضرت مهدی (عج) خروج کرده اند. سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی در دروازة اصطخر روبرو می شوند، که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار خراسانی هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در میانشان پدید می آید که سرانجام صاحبان پرچم های سیاه پیروز می شوند و سپاه سفیانی پا به فرار می گذارند. در آن هنگام مردم به دیدار حضرت مهدی (ع) مشتاقتر می شوند و به جستجوی او می پردازند. مهدی در آن هنگام در مکه ظهور می کند و پرچم رسول اکرم (ص) را در دست می گیرد.) (57)
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (تخرج من خراسان رایات سود فلایردها شیء حتی تنصب بایلیاه یعنی بیت المقدس.) (58)
از خراسان پرچم های سیاهی خارج می شوند که هیچ چیزی مانع آنها نمی شود. تا اینکه در ایلیا یعنی بیت المقدس استقرار می یابند.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (فاذا غیرت سنتی یخرج ناصرهم من ارض یقال لها خراسان برایات سود فلا یلقاهم احد الا هزموه و غلبوا علی ما ایدیهم حتی تقرب رایاتهم بیت المقدس.) (59)
آنگاه که سنت من تغییر کند، یاری کننده آنها از سرزمینی که به آن خراسان گفته می شود با پرچم های سیاه قیام خواهد کرد. هیچ کس با آنها مواجهه نمی شود مگر آنکه او را شکست می دهند و بر هر چه در دست آنان است غلبه می یابند، تا آن که پرچم های آنها به بیت المقدس نزدیک می شود.
در این روایت آغاز شکل گیری قیام مردم ایران را، تغییر سنت پیامبر بیان می دارد، همین عملکرد را در ابتدای قیام امام خمینی در سال 1342 مشاهده می نماییم. امام در سخنرانی تاریخی خود در قم، با جملة « من اعلان خطر میکنم» آغاز نمود و تمام مسلمانان را برای نجات اسلام بیدار نمود. هشدار امام به از بین رفتن اسلام بر اثر سیاست های حکومت پهلوی و تلاش برای نجات اسلام، گویای راهبردی است که در روایت آمده است.
امام از همان آغاز مسئلة فلسطین را در رأس امور خود قرار داد و خطر اسرائیل را اعلام نمود.
(و تقبل خیل السفیانی کالیل و السیل، فلا تمر بشیء الا اهلکته و هدمته، حتی یدخلون الکوفه، فیقتلون شیعه آل محمد، ثم یطلبون اهل خراسان فی کل وجه، و یخرج اهل خراسان فی طلب المهدی فیدعون الیه و ینصرونه.) (60)
سپاه سفیانی همانند شب و چونان سیل، پیش می روند و از هر آن چیزی که می گذرند آن را نابود و منهدم می کنند تا وارد کوفه شوند، در آن جا شیعیان آل محمد (ص) را می کشند و سپس از هر سو به دنبال اهل خراسان می گردند، مردم خراسان نیز در طلب مهدی (ع) بیرون می آیند و به سوی او دعوت می کنند و او را یاری می نمایند.
این روایات به شکل گیری جریان مقابله با سفیانی اشاره می نماید. این جریان مقاومت، باایجاد ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه، در مقابل جریان سفیانی قرار می گیرند. در روایات دیگری به نقش آنان در زمینه سازی ظهور حضرت حجت اشاره می نماید. ارتباطی که میان مقاومت منطقة ایران و شام پدید می آید، از نکات راهبردی روایات می باشد.
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: (و السفیانی بالعراق یقاتل اهل المشرق .... یلتقی السفیانی و الرایات السود فیهم شاب من بنی هاشم کفه الیسری خال، و علی مقدمته رجل من بنی تمیم یقال له شعیب بن صالح بباب اصطخره.) (61)
و سفیانی در عراق با اهل مشرق می جنگد ... سفیانی و (اصحاب) پرچم های سیاه بر دروازه استخر با هم روبرو می شوند، در میان (اصحاب پرچم های سیاه) جوانی است از بنی هاشم که در دست چپش خالی است و پیشاپیش آنها مردی است از بنی تمیم که او را شعیب بن صالح می گویند.
امام علی (ع) می فرمایند: (و ان لآل محمد بالطالقان لکنزاً سیظهره ا... اذا شاء دعاه حق یقومون باذن ا... فیدعون الی دین ا... .) (62)
برای آل محمد در طالقان گنجی است که هر گاه خدا بخواهد آن را آشکار خواهد ساخت. (آنها) دعوت کنندگان به حق هستند، به فرمان خدا قیام می کنند و به دین خدا فرا می خوانند.
امام علی (ع) می فرمایند: (تخرج الرایات السود من خراسان معها قوم ضعفاء تجتمعون فیویدهم ا... بنصره.) (63)
از خراسان پرچم های سیاهی خارج می شوند که با آنها مستضعفانی که با هم مجتمع و متحد شده اند، همراه اند و خدا با یاری خود، آنها را کمک می کند.

2ـ رویارویی مقاومت شام با سفیانی به کمک ایرانیان:

همزمان با شکل گیری فتنة سفیانی در شام و گسترش آن به دیگر مناطق، جریاناتی مخفی ازمقاومت در منطقة شام شکل می گیرد که با جریان مقاومت در ایران نیز، مرتبط بوده و از آنجا حمایت می شود.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (گروهی از امت من، پیوسته بر دروازه های بیت المقدس و اطراف آن و بر دروازه های انطاکیه و اطراف آن و دروازه های دمشق و اطراف آن و بر دروازه های طالقان و اطراف آن، از حق حمایت می کنند. نه از کسانی که آنها را تنها می گذارند و نه از کسانی که به آنها یاری می رسانند، باکی ندارند، تا [آن جا که] خداوند گنج خود را از طالقان خارج گرداند و بوسیله آنها دینش را که پیش از آن مرده بود زنده می گرداند). (64)
همان گونه که اشاره شد، این روایت گویای این راهبرد آخرالزمانی برای نهضت زمینه ساز می باشد، که باید همواره در این مناطق تمرکز جمعیتی داشته باشد و رابطة خود را میان نهضت های دیگر در مناطق یاد شده حفظ نماید. همین عملکرد را در دوره های قبل، از زمان قبل و بعد از اسلام و خاصه در دورة غیبت، در فصل قبل مورد بررسی قرار دادیم.
تشکیل مقاومت سازمان یافته و ارتباط میان سازمان های مقاومت در منطقه، نکتة راهبردی این روایت می باشد، که رژیم صهیونیستی با ایجاد اختلاف در میان سران گروه های مقاومت فلسطینی به دنبال هدف قرار دادن این راهبرد می باشد.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (لا تزال طائفه من امتی علی الذین ظاهرین، لعدوهم قاهرین، لا یضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاواء حتی یاتیهم امراً ... و هم کذلک، قالوا یا رسول ا... و این هم؟ قال ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس.) (65)
گروهی از امت من، پیوسته از دین پشتیبانی می کنند و در مقابل دشمنانشان ایستادگی می نمایند. مخالفانشان نمی توانند، جز مختصر گرفتاری، به آنها زیان برسانند؛ آنها تا امر خدا بیاید، چنین اند. سوال کردند: ای رسول خدا این گروه کجایند؟ فرمود: در بیت المقدس و اطراف آن.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (یخرج شعیب بن صالح متخفیاً الی بیت المقدس یوطی للمهدی منزله.) (66)
شعیب بن صالح مخفیانه به بیت المقدس می رود و مقدمات ورود مهدی (عج) را مهیا می کند.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (ینزل بیت المقدس یوطی للمهدی سلطانه یمد الیه ثلاثمائه من اهل الشام.) (67)
(شعیب بن صالح) به بیت المقدس وارد می شود و زمینه حکومت مهدی (ع) را فراهم می سازد و سیصد نفر از اهل شام به کمک او می شتابند.
در این روایات به هدف حرکت جریان مقاومت اشاره می شود، جریان مقاومت در ایران و شام پس از مقابله با سفیانی به زمینه سازی ظهور حضرت می پردازند تا مقدمات حکومت ایشان فراهم گردد. نهضت زمینه سازی ظهور و جامعه سازی مهدوی،رسالتی است که ایرانیان و مقاومت اسلامی در شام، آن را پیاده می نمایند.همان چیزی که ما از عملکرد امام خمینی،علامه شرف الدین و امام موسی صدر ، مورد بررسی قرار دادیم.

3ـ رویارویی یمانی با سفیانی :

در روايات مربوطه به قيام يماني، به هم پيمان شدن وي با خراساني و ياري به او در برابر دشمنانش اشاراتي رفته است. مانند اين روايات: «و خداوند عزّوجلّ براي او ـ يعني امام مهدي(ع)ـ خراسان را مي گشايد و اهل يمن از او اطاعت مي كنند». امام رضا(ع) نيز در سخني اشاره به هم پيماني آن دو مي كنند، آنجا كه دربارة نشانه هاي نزديك به فرج از آن حضرت پرسيدند و ايشان فرمودند: «آيا به اجمال مي خواهي يا اكثار»؟ آن مرد مي گويد: بلكه اجمال بفرماييد، پس امام فرمودند: «هرگاه كه پرچم قيس را در مصر و پرچم كندي [يعني يماني] را در خراسان درك كردي»
همچنين در بيان امير مؤمنان(ع) دربارة خصوصيات مشترك يماني و خراساني در جنگ دمشق و آزادسازي آن از سيطرة سفياني چنين آمده است: «و [سفياني] به روش ستمكاران نخستين عمل مي كند و خداوند از آسمان بر عملش خشم مي گيرد، آنگاه جواني را از مشرق كه به اهل بيت پيامبر(ص) فرامي خواند، عليه او برمي انگيزاند. اينان اصحاب پرچم هاي سياه هستند. خداوند به ايشان عزت اعطا و پيروزي را برايشان نازل مي فرمايد، پس احدي با ايشان به نبرد نمي پردازد مگر اينكه او را شكست مي دهند و سپاه قحطاني [يمني] به حركت درمي آيد... و جوان يمني در پي نابود كردن حمّاز جزيره [سفياني] است تا آنكه در دمشق فرود مي آيند و آن را [در مدّت زماني] سريع تر از دريا فتح مي كنند». و اين حديث در مقام توصيف رويارويي نظامي در مرزهاي سوريه بين خراساني و سفياني است كه پس از سپاه يماني تحت فرماندهي او براي ياري رساندن به خراساني وارد ميدان نبرد مي شوند. (68)
در روايت اميرالمؤمنين(ع) نيز آمده است: «سپاهي به مدينه فرستاده مي شود. پس هر كس از آل محمد(ص) را كه توانستند، مي گيرند و مردان و زنان از بني هاشم كشته مي شوند. در آن هنگام، مهدي و سپيدنشان از مدينه به مكه مي گريزند. پس گروهي در جستجوي آن دو فرستاده مي شوند، در حالي كه آن دو به حرم خدا و امنيت او رسيده اند» (69)

9ـ فرجام شورش سفیانی

سپاهيان سفياني از اين پس عقب نشيني را تجربه مي کنند تا حوالي درياچه طبريه دو لشکر مهدوي و سفياني با هم رو در رو مي شوند. درياچه طبريه در قسمت غربي وادي يابس قرار دارد. اين منطقه که سرآغاز شورش سفياني را به چشم خويش ديده بود نه ماه بعد از آن و سه ماه پس از ظهور امام عصر(ع) شاهد سرانجام او خواهد بود:«سفياني با لشكر و مال هاي سواري خود خروج مي كند و تعداد صد و هفتاد هزار نفر با او خواهند بود و در درياچه طبريه فرود مي آيند، آنگاه مهدي(ع) در حالي كه جبرئيل(ع) پيشاپيش او حرکت مي کند به سوي سفياني حركت مي كند. آنان در شب راه مي روند و روز پنهان مي شوند و مردم هم از آن حضرت متابعت مي كنند تا اينكه در درياچه طبريه با سفياني رو به رو مي شوند و خدا به سفياني غضب مي كند. خلق خدا هم به جهت غضب خدا به او غضب مي كنند. پرنده‏ها آنها را با پر و بال خود سنگباران مي كنند و كوه ها با سنگ‏هاي خود و ملائكه با صداهاي خود آنها را مورد حمله قرار مي‏دهند. ساعتي طول نمي كشد كه خدا همه اصحاب سفياني را هلاك مي نمايد و غير از سفياني كسي از آنها باقي نمي ماند. آنگاه مهدي(ع) او را گرفته در زير درختي كه شاخه‏هاي آن به طرف درياچه طبريه متمايل است مي كشد و در پي آن، شهر دمشق را تصرف مي كند. بعد از آن پادشاه روم با صد هزار صليب كه‏ در زير هر صليبي ده هزار نفر قرار دارد شورش مي كند و طرسوسا را با نيزه فتح نموده، اموال مردم را غارت مي كند. اين سرانجام خفت بار سفياني است که حتي ارشادات امام عصر(ع) را برنمي تابد و تا پايان به عنوان دشمن اهل بيت(ع) در ميدان جنگ باقي مي ماند. (70)
پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: (ان المهدی و السفیانی یقتتلون فی بیت المقدس، حین یستقبله البیعه فیوتی بالسفیانی اسیراً فیامر به فیذبح علی باب الرحمه هم تباع نساءهم و غنائمهم علی درج دمشق.) (71)
و هنگامیکه سفیانی بیعت خود را پس می گیرد، مهدی (ع) و سفیانی در بیت المقدس با یکدیگر می جنگند، سپس او را اسیر کرده و می آورند و به دستور او در باب الرحمه کشته می شود، سپس زنان و غنیمت هایشان در دروازه دمشق به فروش گذاشته می شود.
در این روایت اشاره می شود که جنگ اصلی حضرت با سفیانی در بیت المقدس می باشد. این موضوع علت حرکت و تلاش شعیب بن صالح را در زمینه سازی حکومت حضرت در این منطقه، مشخص می کند. در واقع شعیب بن صالح برای تدارک و تجهیز نیروهای حضرت در این منطقه، برای مقابله با جریان سفیانی وارد فلسطین می شود. این راهبرد ارتباطی و اطلاعاتی ما در تعامل با نیروهای فلسطینی و لبنانی می باشد.
امام سجاد(ع) می فرمایند: (یخرج السفیانی بمئه و سبعین الفاً فینزل بحیره طبریه. و یسیر الیه المهدی (ع) ثم یواقعه هناک. و لا تکون ساعه حتی یهلک ا... اصحابه و لا یبقی الا هو وحده. فیاخذه المهدی (ع) فیذبحه تحت الشجره التی اعضانها مرلاه علی بحیره طبریه ثم یهلک مدینه دمشق). (72)
سفیانی با یکصد و هفتاد هزار جنگجو حرکت می کند و در کنار دریاچة طبریه فرود می آید و حضرت بقیه الله (ع) به سوی او حرکت می کند و در کنار دریاچة طبریه بر او می تازد و در کمتر از یک ساعت همه سپاهیانش هلاک می شوند و فقط شخص سفیانی باقی می ماند. آنگاه حضرت مهدی او را دستگیر می کند و در کنار دریاچه طبریه در زیر درختی که شاخه هایش به روی دریاچه بال گشوده سر می برد و سپس شام را تحت تصرف خود درمی آورد.
امام علی (ع) می فرمایند: (آنگاه مهدی با هزار مرکب به سوی قدس حرکت می کند. در شام، فلسطین، صور، عکا و غزه منزل می کند. آنگاه مهدی (ع) وارد بیت المقدس می شود). (73)
در این روایات تأکید فراوانی بر مناطق لبنان(صور و کوههای لبنان) و فلسطین(بیت المقدس،غزه، عکا،دریاچه طبریه) شده است.این مناطق تحت سیطیره سپاهیان حضرت قرار می گیرد.
قرآن کریم می فرماید: (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون). (74)
اوست کسی که رسول خدا را فرستاد با هدایت و دین حق، تا ظاهر شود دین بر تمام زمین، هر چند مشرکان ناراحت باشند.
امام صادق (ع) می فرمایند: (و الله ما نزل تاویلها بعد و لا ینزل تاویلها حتی یخرج القائم فاذا خرج القائم لم یبق کافر بالله و لا مشرک بالامام الا کره خروجه، حتی لو کان الکافر فی بطن صخره قالت یا مومن فی بطنی کافر فاکسرونی و اقتله).(75)
به خدا سوگند، تا کنون تأویل این آیه محقق نشده است و تأویل آن محقق نمی شود مگر با خروج قائم، پس چون قائم خروج نمود، هیچ کافر به خداوند و هیچ مشرک نسبت به امام باقی نمی ماند مگر آنکه او برایش ناخوشایند است. [در این شرایط] حتی اگر کافر به دل سنگ ها وصخره ها هم پناه برد، صخره خواهد گفت: مومنین! کافری در درون من پنهان است، مرا بکشید و او را به قتل برسانید.
امام کاظم (ع) می فرماید: (در تفسیر آیه: افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون.) (76)
آیا آنها غیر از آیین خدا را می طلبند؟ و [حال آنکه] همه آن کسانی که در آسمان و زمین اند، از روی اختیار یا اجبار، در برابر او تسلیم اند و همه به سوی او بازگردانده می شوند.
فرمودند: ( این آیه درباره قائم نازل شده است؛ او هنگامیکه در برابر یهود، صابئین، زنادقه، اهل ردّه و کفار، در شرق و غرب زمین، قیام می کند، اسلام را بر آنها عرضه می نمایند، هر کس از روی اختیار اسلام آورد، او را به نماز و زکات و به هر آنچه به مسلمانان امر شده و خداوند برای آنها واجب قرار داده است، امر می کند و هرکس اسلام نیاورد، گردنش زده می شود تا جایی که در شرق و غرب عالم کسی باقی نمی ماند مگر آن که خدا را به وحدانیت بشناسد)(77)
در این مرحله حضرت پس از تسلط بر خاورمیانه و از میان بردن فتنه سفیانی و یهود، دیگر کشورها و مناطق را به اسلام دعوت می نماید. در واقع وجود حکومت یهود در فلسطین و حکومت سفیانی بر شام، مانع ابلاغ رسالت جهانی ایشان می باشد.
ایشان با از بین بردن دشمنان بشریت ،جهان را مهیای پذیرش اسلام می نماید .
قرآن کریم می فرماید :
(هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون). (78)
اوست کسی که رسول خدا را فرستاد با هدایت و دین حق تا ظاهر شود دین بر تمام زمین، هر چند مشرکان ناراحت باشند.
امام صادق (ع) می فرمایند: (و الله ما نزل تاویلها بعد و لا ینزل تاویلها حتی یخرج القائم فاذا خرج القائم لم یبق کافر بالله و لا مشرک بالامام الا کره خروجه، حتی لو کان الکافر فی بطن صخره قالت یا مومن فی بطنی کافر فاکسرونی و اقتله). (79)
به خدا سوگند، تا کنون تأویل این آیه محقق نشده است و تأویل آن محقق نمی شود مگر با خروج قائم، پس چون قائم خروج نمود، هیچ کافر به خداوند و هیچ مشرک نسبت به امام باقی نمی ماند مگر آنکه او برایش ناخوشایند است. [در این شرایط] حتی اگر کافر به دل سنگ ها و صخره ها هم پناه برد، صخره خواهد گفت: مومنین! کافری در درون من پنهان است، مرا بکشید و او را به قتل برسانید.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: (لا یبقی علی ظهر الارض بیت مدر و لا وبر او دخله الله کلمه الاسلام بعزّ عزیز و بذل ذلیل امّا یعزّهم فیجعلهم من اهلهم او یذلهم فیدینون لهم). (80)
بر روی زمین خانه ای در شهر و بیابان باقی نمی ماند مگر آنکه خداوند کلمه اسلام را با عزت بخشیدن به عزیز و خوار نمودن ذلیل، در آن وارد می سازد، اگر آن را عزت مندانه پذیرفتند آنها را از اهل آن قرار می دهد، و اگر از آن سرباز زدند [با گرفتن جزیه] خوارشان می دارد.
قرآن کریم می فرماید:
(و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین). (81)
و ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که به استضعاف کشیده شدند در زمین و قرار می دهیم آنها را پیشوایان و قرار می دهیم آنان را وارثین.
امام باقر (ع) می فرمایند: (این (آیه) مربوط به صاحب الامری است که در آخرالزمانی ظاهر می شود و ستمگران و فراعنه را نابود می کند و بر شرق و غرب زمین حکم می راند و زمین را همانگونه که از ظلم پر شده است از عدل آکنده می سازد). (82)
قرآن کریم می فرماید:
(و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر: ان الارض یرثها عبادی الصالحون). (83)
و همانا نوشتیم در زبور بعد از ذکر (تورات) که زمین را بندگان شایسته ام به ارث خواهند برد.
در این آیات و روایات به گسترش اسلام پس از ظهور و جهانی شدن آن اشاره می گردد. اشاره به عناصر اصلی ژئوپلیتیک در این آیات و روایات مشهود است. این روایات دارای رویکردهای مختلفی برای نهضت زمینه ساز می باشد، که با استخراج آنها، راهبردها و مبانی نهضت انتظار جهت زمینه سازی مشخص می گردد. آنچه که در سطح استراتژیک اهداف نهضت زمینه ساز می باشد ، پیاده نمودن تمامی گزاره های دین اسلام در سراسر زمین می باشد. در این نهضت با ارتقاء سطح بیداری و اقبال عمومی نسبت به دین و مقابله با دشمنان، زمینة ظهور حضرت مهیا می گردد.

پی نوشت ها :

57 -الملاحم و الفتن ، ص 51
58
-حلیه الابرار ، 572/2 ؛ تفسیرالبرهان ، 2/22
59
-ابراز الوهم المکنون ، ص 101
60
-ابن حماد ، الفتن ، 208/839 ؛ کنزالعمال 11/31497
61
-ابن حماد ، الفتن ، 146/604 ؛ 221/870
62
-شرح نهج البلاغه ، 48/7
63
-الفتن ، 856/214 ؛ الحاوی 68/2
64
-کنزالعمال ؛ 35054/283/12 ؛ تهذیب العساکر 555/1 ؛ سقوط اسرائیل ، پیشین ، ص 181
65
-مسند احمد ، 022383/309/8
66
-الحاوی للفتاوی 2/70 ؛ عقدالدرر 128
67
-الحاوی للفتاوی 2/67 ؛ البرهان 7/17
68
-در این باره ر ک: یاسری ، ابوذر ، خروج يماني ؛ نشانة حتمي ظهور ( همان )
69
-ابن حماد ، الفتن ، ص 223 ، جزء 5 ، ح 877
70
-مطهری نیا ، محمود ، گفته ها و ناگفته ها درباره سفیانی ( موعود ، ش97 )
71
-ابن حماد ، الفتن ، 244/955 ؛ الحاوی 2/72 ؛ البرهان 2/680/147
72
-بشاره الاسلام ، ص 46 ، 192/277 ؛ الحاوی للفتاوی ، ج 2 ، ص 160
73
-در این باره ر.ک: ماهنامه موعود ، ش 101 ، 1388
4
-قرآن کریم / توبه ، 33
75
-کتاب المحجه ، ص 86
76
-قرآن کریم ، آل عمران ، 83
77
-ابن حماد ، الفتن ، 254/994
78
-قرآن کریم ، توبه / 33
79
-کتاب المحجه ، ص 86
80
-مجمع الزوائد ، 14/6 ؛ مستدرک الصحیحین ، 430/4
81
-قرآن کریم ، قصص ، 5
82
- حلیه الابرار ، 2/52 ؛ تفسیر البرهان ، 2/220
83
-قرآن کریم ، انبیاء ، 105

  ادامه دارد ...

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :