ارسال به دوستان
کد خبر : 255226

کسی به رنگ فسفر

عید میلاد امام زمان حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) امروز با زادروز داستان نویس توانمند و درگذشته زنده یاد علی شاه علی همزمان است. به همین مناسبت شما را به خواندن داستان مهدوی زیبایی از این نویسنده گرامی دعوت می کنیم:

در میلاد امام زمان حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) امروز با  زادروز داستان نویس توانمند و درگذشته  زنده یاد علی شاه علی همزمان است. به همین مناسبت شما را به خواندن داستان مهدوی زیبایی از این نویسنده گرامی دعوت می کنیم:

 

«کسی به رنگ فسفر»

 

می گفتی همین جا او را دیده ای. كنار همین میز سفید آزمایشگاه. با لباس سبز. توی دستش كتابی بوده. می گفتی غروب بوده. غروب پنجشنبه. موقع اذان. و نمی دانی چرا اشك توی چشمهایت جمع شده بوده! به اینجا كه می رسی صدایت می لرزد...

داری روپوشت را درمی آوری. نزدیک غروب است. كیفت را برنداشته، در را می بندی و می روی. پاك خودت را ول كرده ای به حال خودت. می خواهی روی شانه هایت بال، سبز شود تا بپری. می خواهی سر به تن این دنیا و همه چیزش نباشد. به خودت كه فكر می كنی حالت به هم می خورد. آستینت را بو می کشی. بوی اسید سولفوریك گرفته ای. خودت را بدجوری گرفتار و مشغول كرده ای. آنقدر به هم ریخته ای كه نمی دانی از كجا داری می سوزی. به دستهایت زل می زنی، خیلی شكسته شده ای. مانده ای توی وضوخانه. انگار با همه چیز غریبه ای!

- مگه تا حالا خودتو ندیدی! چرا زل زدی توی آینه؟ نماز شروع شده!

چشمهایت دروغ می گفته اند به تو. یك عمر حرفشان را باور كرده ای. اما حالا... حالا دیگر احساس می كنی فرصت نداری برگردی. همه چیز از دستت پریده. همه چیز بخار شده و از دریچه هود، در رفته...

صف دوم نماز ایستاده ای. جلوتر از دفعه های قبل. چند ماه است نیامده ای. نگاه كه می كنی به دیوارها، می بینی تو را می شناسند. حتی می دانند كی اینجا آمده ای. حتی چه لباسی پوشیده ای. چشمهایت چه می گفته اند. توی فكرت چه می گذشته. سرت پایین است. اما خوب حرفشان را می شنوی. همهمه ای که زیر سقف گل و مرغ، می پیچد، چیزی از صدایشان کم نمی کند. صدای هیاهوی مرغ ها. گردن کشیدن هایشان و پا به پا شدن هایشان.

«... این كناریهایت چه فكر می كنند؟!». نگاهشان كرده ای موقع ركوع. تا به سجده برسی خودت را دلداری داده ای: هیچ كس حواسش به من نیست. حتماً آنها هم دارند همین حرف را می زنند: «این كناریهایت چه فكر می كنند؟!» حتماً دیوارها به آنها هم بد نگاه می كنند.

دلت گرفته. خرما را كه می چرخانند توی صفها چه اضطرابی تو را می گیرد! ترس برت می دارد وقتی تصور می کنی پیرمرد جلوی تو خرما تعارف نكند. فکر است دیگر. می آید سراغ آدم. پیرمرد نمی داند دیروز چه شده. اگر می دانست خوب می شد... امروز آنقدر تشنه ات شده است كه می خواسته ای محلول ارلن را بالا بزنی. اما کیف كرده ای امروز را. قاطی این همه آدم. این همه بوی خوب. این همه عطر. عطرهایی که خیلی با بوی اسید سولفوریک فرق می کند. یا وقتی که آبدارچی با سینی چای تازه دم، هاج و واج از آزمایشگاه بیرون رفت. تسبیح فیروزه ای و براقت را که تازه خریده ای توی دستت گرفته ای. لحظه ای دلت برای خدا تنگ می شود. دوست داری او را در آغوش بكشی. می گویی از تو دور شده. می گویی تو را فراموش كرده. بغض توی گلویت می پیچد. رگ گردنت می تپد...

- شانس آوردی آقا! فقط برای یه نفر جا داشتیم! جالب اینجاست که شب قدر امسال، مقارن می شه با چهارشنبه! عجیب نیست؟! من که میگم از اون کاردرست هایی!

انگار منتظر اتفاقی هستی كه بیفتد. یك چیز مهم. چیزی كه نمی دانی. اما می دانی هست. شاید دلت را الکی خوش كرده ای. نمی دانی. انگار می دانسته ای و فراموشش كرده ای. مدتها پیش. مثلاً سالها پیش. توی عکس های قهوه ای قدیمی. عکس هایی در کنار پدر و مادر که دست به سینه جلوی امامزاده هاشم، ایستاده اید. امامزاده صالح و شاه عبدالظیم. و مادرت که وقتی اسم مشهد می آمد، دستمالی در می آورد.

نگاهت رد ماهی قرمز کوچکی را دنبال می کند که به حباب های روی آب، نوک می زند. حباب می ترکد و ماهی، تند می رود ته آب.

- معلوم هست چِت شده! یعنی ما هم که رفیقت ایم، نباید بفهمیم کجا می خوای بری؟

نوک انگشتانت، موجهای آب حوض را لمس می کند. کاشی های کف حوض را نگاه می کنی که با موج های ریز آب، گلدسته های مسجد را مثل دو تا بال، توی آسمان تکان می دهند. یك لذت عجیب در تو شكل گرفته. چیزی كه تو را هل می دهد كه پیش بروی. و گرنه نمی دانی كی به همه چیز پشت پا می زدی. یك احساس بزرگ تو را در خودش حل كرده. رگ گردنت می تپد. دوست داری بال در بیاوری و بپری. دیگر طاقت هیچ چیز را نداری. خودت را خسته كرده ای. تا كی همه چیز دروغ بگوید. تا كی همه چیز آن طور نباشد كه باید باشد. تا كی دكتر حرف از گاز سبز فسفر بزند و حرف از شیشه شكسته فسفر. و هیچ کس حتی دکتر که فکر می کرده ای همه چیز را درک می کند، حرفت را باور نکند. لای این درختهای بلند و گلدسته ها چه چیزی جریان دارد؟ چیزی كه مطمئنی دروغ نمی گوید. توی كاشی های آبی و توی همهمه ها چه چیزی پرواز می كند؟

- کاری باهات ندارم. خودت می دونی! اما کاش دو کلمه حرف می زدی!

توی صف اول نماز ایستاده ای. صورتت را عطر زده ای و نگاهت پایین است و صدای همهمه ها هنوز هم می آید.

دكتر نیامده. هود روشن است و صدا می كند. یك سالن سفید تمیز. با میزهای سفید منظم. براق. انگار خودت را اضافه می بینی آنجا. آنجا را خش می اندازی انگار. قدم می زنی. توی قفسه ها می چرخی. کمدها را باز می کنی. درهای شیشه ای را به هم می زنی. تند تند برچسب روی ظرف ها را می خوانی. دنبال فسفر می گردی. می خواهی ظرفش را پیدا كنی و حالش را بگیری. آن را بشكنی یا...، نمی دانی. فسفر یا یک چیز دیگر. مثلاً اسید فسفریك. یا فسفات سدیم. هر كدام رسید. هر كدام گران تر باشد. می خواهی حالش را بگیری. دهانت تلخ است. چیزی از معده ات می آید بالا. بعد برمی گردد. دوباره داغ می كنی. توی قفسه ها می چرخی. انگار دكتر بین قفسه ها ایستاده و همان طور که محلولی را به هم می زند، به تو نگاه می كند. بعد می خندد. بلندتر. قهقهه می زند. هود سریعتر می چرخد. سریعتر. اما صدای دكتر را نمی بلعد. گیج كه می شوی، باز توی قفسه ها می چرخی. دنبال فسفر می گردی یا فسفات سدیم یا چیز دیگر. چیزی از معده ات می آید بالا. خودت را به میزهای سفید سنگی آویزان می كنی. سرت لحظه ای یخ می كند. به خودت كه می آیی مسجد اذانش را شروع می كند.

می گویی همان روز كه او را دیده ای روز عجیبی بوده. آگهی كاروان زیارتی روی دیوار را مسخره كرده ای. توی ماه عزیز،  درست توی خیابان سیگار دستت بوده. و بعد به آبدارچی توپیده ای كه چرا چاییش رو به راه نیست. همان روز كه او آمده با لباس سبز. كنار همان میز. و همه جا را سبز دیده ای. صدایت می لرزید. اشك جمع شده بود توی چشمهایت.

زودتر اتوبوس را پیاده شده ای تا دو ایستگاه را پیاده بروی. توی شب خنك پاییزی. برایت لذتبخش است تنهایی. توی تنهایی است که سروکله ی خیلی از چیزهای عجیب پیدا می شود. شرایط جدید را هم دوست داری. دوست داری دوباره او را ببینی. حتی یكبار. حتی اگر شده یک هاله ی سبزش را. دیگر تمام. تا آخر ماه را هم بروی مسجد. روزه را هم تا ته بگیری. اصلا دوست داری همه او را ببینند و باور كنند. آن وقت دیگر دكتر حرف از فسفر نمی زند و دیگر دیوارها آنطور نگاهت نمی كنند.

خانه ساكت است. مثل آزمایشگاه. فقط سیاه است. وارد حیاط كه می شوی یك چیز سنگین را حس می كنی توی چشمهایت. یك بغض كه خیلی وقت است ندیده ای. صدای بچگی هایت توی حیاط می پیچد. می افتی توی عکس های قدیمی ات. مادرت که چادر سفیدش را سرش کرده و چمدانش را می دهد دست پدر. از لای دود اسفند رد می شود و همه صلوات می فرستند. یك اندوه كهنه توی سینه ات است که احساس می كنی متعلق به وجودت است. تازه رشد كرده و سراسر وجودت را گرفته. اتاق بوی عجیبی می دهد. و لحظه ای كه رها می شوی روی تخت، انگار یك خستگی عمیق از تو فرو می ریزد. كمی كه مكث می كنی سینه ات داغ می شود. دستهایت هنوز سرد است. به خودت فكر می كنی. به عمرت. به حالا. به جریانی كه تا كنون داشته ای. به یك استحاله. انگار بوی دیگری گرفته ای. بویی كه آن را دوست داری. بویی كه سبز است. سبز فسفری. اشكهایت صورتت را می سوزاند. خوشت می آید. داد می زنی. سینه ات راحت می شود. آرام می شوی. هق هق می كنی.

 می گفتی خواب یك جای زیبا را دیده ای. یك جای شلوغ. با گنبد سبز. همه نماز می خوانده اند و همه جا را چراغ وصل كرده بوده اند. بوی اسفند و صدای صلوات، همه جا را پوشانده بوده. می گفتی، آنجا هم او را دیده ای. با همان كتاب توی دستش. بین چند زنجیر كه روی زمین وصل كرده اند، قدم می زده. هیچ كس را نگاه نمی كرده. كسی هم او را نمی دیده. از بین همه فقط تو را صدا زده. می گفتی موقع اذان بوده. بعد هم كفشها را جفت می كرده ای. و یك پیرمرد توی صفها خرما می گیرد...

داری دکمه هایت را می بندی. پیرهن سفید پوشیده ای. بهت می آید. ریشهایت هم صورتت را سیاه كرده. عطر هم زده ای قبل از نماز. عطری سبز رنگ. سبز فسفری. امروز خریده ای از جایی كه آگهی كاروان زیارتی روی شیشه اش بود.

- برادر من! اینقده عجله نکن! قرارمون چهارشنبه ست. ما که بدون شما حرکت نمی کنیم. خیالت راحت!

حالا هی از كمر خم می شوی و كفشها را جفت می كنی توی قفسه ها. موقع قنوت دیوارها را نگاه كرده ای. كاشی های قرآنی را. هیچ كدام دیگر حرفی نمی زدند. حتی تو را نگاه نمی كردند. همهمه ای که زیر سقف می چرخد، یک صدای خوب در می آورد. یك پیرمرد دارد بین صفها خرما می گیرد. غرق شده ای در خودت. سرت داغ است. چیزی تو را فرا گرفته است. ایستاده ای و سرت گیج می رود. كاشیهای قرآنی دیوار، دور سرت می چرخند. همهمه ای گنگ را می شنوی. «قبول باشد». «قبول باشد». «قبول حق». «التماس دعا». دعای فرج به گوشت می رسد. رنگ چلچراغهای مسجد با رنگ دیوارها قاطی شده است. چشمهایت كم كم بسته می شود. اشك جمع می شود زیر پلكهایت. سینه ات داغ شده. لحظه ای بعد كسی را می بینی با لباس سبز رنگ كه قرآن دستش است. توی آن جمعیت تو را صدا می زند. سه بار. به اسم کوچکت. سقف آبی مسجد را می بینی مقابلت. با مرغهای نقاشی که دائم روی شاخه ها و گل ها می پرند و می خوانند. نفست سنگین شده. پیرمرد را بالای سرت می بینی و بعد...

روپوشت را درآورده ای. صدای اذان را شنیده ای. بوی گوگرد دماغت را پر كرده. ششهایت داغ شده اند. حالت تهوع هم داری. از گوگرد بدت می آید. از بویش تعفنش نفرت داری. گوگرد و هر چیزی را که ترکیبات گوگرد دارد. اسید سولفوریک، و ...! دكتر دارد دستهایش را می شوید و توی آینه هم تو را دید می زند.

- «اگه بتونی از این آزمایشگاه هم در بیای، بد نیست. با این رشته ای که تو داری همه جا روی هوا تو رو می قاپن! نه؟»

كیفت را بر نداشته ای و از آزمایشگاه می زنی بیرون. دلت گرفته است دوباره. حوصله خودت را نداری. از دكتر هم حالت به هم می خورد.

 می گویی خسته شده ای. از خانه. از این همه چیز كه پنهان كرده اند خودشان را. از خودت كه پنهان شده ای. انگار ته یک بالون شیشه ای بزرگ و پر از لجن، رسوب کرده ای. می گویی می خواهی بپری. می خواهی بخار شوی. از این همه دروغ كه روی همه چیز را پوشانده باید فرار كرد. به حقیقت همه چیز می شود برسی. می خواهی خودت را جا بگذاری و بروی. لای این قفسه ها، شیشه های قهوه ای و سیاه، بین این ساختمانها و تیرهای برق، فقط باید دروغ گفت و دروغ شنید. می گویی حتی خدای اینجا هم دروغ می گوید. باید دریابی خودت را. و گرنه كار از كار می گذرد. یک واکنش، دقیقا سر زمان خاص خودش رخ می دهد. دیر و زود نمی شود. اگر بگذرد، آن وقت است دیگر نمی خواهی راستگو شوی. حالا وقت واكنش است. باید خودت را پیدا كنی و توی بغلت فشار دهی. آن وقت است كه می فهمی چه قدر فرق كرده اید! چه قدر فاصله گرفته اید! می گویی حالت از خانه به هم می خورد. از سكوت تاریكش. از جانمازهای كثیفش. اشكهایت سرازیر می شود. صدایت هم می لرزد. می گویی خواب دیده ای پرواز كرده ای. بالای سر شهر. بالای همه درختها و آدمها. همه را می دیده ای. تاریك بوده اند. می گویی آدمها به جای راه رفتن، روی سینه هایشان می خزیده اند. بالای سرت هم چند نفر دیگر پرواز می كرده اند. خیلی بوده اند. بالای آنها هم آن طرف ابرها هنوز چند نفر پرواز می كرده اند. می گویی بعد از آن خواب عجیب است كه می خواهی بروی. می گویی می خواهی چهارشنبه نباشی. پیش آنها باشی كه در خواب دیده ای. پیش گنبد سبزرنگ و گلدسته های بلند. پیش او كه تو را به اسم هر روز صدا می زند. او را در بغل بگیری. و هر چه می خواهی بگویی. می خواهی نباشی و رنگ فسفری آزمایشگاه را آنجا ببینی. رنگ گردنت می تپد...

رکعت آخرت را می خوانی. چمدانت را بسته ای و کنار پایت گذاشته ای. نیم ساعت دیگر باید راه بیفتید. سقف را نگاه می کنی. گل و مرغ ها ساکت نشسته اند و صدایشان درنمی آید. دیگر صدای همهمه ای نیست. دیوارها خیلی وقت است چیزی نمی گویند.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :