ارسال به دوستان
کد خبر : 254462

زندگی و تفکرات ژان پل سارتر نگاهی به سرگذشت و تفکرات فیلسوف بزرگ غرب

ژان پل سارتر هرچند که زندگی پر فراز و نشیبی داشته است و تفکراتش نیز در برهه ای از زمان دچار تغییراتی شده است، اما همچنان به عنوان فیلسوفی بزرگ و نام آشنا در تاریخ فلسفه ی غرب می درخشد و آثارش هنوز روشنی بخش بسیاری از نو اندیشان غربی و غیر غربی است. برای آشنایی با زندگینامه و تفکرات این بزرگ فیلسوف اگزیستانسی با ما در این مقاله همراه شوید.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

زندگی و تفکرات ژان پل سارتر

نگاهی به سرگذشت و تفکرات فیلسوف بزرگ غرب

چکیده
ژان پل سارتر هرچند که زندگی پر فراز و نشیبی داشته است و تفکراتش نیز در برهه ای از زمان دچار تغییراتی شده است، اما همچنان به عنوان فیلسوفی بزرگ و نام آشنا در تاریخ فلسفه ی غرب می درخشد و آثارش هنوز روشنی بخش بسیاری از نو اندیشان غربی و غیر غربی  است. برای آشنایی با زندگینامه و تفکرات این بزرگ فیلسوف اگزیستانسی با ما در این مقاله همراه شوید.

 1-مروری بر سر گذشت

سارتر از مبلغان اگزیستانسیالیسم الحادی، رمان نویس، منتقد و فیلسوفی است که زمانی کمونیست بود و سپس مارکسیست شد. او در ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵م در پاریس به دنیا آمد و سال ۱۹۰۶م پدرش را از دست داد. چون مادرش نمی توانست مخارجشان را به تنهایی تأمین کند، برای، زندگی راحت تر، نزد خانواده خود بازگشت. او سال ۱۹۲۰م برای تحصیل در دبیرستان معتبر هانری چهارم، به پاریس بازگشت. سال ۱۹۲۴م، با موفقیت به مدرسه اکونرمال سوپریور وارد شد مشهورترین مؤسسه آموزشی فرانسه در زمینه تحصیلات عالیه فلسفه و ادبیات و تا سال ۱۹۲۸م آن جا به تحصیل پرداخت. سپس سال ۱۹۲۹م، در امتحان تعیین صلاحیت در تدریس فلسفه، رتبه اول را کسب کرد؛ سیمون دوبوار، مقام دوم را گرفت اما پیش از رسیدن به مقام استادی، باید دوره خدمت وظیفه را می گذراند. با این که از چشم چپ سارتر کور مادرزاد بود، از خدمت سربازی معاف نشد و به جنگ رفت. در جنگ، بی آن که حتى تیری شلیک کند، دستگیر شد و مدت نه ماه در اسارت آلمان ها بود. وی پس از آزادی، در نهضت مقاومت به کار پرداخت و با پایان یافتن جنگ، سردبیر نشریه روزگار مدرن شد.[1]
 
۲. ارتباط سارتر با سیمون دوبوار

دوبوار نیز همچون سارتر، شاگرد ممتاز فلسفه در اکونرمال بود. او سال آخر تحصیل، با سارتر آشنا شد و چند ماه بعد تصمیم گرفتند زندگی و کار فکری شان را همراه کنند. آن ها هرگز تسلیم آداب ازدواج بورژوایی نشدند و مانند اشراف قدیم، یکدیگر را شما خطاب می کردند و تا پایان عمر، مستقل از هم و در دو آپارتمان جدا به سر می بردند و هرگاه که می خواستند، یکدیگر را ملاقات می کردند. آنان در انتخاب دوستی و عشق آزاد بودند.[2]
 
٣- سهم دیگران در فلسفه سارتر

فلسفه سارتر پیش از هر چیز از کوژیتری دکارت و این اصرار مایه می گیرد که فلسفه با یقین مطلق خودآگاهی، یعنی وجودی اندیشنده آغاز می شود. در واقع، دکارت نخستین و بزرگ ترین فیلسوف فرانسوی مدرن است که بر همه فیلسوفان فرانسوی پس از خود، تأثیری عمیق گذاشت. منبع دوم، فلسفه های ادموند هوسرل و مارتین هایدگر بودند که سارتر در یک سال اقامت خود در انجمن فرانسوی برلین، به گونه ای فشرده به مطالعه آن ها پرداخت. هوسرل، از ۱۹۱۶م تا ۱۹۲۹م، در دانشگاه فرایبورگ آلمان، ریاضیدان و فیزیکدان بود و همچون دکارت کوشید فلسفه را به مثابه علم متقنی به دقت علم حساب درآورد. هردو، قطعیت فلسفه را در دکوژیتو (من می اندیشم) یافتند؛ با این تفاوت که از نظر هوسرل، کوژیتو نه قطعیت جوهری اندیشنده، بلکه فقط قطعی بودن شعور یا آگاهی را به اثبات می رساند. از دید او، آگاهی همیشه، دانستن مطلبی، التفاتی و قصدی، متوجه شی است و بدین گونه پایه ای که شناخت بر آن قرار دارد، بدون قطعیت جوهر اندیشنده دکارت است؛ جوهری که جدا از چیزهای جهان است و در وجود و ماهیت آن تردید وجود دارد. در واقع، بنیان اندیشه هوسرل، آگاهی، اشیاء یا متعلقات قصد شده آن می باشد؛ آگاهی از جهان جدا نیست، بلکه با قصدیت ملحق شده به آن است. سارتر از فلسفه بغرنج و صوری آگاهی هوسرل، تنها این عناصر را به دست می آورد: انکار جوهر اندیشنده دکارت، نگرش به آگاهی چونان قصدیت (حیث التفاتی)، آگاهی از چیزی جز خود که اهمیت دارد. آگاهی از آن چه به آن بازگشت می کند و فرایافت آگاهی، و همچون ارتباط با جهان از راه قصدیت آن.[3]
 
همچنین فلسفه اگزیستانسیالیست آلمانی مارتین هایدگر برجسته ترین شاگرد هوسرل و دستیار و جانشین استادی او در دانشگاه فرایبورگ، منبعی مهم برای سارتر است. سارتر سال ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴م، مشغول مطالعه آثار هوسرل و هایدگر در برلین بود. از این رو هوسرل تحت تعقیب نازی ها قرار گرفت و هایدگر زیرنظر نازی ها، به مقام ریاست فرایبورگ رسید و برای مدتی از اهمیت فلسفی جنبش نازی ستایش کرد و از فلسفه هوسرل کناره گرفت. سارتر، از هایدگر مفاهیم هستی آگاه چونان موجود در جهان، تمایز بنیادی میان جهان هستی آگاه و جهان اشیاء، مفهوم پرتاب شدن بیهوده در هستی، دلهره، پوچی، تمایز میان هستی موثق و هستی ناموثق، تمایز میان رویدادگی و فراروندگی (استعلا)، و مفهوم انسان چونان سازنده خودش با داشتن طرح هایی در آینده را فراگرفت. افزون بر این، او از هگل، تمایز میان شیء «در خود»(فی نفسه) و شیء «برای» فاعل شناسنده، مفاهیم کشمکش با مرگ، نیاز به بازشناسی، شرور و برده، آگاهی ناخوش، از خودبیگانگی و مفهوم دیالکتیک هستی و نیستی و اصل نفی (اما بدون سنتز یا برنهاد) را فرا گرفت. او سال ۱۹۶۰م اقرار کرد که کل نظام مارکس را در اگزیستانسیالیسم ادغام می کند، البته با برخی تجدیدنظرها وی از کرکگور، تأکید بر هستی آگاو فردی، به جای تأکید هگلی بر ماهیت و تمایز میان ترس عینی و دلهره وجودی را گرفت و از نیچه، مفهوم مرگ خدا را. ابتکار سارتر در باز تعبیر کردن، تجدیدنظر، پروردن و یکسان کردن این مواد متنوع در رخدادهای تاریخی تفکر اروپایی، به صورت خمیر مایه جدیدی از مقاله های فلسفی، قصه ها، نمایشنامه ها و رساله های ادبی و سیاسی مرکز اگزیستانسیالیسم فرانسوی به وجود آمد.[4]
 
۴. عقاید و اندیشه های فلسفی

 الف) اگزیستانسیالیسم

اصطلاح اگزیستانسیالیسم، با نام سارتر آمیخته شده است. فیلسوفان اگزیستانسیالیست، هستی انسان را گونه ای متمایز از هستی موجودات دیگر بررسی کرده و آن را «وجود» می خوانند. به این منظور، برای نشان دادن تفاوت میان وجود داشتن انسان در دنیا، با سایر شکل های هستی، شیوه و شکل بودن انسان در جهان را بیان می کند. از نظر سارتر، اصل اساسی در اندیشه اگزیستانسیالیستی، «سویژکتیویسم»[5] است؛ زیرا تفکر از این اصل آغاز می شود. دیدگاه وی چنین است:
فلسفه اگزیستانسیالیسم زندگی بشری را ممکن می سازد و از طرفی اعلام می کند که هر حقیقتی و عملی، دربردارنده محیط و درون گرایی بشری است.[6]
منظور از اصالت بشر، وجود نداشتن جهانی جز جهان انسانی است. همه چیز را انسان ساخته و می تواند با دستاوردهای خود، پیشرفت کند. اساس این دیدگاه، نگرش خاص سارتر به انسان می باشد؛ زیرا باور دارد
که انسان تنها موجودی است که پیش از تعریف او با مفهوم هایی ویژه و وجود دارد؛ یعنی وجودش مقدم بر ماهیت اوست. از این رو انسان را و تعریف ناپذیر می دانیم؛ زیرا آن چه انسان بودن انسان را شکل می دهد، انتخاب های اوست.
انسان، مفهومی است که پس از ظهور در عالم وجود، از خود عرضه می دارد [...]. بشر هیچ نیست، مگر آن چه از خود می سازد.[7]
در این راستا، سارتر موجودات را به سه دسته تقسیم کرد: «انسان ها»، «آن چه انسان ها ساخته اند» و «ابژه های طبیعی». در انسان ها، وجود بر ماهیت مقدم است؛ در آن چه انسان ها ساخته اند، ماهیت بر هستی مقدم است و در ابژه های طبیعی، هستی و ماهیت با یکدیگر همراه می شوند. مقصود او از واژه مقدم، هم پیشینی بودن زمانی و منطقی است؛ یعنی در مورد انسان، وجود پیش از ماهیت رخ می دهد و شرط ضروری برای شکل گیری ماهیت اوست؛ اما درباره آن چه ساخته انسان هاست، مسئله فرق می کند. هنگامی که کتابی را از کتابخانه بر می داریم، حتی اگر از مطالب آن بی خبر هم باشیم، می دانیم کتاب است به چه کار می آید. کتاب همان طور که در قفسه جای گرفته است، پاسخی دارد برای پرسش «این چیست؟ »؛ و بنابراین ماهیت آن از پیش معلوم و تحقق یافته است. اما درباره انسان، هیچ ماهیتی از پیش بافتنی نیست و تنها راه اثبات ماهیت پیشینی انسان، فرض وجود آفریدگار انسان است که ماهیت او را پیش از به وجود آوردنش تعیین کرده باشد. سارتر، این یگانه امکان را نمی پذیرد و دلیلی فلسفی برای دو پیش فرض اصلی، یعنی همزمانی وجود و ماهیت یا تقدم ماهیت بر وجود انسان نمی شناسد. او می گوید انسان نخست به هستی پرتاب می شود و سپس در جریان زندگی اش در این جهان، ماهیت خود را با کنش و گزینش هایش می آفریند. کسی که متولد می شود، با خود ماهیتی متعین به جهان نمی آورد، بلکه در این دنیا، خود را از طریق گزینش هایش میان بدیل های گوناگون می سازد. به عبارت دیگر، مجموعه گزینش های فرد و زمینه هستی اجتماعی که میان آنان به سر می برد و همراه با آنان فعالیت می کند و به سوی مرگ پیش می رود، او را می سازند و برای وی هویتی فراهم[8] می آورند.
 
ب) وجودشناسی پدیدارشناسانه

سارتر در وجودشناسی خود تحت تأثیر دیدگاه هوسرل، وجود را عین پدیدار می داند و تنها روش درست اندیشیدن درباره وجود را پدیدار شناسی معرفی می کند. وی برخلاف متافیزیک سنتی، مفهوم و معنایی واحد برای وجود بیان نمی کند و به دریافتی واحد از وجود دست نمی یابد، بلکه در کتاب هستی و نیستی، سه حیطه برای وجود قائل است که جداگانه به آن ها می پردازد: «وجود فی نفسه»،[9]«وجود لنفسه»[10]  و «وجود الغیره».[11] این سه نحوه وجود به بررسی «خودآگاهی» می پردازند؛ یعنی نوعی آگاهی که همواره با توجه همراه است (به معنای هوسرلی آن). بنابراین ما سه تجربه از وجود داریم و وجود به سه نحو تجربه می شود.
سارتر باور دارد که وجود، پشت پدیدارها پنهان نیست و نیز در مقابل، پدیدار نیز نمود محض نیست، بلکه وجود و پدیدار، عین هم هستند.[12]
موجودات فی نفسه، همان اشیاء معمولی هستند که به صورت ذاتی، همان که وجود دارند، و چون هیچ آرمانی برای آن ها نیست، به هیچ وجه نمی کوشند چیزی جز آن چه هستند باشند؛ از این رو به اصطلاح منطقی، ممکن خاص[13] می باشند؛ یعنی علت و جهتی ندارند. به این ترتیب، انسان جزئی از اشیاء جهان واقعی، یا موجودی فی نفسه است؛ از این رو می تواند از وجودش فراتر برود و وجودی لنفسه داشته باشد. شناخت انسان، نتیجه شناخت از آگاهی و شعور خویش می باشد. انسان، سوژه و وجود فی نفسه، ابژه اوست؛ یعنی وجود فی نفسه می تواند متعلق شناسایی قرار گیرد. از این رو انسان تا شیء نشده، نمی تواند خود را بشناسد. پس آگاهی انسان را از سطح موجودات فی نفسه تعالی می بخشد. آگاهی، فاصله میان موجود آگاه و جهان اشیاء فی نفسه است. وقتی انسان از چیزی آگاه می شود، به تمایز آن چیز از خود می رسد. چنین تمایزی، همان فاصله ای است که سارتر آن را خط یا امری عدمی تعبیر می کند و ویژگی بنیادین آگاهی است؛ آن چه درون انسان، به عنوان فاعل شناسا بروز می کند. پس چنان که بیان شد، به واسطه این نیستی و جدایی انسان از عالم موجودات فی نفسه، امکان اندیشیدن یا عمل بر اساس انتخاب شخصی بروز می کند و وجود لنفسه، ظهور و تحقق می یابد. در واقع آن چه امکان شناخت و استعلای انسان را فراهم می کند، عدمی است که درون انسان جای دارد.
انسان در پی هستی بخشیدن به این نیستی می باشد؛ از این رو خلأ و عدمی که درون آگاه یا لنفسه پدید آمده است، باید با عمل مختارانه موجود آگاه پر شود. از این رو سارتر باور دارد که انسان بیش از هر چیز طرح افکنی است که در سوبژکتیویسم خود، زندگی را سپری می کند. انسان همیشه فعال و درحال استعلاست و هیچ وقت سکون ندارد؛ استعلایی که آگاهانه و به اختیار خود انسان محقق می شود. البته این حرکت پیوسته، از پیش تعیین شده نیست، بلکه بشر بیش از هر چیز، طرح تحقق و شدنش را افکنده، نه آن چه خواسته تا بشود».[14] البته مرادش این است که میان خواستی که به مثابه آرزوست و از پیش طرح تحقق آن ریخته شده، تفاوت قائل شویم.سارتر در وجودشناسی خود تحت تأثیر دیدگاه هوسرل، وجود را عین پدیدار می داند و تنها روش درست اندیشیدن درباره وجود را پدیدار شناسی معرفی می کند. وی برخلاف متافیزیک سنتی، مفهوم و معنایی واحد برای وجود بیان نمی کند و به دریافتی واحد از وجود دست نمی یابد، بلکه در کتاب هستی و نیستی، سه حیطه برای وجود قائل است که جداگانه به آن ها می پردازد: «وجود فی نفسه»،«وجود لنفسه»  و «وجود الغیره»
از این رو موجود لنفسه یا آگاه، با رفتارش در عالم معنا پیدا می کند و آگاهی نیز بدون عمل، تحقق خارجی نمی یابد. از سوی دیگر، بی انگیزه عمل کردن نیز غیر ممکن است و فقط آگاهی از وضعیت ویژه ای که باید تغییر یابد، می تواند برای عمل انگیزه ایجاد کند؛ پس انسان فقط از راه عمل کردن در عالم، از جهان آگاه می شود. در حقیقت اختیار و آگاهی بیانگر این امر هستند که چنانچه شخص آگاه باشد، اختیار نیز خواهد داشت و چون آگاهی هر شخص، به خودش تعلق دارد، گزینش های مختارانه اش هم، فقط برای اوست. به عبارت بهتر، هر فرد انسانی، با انتخاب های آزادانه اش، زندگی خویش را می سازد؛ پس همواره در مسیر ساختن است. در این صورت، انسان خود مالک هستی خویش است و ماهیت خود را شکل می دهد. همچنین مسئولیت های خویش نیز مسئول است. بی آن که بتواند با تکیه بر چیزی دیگر، از گزینش های خود سر باز زند. اساس بنیان انسان، خود اوست؛ موجودی لنفسه که به فی نفسه شدن تمایل دارد و همواره درحال معنا بخشیدن به جهان اشیاء است؛ معنایی که از خودش می باشد. و همچنین سارتر در وجودشناسی اش، اصطلاح وجود لغیره را برای اشاره به وجود انسان های دیگر به کار برده است که بر انسان پدیدار می شوند. در واقع، در ما تصوری از وجود دیگری ایجاد می شود که به تصور ما از اشیاء عینی شباهت ندارد، بلکه در رویارویی حضوری بر «من» نمایان می شود و سبب می گردد او را درک کنم. سارتر، این تجربه مهم که بر وجود دیگری برای من دلالت می کند، تجربه «نگاه دیگری» می نامد؛ یعنی هنگام توجه و نگاه دیگران، من احساس شرمندگی می کنم. شرمساری مانند تجربه های دیگر، به نحوی موجب توجه من به خودم می شود و متعلق آن، شرم من از خودم است؛ احساسی که با نگاه دیگری، در من به وجود می آید و نگاه دیگری با این احساس درک می شود. در حقیقت با چنین نگاهی، متعلق نگاه شخص قرار می گیریم و این نگریستن به ما می فهماند که او در این کار فاعل است و سبب می شود پیرو فعل او شویم. علت احساس شرم نیز این است که در ما حس شیء بودن را ایجاد می کند؛ زیرا من در پی تبدیل شدن به وجود لنفسه بودم؛ اما فعلش که به نحوی با فی نفسه شدن او در ارتباط است، این توانایی را از من می گیرد و عالم مرا تصاحب می کند؛ چنان که درباره این رابطه می گوید: «جهنم، دیگران هستند»؛ جهنمی که به نحوی آزاردهنده است؛ زیرا اگر ضمن درگیری با دیگری، بر او چیره شویم، او با نگاهش مرا می آزارد. از این رو به نظر سارتر، پیوند و عشق امری محال است.[15]
 
ج) خدا و انسان گرایی در اندیشه سارتر

اعتقاد به مرگ خدا، از اندیشه های بنیادین سارتر است. از دید او، خدایی وجود ندارد و نظام آفرینش بیهوده است. گویا هیچ تجربه ای از خدا برای وی حاصل نشده است و باور دارد خداوند را به هر معنایی تصویر کنیم، چه خدای ادیان و چه پروردگار فیلسوفان، اکنون مرده است. او با باطل دانستن برهان های اثبات وجود خدا، دلایلی برای متناقض بودن تصور وجود خدا اقامه می کند. همچنین میل به وجود خدا را ناشی از تمایل انسان به خدا بودن، خدا شدن و پوششی برای رهایی از رنج می داند. از دیدگاه وی، ایمان، خود فریبی انسان است که مانع روبه رو شدن شخص با حقیقت وجودش می شود؛ از این رو، باور دارد که هر انسانی در سراسر زندگی اش، باید تنها بر خویشتن خویش تمرکز کند؛ زیرا انسان موجودی اندیشنده نیست و از همه جوهرها جداست؛ من نیستم، پس می اندیشم. این آگاهی من از خودم بر مطرح سازی خودم به سوی امکانم، یعنی به سوی چیزی دلالت دارد که من برای همانند کردن خودم با خودم فاقد آن هستم که همان ساختار آرزو و حرکت به سوی کمال است. طرحی آرمانی که نشان دهنده وجود ما و به معنای حضور انسان در جهان است، تلاش برای دستیابی به شکلی از وحدت برای خود و در خود در تمامیتی که نجات بخش هردو باشد. اساس چنین کاری ناممکن است. انسان آرزو دارد خدا شود: اما خدا فی نفسه امری متناقض می باشد؛ با این همه، این ارزش مطلق، همچون دامی زندگی ما را به جریان می اندازد.[16]
چنان که بیان شد، «من» تنها در رابطه با دیگری متحقق می شود و به همین دلیل، تحقق انسانیت می تواند تنها با فرض وجود شخص سومی ایجاد شود که با انسانیت تمایز دارد و به نظرش انسانیت به شکل امری عینی ظهور می یابد.
کار کردن همراه دیگران، زیر نظر ناظر یا رئیس، ریشه ای ترین و توهین آمیز ترین تجربه «ما» به مثابه عین است؛ مفهومی آرمانی که به تصور خدا، مربوط می شود؛ هستی ای که می بیند؛ ولی دیده نمی شود. ما همیشه می کوشیم شرکت خود را برای ساختن انسانیت، مانند عین تاریخی تجربه کنیم که سرنوشت خویش را به اجرا در می آورد؛ ولی هرگز نمی توانیم؛ زیرا خدا به گونه ای ریشه ای غایب است و هیچ تجربه ای از شخص سومی وجود ندارد که انسانیت همین گونه برایش یک عین باشد. بیرون از انسانیت به این شکل، چیزی وجود ندارد. من به گونه ای ناگزیر و مسئول هستم؛ زیرا غایب های من -که تنها از آن من می باشند- موقعیتم را تعیین می کنند. من با این موقعیت زندگی می کنم، نه این که آن را تحمل کنم؛ من آگاهم از این که نویسنده بی چون و چرای زندگی ام هستم در آن چه برای من روی می دهد. من حتی مسئول رخدادها و جنگ های زمانه ام هستم. پس من به کلی آزادم، بی هیچ گونه تمایز از زمانه ای که تصمیم گرفته ام معنی آن باشم. همان قدر مسئول جنگ هستم که گویی خود را ناتوان از زندگی اعلام کرده ام. درگیر کننده کامل خودم با آن و کوبنده مهرم بر آن هستم. نباید پشیمان باشم یا حسرت بخورم؛ همان گونه که هیچ عذری هم ندارم؛ زیرا من از لحظه ظهورم در هستی، به تنهایی بار جهان را به دوش می کشم، بی آن که چیزی یا کسی بتواند آن را سبک کند. چون دیگران تعالی های تعالی جسته شده و خود را تنها از فرصت ها و شانس ها ساخته اند، مسئولیت «خود» به همه جهان، هم چون جهان دارای مردم گسترش می یابد. از این رو، خود را برای «خود» در هراس می بیند که نه هستی خود را بنیان می نهد، نه هستی دیگری را، نه در خودی که جهان را می سازد، بلکه مجبور است خودش و در هرجایی بیرون از خودش، درباره معنی هستی تصمیم بگیرد.[17]
از دید سارتر، حضور انسان در جهان، «در خود بودن» و «فینفسه بودن» است. وجود فی نفسه، با ظهور خویش در جهان زندگی می کند و هنگامی که وجود خود را در برابر نیستی رد می کند، تلاش برای بنیان نهادن هستی اش، بیهوده است. هستی که آروز می کند، چنان باشد، وجود -فی نفسه ای است که از وجود خویش سرچشمه می گیرد؛ یعنی با- پدیدگی اش همان رابطه ای را دارد که برای خود با انگیزه هایش آگاهی ای است که با آن چه از آن آگاهی دارد؛ همانند شده است، بدون کمترین جدایی ای که برای خود آرزومند است چنان باشد؛ آگاهی ای که از طریق آزادی محضی که از خودش دارد، هستی خویش را در خود بنیان می نهد و این همان آرمان و آرزوی خدا شدن است. انسان، آرزوی خدا شدن را در سرشت خود دارد که معنای نهایی آرزوهای انسانیت؛ اما حالت خاص آن ها، یعنی اختراع آزادنه، از چنین معنایی ساخته نمی شود. آرزوی بودن، در نهایت آرزوی تبدیل شدن به بنیان گذار هستی خودم است و در ا عمل، آرزویی می باشد که به صورت گزینش شیوه بودن و انتخاب چیزی خود را نشان می دهد که من با پدیدگی ام صورت دهم، هنرمند، در آفریدن اثری هنری در پی به دست آوردن چیزی بیرون از خود است که در جهان با آن روبه رو می شود.
این امر تصاحب نیست، بلکه بودن، تحقق در ناب ترین و خالص ترین شکل آزادی شخص، ناب ترین نمادسازی از طرح خداشدن و معنای عمیق حضور انسان در جهان است که جست وجو می شود، هر حضور انسان در جهان شور است؛ زیرا طرحی برای از دست دادن خود به سبب بنیان نهادن هستی و در همان حال ساختن وجود فی نفسه ای است که با بودن در زمینه خود، از حادث بودن می گریزد؛ وجود خودبینادی که دین و مذهب، آن را خدا می نامد. بنابراین، شور انسان، تنها در برابر شور مسیح است؛ زیرا شخص خود را به مثابه انسان از دست می دهد، تا خدا در جهان حضور یابد. اما اندیشه خدا، متناقض است و ما بی دلیل و بیهوده خود را از دست می دهیم. انسان، شوری بی مصرف است که سیمون دوبوار، تفسیری از آن ارائه می دهد:
انسان برای خودش به وجود می آید و از طریق جدایی همیشگی و مطرح کردن خویش، جهان را برای خودش به وجد می آورد. این سرنوشت اوست و هیچ چیز نمی تواند انسان را از دست خودش نجات دهد.[18]
بنابراین می توان سارتر را از ملحدان اگزیستانسیالیست و نمونه بارز طغیان انسان در مقابل خداوند دانست. او با قطعیتی خاص، درباره آن چه تجربه نمی کند، سخن می گوید و حتی وجود خدا را برای جهان هستی ضروری نمی داند. وی باور دارد که آفرینش، دارای نظم نیست. او با اثبات تقرر ذاتی خود انسان، اندیشیدن را اثبات نمود. او انسان گرایی به تمام معناست؛ به نحوی که حتی جایی برای انسان های دیگر باقی نمی گذارد. از نظر سارتر، کمال انسان، در ذات و وجود خودش نهفته است، نه وجود موجودی کامل به نام خداوند؛ از این رو حتی انسان نباید آرزو کند که کمالی همچون خداوند را به دست آورد، بلکه باید کمال در وجود فی نفسه اش را غایت خود بداند. او خدا را وجودی خودبنیان می داند که لازمه وجودش، فدا کردن انسان است.اعتقاد به مرگ خدا، از اندیشه های بنیادین سارتر است. از دید او، خدایی وجود ندارد و نظام آفرینش بیهوده است. گویا هیچ تجربه ای از خدا برای وی حاصل نشده است و باور دارد خداوند را به هر معنایی تصویر کنیم، چه خدای ادیان و چه پروردگار فیلسوفان، اکنون مرده است. او با باطل دانستن برهان های اثبات وجود خدا، دلایلی برای متناقض بودن تصور وجود خدا اقامه می کند. همچنین میل به وجود خدا را ناشی از تمایل انسان به خدا بودن، خدا شدن و پوششی برای رهایی از رنج می داند. از دیدگاه وی، ایمان، خود فریبی انسان است که مانع روبه رو شدن شخص با حقیقت وجودش می شود؛ از این رو، باور دارد که هر انسانی در سراسر زندگی اش، باید تنها بر خویشتن خویش تمرکز کند؛ زیرا انسان موجودی اندیشنده نیست و از همه جوهرها جداست؛ من نیستم، پس می اندیشم.
وی همچون نیچه اعتقاد دارد که چنانچه انسان بخواهد خود حقیقی اش را تحقق بخشد، باید چنین خدایی را منکر شود. سارتر، انسان را در بعد وجودی نیز محور قرار داد و به وجود تنهای انسان از سایر موجودات متمرکز بود و به تکثرات وحدت ناپذیر در نظام معرفتی و وجودی اعتقاد داشت. او حتى منکر اشتراک ماهوی میان انسان ها با عنوان نوع انسان بود و هر انسانی را نوعی منحصر به فرد می دانست که هر زمان ماهیت خود را تحقق می بخشد. همچنین با تأکید بر جدایی وجود انسان ها از هم، به نحوی عدم های عامل تکثرات را اصیل و منشأ اثر می دانست و باور داشت که اندیشه انسان، مبتنی بر همین بعد عدمی است.
در واقع، انسان به خودی خود علت خویش است. این تأکید سارتر بر تنهایی انسان و وابستگی اش به اعدام، مانع هرگونه هماهنگی و اتحاد در مجموعه وجودهای انسانی می شود؛ زیرا رسیدن به وحدت خود و در خود را با تمسک به هر شکلی از کلیت، محال می دانست. از سوی دیگر، او وجود خدا به معنای ناظر بر اعمال ما را شایسته شأن انسان نمی دانست؛ زیرا وجود چنین خدایی را منافی آزادی انسان می پنداشت. در اصل، او انسان را در بعد وجودی مختار معرفی می کرد و در بعد معرفتی، باور داشت که شناخت شیء در خود، در جدایی انسانی و آگاهی او از جهان امکان پذیر است. طبق دیدگاه او، من به تنهایی تعیین کننده و غایت زندگی خویش هستم؛ اما این مسئولیت انسان با فرض وجود نداشتن خدا، بسیار هولناک است.
مسئولیت انسان در مقابل همه اعمال خویش هولناک است؛ زیرا مجموعه ای از امور عدمی، وجود درحال شدن انسان را احاطه نموده اند و این امر او را مضطرب می نماید؛ زیرا او قبلاً نیستی بود و پس از مدتی نیز معدوم خواهد شد و هیچ ارتباطی با توانایی، قدرت و وجودی غیر خویش با وحدتی در مقابل تکثر وجود ندارد. چنانچه با کمی دقت، پیش و پس از وجود خویش را بنگرد، می فهمد که هستی خود و دیگری را بنیان نهاده و در عین حال عهده دار تصمیم گیری برای وجود است. به نظر او، هنر تنها ابزار جاودانه کردن او می باشد؛ از این رو ناب ترین نماد انسانی است. خلاقیت هنری شدن در خود، انسان را به بودن برای خود تبدیل می کند و این همان گریز از جدوث و رسیدن به ساحت قدم است. بر این اساس، سارتر تلاش می کند با نفی خدا و انفصال از قدرت، حکمت، از لیتی مشیت، بی نیازی و فردیت او، برای انسانی متمرکز بر فردیت و دورافتاده از جمع انسان ها، صفاتی خداگونه خلق کند.
  
د) آزادی و مسئولیت

سارتر در دوران ورشکستگی تمدن غرب از نظر اخلاقی، یعنی پس از جنگ جهانی اول و دوم، بر اهمیت آزادی انسان و مسئولیت اخلاقی اصرار می ورزید. او تحت تأثیر هوسرل، باور دارد که آگاهی، همواره از چیزی بر بنیاد جهان است. همچنین وضعیت جهان را در طرحی آزادانه تعریف می کند و باور دارد که انسان همیشه در وضعیت قرار دارد و جهان را به شکلی می فهمد که با طرح ها و هدف های آزادانه اش مرتبط باشد. مفهوم وضعیت، در پیوند با مفهوم واقع بودگی درک می شود. او مفهوم واقع بودگی را از هستی و زمان هایدگر آموخت؛ با این نوآوری که آن را به آزادی انسان پیوند زد. بر این اساس، اگرچه انسان به جهان پرتاب می شود و نقشی در زمان و مکان و وضع تولد خویش ندارد و در وضعیتی اجتماعی و فرهنگی خود را باز می یابد؛ اما ممکن است دو شخص در وضعیتی هماهنگ به جهان پرتاب شوند و راه هایی متفاوت برگزینند.[19]
سارتر مانند کرکگور، باور دارد که نقطه آغاز فلسفه، امری ذهنی است و بشر نمی تواند به حقایق عینی دست یابد؛ اما تفاوت او با کرکگور، کفر سارتر است و این که می گوید دلیلی ندارد جهش ایمان کرکگور را بپذیریم. به باور او، معنا را فقط می توان در جوهر اختیار فرد یافت؛ یعنی معنای زندگی با معنای فرد -که ماهیتش با گزینش های آزادانه اش تعریف می شود- آغاز می گردد و پایان می پذیرد. در نگرش سارتر و اگزیستانسیالیست های پیرو او، اخلاق و آن چه معنای فرد را تعیین می کند، حاصل توانایی فردی انسان در گزینش های آزادانه است.
این ایده سارتر، مخالف ادعای «سرشت انسانی» مطلق و عینی است. هابز باور دارد که ویژگی سرشت انسان، تقلای همیشگی اش برای دستیابی به قدرت است و از دیدگاه هگل، روح عینی آزادی، از نظر تاریخی در قالب آگاهی ذهنی تجسم می یابد. اما سارتر و اگزیستانسیالیست ها مدعی اند که آن چه انسانیت ما را تعریف می کند، توانایی ما موجودات مختار برای انتخاب آزادانه است. به نظر او نکته مهم، به وجود آمدن ارزش های اخلاقی از طریق اعمال و گزینش های ما در جهان است و انسان موجودی وانهاده می باشد که عوامل تاریخی، محیطی و عاطفی، نمی توانند آزادی اش را سلب کنند؛ زیرا انسان محکوم به آزادی است.[20] وانهادگی، یعنی بشر همواره درحال گزینش است و نمی توان تکلیفی اخلاقی و از پیش تعیین شده برای او تصور نمود. او پیوسته در وضعیتی خاص قرار می گیرد که در آن گزینشی آزادنه دارد، نه این که با تکیه بر اصول یا تکلیف اخلاقی که «باید» در آن لحاظ شده، از مسئولیت بگریزد. چنین گزینشی مختارانه است.
از سوی دیگر، خود جهان نیز به کلی بی ارزش و معناست. چنانچه خدایی وجود ندارد و جدا از اختیار ما سرشتی انسانی هم وجود ندارد، اگزیستانسیالیست ها -که همیشه راهنمایان زندگی هستند- چگونه بایدها و نبایدها را تعیین می کنند؟ با بهره گیری از مثال خود سارتر، چگونگی جدا شدن اعمال اخلاقی از غیر اخلاقی را می بینیم. او می گوید:
برای مثال، ژان پی یر باید تصمیم بگیرد که در خانه بماند و به مادرش کمک کند یا در نهضت مقاومت، کنار سارتر بجنگد. او درستی اش را از سارتر می پرسد و او با پاسخ مشهورش، می گوید:
«پسرک عزیزم فقط انتخاب کن. با انتخاب، کار درست را کرده ای»؛ یعنی درست یا غلط عینی وجود ندارد، بلکه تنها برگزیدن وجود دارد.[21]سارتر در دوران ورشکستگی تمدن غرب از نظر اخلاقی، یعنی پس از جنگ جهانی اول و دوم، بر اهمیت آزادی انسان و مسئولیت اخلاقی اصرار می ورزید. او تحت تأثیر هوسرل، باور دارد که آگاهی، همواره از چیزی بر بنیاد جهان است. همچنین وضعیت جهان را در طرحی آزادانه تعریف می کند و باور دارد که انسان همیشه در وضعیت قرار دارد و جهان را به شکلی می فهمد که با طرح ها و هدف های آزادانه اش مرتبط باشد.
 
چنان که روشن است، در این چارچوب نظری، معیاری عینی مانند قوانین الهی یا امر اخلاقی کانت وجود ندارد تا درست یا غلط بودن را مشخص کند. بنابراین طبق گفته سارتر، شخص می تواند بد انتخاب کند. فرد معمولاً بد، انتخاب می کند تا با سوءنیت عمل کند. زمانی گزینش با سوءنیت انجام می شود که انسان برای تعیین و تعریف وظایف اش، فقط به واقعیت ها بنگرد؛ برای مثال فرض کنید که جنیفر، کاتولیک است؛ اما می خواهد سقط جنین کند. او در وجودش به این کار تمایل دارد؛ اما در واقع، وی کاتولیک است و اجازه این کار را ندارد. به گفته سارتر، این سیر استدلال، خود فریبی و در نهایت پیمودن راه خطاست. وقتی جهان ارزشی  ندارد، پس واقعیت های آن هم بی ارزش اند. هرچند در واقع او کاتولیک است، اما باید مسئولیت کامل همه گزینش های خود را بپذیرد. در این جا موضوع بحث، اخلاقی بودن کاری نیست که او می خواهد انجام دهد، بلکه اصالت گزینش اوست؛ او هر انتخابی داشته باشد، باید مسئولیت آن را بپذیرد و بفهمد که به سبب انتخاب آزاد، به باورهای کلیسای کاتولیک اعتبار داده است. به عبارت دیگر، مشخص کننده این واقعیت که او کاتولیک است و به آموزه های کلیسای کاتولیک اعتبار می بخشد، «انتخاب» یا تأییدی آزادانه است تا به این باورها اعتبار و معنا ببخشد.
بدین ترتیب، سارتر به سبب تشریح نوعی خودفریبی یا کاهلی اخلاقی معروف است: چون من X هستم، نمی توانم عمل را انجام دهم و این مسئولیت بر عهده من نیست؛ اما شما چنین مسئولیتی را بر عهده دارید؛ چون نخست برمی گزینید x باشید یا به این واقعیت که X هستید، اعتبار و معنا می بخشید.
سارتر باور دارد که آگاهی از این که خودمان مسئول اعمالمان هستیم و نمی توانیم، ما را به دلهره مبتلا می کند و در واقع اگزیستانسیالیسم با صراحت اعلام می کند که بشر یعنی دلهره.[22] بیشتر انسان ها با نادیده گرفتن اختیار، راه هایی برای گریز از این اضطراب می جویند؛ زیرا نمی توانند آن را تحمل کنند. رایج ترین راه برای فرار از دلهره، فروافتادن در ورطه ریاکاری[23] است؛ یعنی تظاهر به اختیار نداشتن و اجبار در اعمال. اما این ریاکاری نیز، از آگاهی و ماهیت آن نشئت می گیرد؛ زیرا تا وقتی انسان اختیار ندارد، نمی تواند مختار نبودن را اختیار کند. موجودات لنفسه، به سبب نداشتن ماهیت، برای شکل دادن چاره ای جز انتخاب ندارند؛ اما موجودات فی نفسه، همیشه چیزی هستند که هستند؛ به همین دلیل وجودی یک پارچه دارند. موجودات لنفسه می خواهند به این حالت یکپارچه برسند و در این راستا، ریا کاری با این هدف انجام می شود که انسان را تا حد ممکن به موجودات فی نفسه یا اشیا نزدیک کند.
دقیقا این همان شخصی است که من ناگزیرم باشم و نیستم...همان گونه که فاعل شناسایی از متعلق شناسایی جداست، من از او جدا هستم، جدا با هیچ؛ اما هیچ، مرا از او جدا می سازد. من نمی توانم او باشم، بلکه تنها می توانم نقش او را بازی کنم.[24]
بنابر این واقعیت های جهان و خود ما به خودی خود، بیانگر چیزی نیستند و تنها دارای اعتباری هستند که ما آزادانه به آن ها می دهیم. از این رو چندان فرقی نمی کند که چه چیز را برگزینیم، بلکه مهم، انتخابی صادقانه و اصیل است. سارتر با این ادعا که درست و غلط اهمیت ندارد و تنها گزینش مهم است، یکی از افراطی ترین فلسفه های اخلاق در تاریخ فلسفه را بیان می کند و تأکید وی بر آزادی و مسئولیت مطلق فرد، امروزه با الهام بخش بسیاری از اندیشمندان است. بسیاری از فلاسفه، فلسفه سارتر را بازتاب بدبینانه گرفتاری انسان در دنیای مدرن می دانند؛ اما او انتساب هرگونه نگرش بدبینانه را انکار می کرد و باور داشت که همه ما قهرمان هستیم. انسان اصیل می داند که در نهایت، همه اعمالش در مقابل مرگ و پوچی، بیهوده اند و باز هم ایستادگی می کند. او به شیوه خدایان، دنیایی بر دنیای دیگر می آفریند؛ مانند سیزیف، بدون هرگونه بهانه و شکایت، هر روز صخره سنگ خود را از شیب تند وجود بالا می برد؛ زیرا خود خالق آن است.[25]
 
منبع: کتاب در آمدی بر مکاتب فلسفی معاصر غرب اگزیستانسیالیسم، نوشته محسن اخباری؛ چاپ دوم، 1396.
[1]
-برای مطالعه بیشتر، ر.ک: استراوت براون و دایان کالینسون و رابرت ویلکینسون، صد فیلسوف قرن بیستم، ص۱۹۰ و۱۹۱؛ سارتر که می نوشت، ص۲۲ و۲۳ و۲۶ و۲۷ و۳۹؛ فیلیپ تودی، و هاوارد رید، قدم اول سارتر، ص۳-۱۴.
[2]
- سارتر که می نوشت، ص۲۸ و۲۹؛ ت. ز. لاوین، از سقراط تا سارتر، ص۲۲۹ و۴۳۰.
[3]
-ر.ک: از سقراط تا سارتر، ص۴۳۱؛ دونالد پامر، نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه، ص۴۴۳و۴۴۴.
[4]
- ر.ک: سارتر که می نوشت، ص۳۵؛ نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه، ص۴۳۲ و۴۳۳ و۴۴۳.
[5]
- Subjectivism.
[6]
-ژان پل سارتر، اگزیستانیسالیسم و اصالت بشر، ص۱۵ و۱۶.
[7]
-همان، ص۲۴.
[8]
-ر.ک: سارتر که می نوشت، ص۱۶۸ و۱۶۹.
[9] . Being-in-itself.
[10] . Being-for-itself.
[11] . Being-for-others.
[12]
-نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه های هست بودن، ص۲۶۱.
[13] . Contingent.
[14]
-اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ص۲۵.
[15]
-فلسفه های اگزیستانس، ص۱۷۹.
[16]
- شش متفکر اگزیستانسیالیست، ص۱۷۱-۱۷۶.
[17]
- همان، ص۱۹۵و۱۹۶.
[18]
- همان، ص۲۲۹.
[19]
- سارتر که می نوشت، ص۱۷۳.
[20]
-اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ص۱۴۲.
[21]
همان، ص۱۹۴.
[22]
-همان، ص۲۹.
[23] . Bad faith.
[24]
- مری وارنوک، اگزیستانسیالیسم و اخلاق، ص۵۵، به نقل از کتاب هستی و نیستی، ص۵۹ و۶۰.
[25]
- سارتر که می نوشت، ص۱۸۶، ۱۸۸، ۲۰۴، ۲۱۰، ۲۲۵ و ۲۳۸.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :