ارسال به دوستان
کد خبر : 25426

زندگی نامه

زندگینامه حجت الاسلام دکتر جعفر شانظري

اينجانب جعفر شانظري فرزند محمد متولد 1336 عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گروه فلسفه و کلام اسلامی پس از گذراندن مراحل علوم جديد بر اساس علاقه و اشتياق خود در سال 1350 به حوزه علميه اصفهان جهت تحصيل در علوم حوزوي وارد و پس از خواندن دروس مقدماتی  و در سال 1356 براي ادامه تحصيل به حوزه علميه قم مهاجرت نمودم . در سال 1360دوره سطح حوزه را تمام و در سطح عالي (درس فقه و اصول) شركت كرده و به مدت 16سال درس خارج فقه و اصول را از محضر استادان گرامي حضرات آقایان فاضل لنكراني «ره» ميرزا جواد تبريزي«ره» ، وحيد خراساني كسب فيض نموده . درس منطق، فلسفه ، عرفان، كلام و تفسير را نيز در حوزه شركت كرده و از محضر استادان بزرگوار انصاري شيرازي، جوادي آملي و حسن زاده آملي بهره مند شدم . در سال تحصيلي 1368 در كنكور مركز تربيت مدرس وابسته به دانشگاه قم جهت دوره كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي شركت و پس از پذيرش به تحصيل ادامه داده و در سال 1372 پس از گذراندن واحدهاي آموزشي و دفاع پايان نامه تحت عنوان «نفس در عرفان» فارغ التحصيل شدم. براي ادامه تحصيل در دوره دكتراي «فلسفه و كلام اسلامي» در امتحان دانشكده الهيات دانشگاه تهران به سال 1373شركت و بعد از پذيرش، دوره آموزشي را گذرانده سرانجام پس از امتحان جامع و دفاع پايان نامه تحت عنوان «تصحيح و تحقيق كتاب المبداء والمعاد»ملا صدرا و مقايسه آن ، با «المبداء و المعاد» ابن سينا در سال1379 موفق به اخذ مدرك دكترا در رشته فلسفه و كلام اسلامي گرديدم. و از سال 1372 به عنوان عضو هيات علمي گروه فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه قم مشغول به كار شده و در سال 1378 به دانشگاه اصفهان مامور شده  و سرانجام در سال 1382به آن دانشگاه انتقال يافته و هم اكنون در گروه فلسفه وکلام اسلامی در دانشگاه اصفهان با رتبه علمي دانشیار  پايه 19  به انجام وظایف آموزشی و پژوهی اشتغال دارم      

نشاني و تلفن محل كار: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه وکلام اسلامی

تلفن  7933173-0311                                                                     E.jshanazari @ yahoo.com     

کارنامه علمی

 

فعاليت هاي اجرائي

1- سرپرست مركز تربيت مدرس وابسته به دانشگاه قم از سال 1372به مدت 4سال

2- معاون آموزشي دانشگاه قم از سال 1375 به مدت 2سال

3- مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه اصفهان از سال 1378به مدت 6سال

 4- مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از سال 1379به مدت 5 سال

5- - مدير شوراي گروه معارف اسلامي منطقه چهار دانشگاههاي دولتي از سال 1379به مدت 6سال

6- مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از سال 1380
به مدت 3 سال

7- مدير مسوول فصلنامه پژوهشهاي انقلاب اسلامي از سال 1378 به مدت 12 سال

8-  مدير مسوول فصلنامه الهيات تطبيقي از سال 1388تاكنون

9- عضويت در شوراي آموزشي و شوراي فرهنگي دانشگاه اصفهان از سال 1379به مدت 6سال

10- عضويت در هيات تحريريه مجله علمي- پژوهشي ، «فلسفي- كلامي» دانشگاه قم از سال 1378 تاكنون و مجله «انجمن معارف ايران» از سال 1384 تااكنون و و مجله پژو هشهای اخلاقی از سال 1390 تاکنون و مجله پژوهشهاي اسلامي دانشگاه باهنر كرمان از سال 1386تا اكنون و مدیر مسئول مجله الهیات تطبیقی از سال 1389 تا اکنون

11- نماينده گروه الهيات در شوراي تحصيلات تكميلي به مدت 2 سال (1385)

12- دبير شوراي برنامه ريز دروس دانشكده ادبيات از سال 1387 تااكنون

 13- عضو شوراي سياستگذاري برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان از سال 1388تااكنون

14- عضو هيات بدوي رسيدگي انتظامي هيات علمي ، دانشگاه اصفهان به مدت 4سال از سال 1378

15- عضويت در «كميته اخلاق در پژوهش» دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به مدت 2سال از سال 1383

16- عضو اصلي هيات تجديد نظر انتظامي اعضاي هيات علمي- به مدت  2سال از سال 1383

17- عضو كميته گزينش استاد دانشگاه قم  به مدت 4سال از سال 1375

18- عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی نقش جهان از تاریخ 21/ 10/ 87 به مدت 4 سال

19- عضو هیئت موسس آموزش عالی صفاهان از تاریخ 1385 تا اکنون

- فعاليت هاي آموزشي

- دروس، ادبيات ، منطق، اصول الفقه و فقه در حوزه علميه قم به مدت 5 سال

2- مقطع ليسانس: كلام اسلامی  ، منطق، فلسفه اسلامی ، اصول استنباط، فقه، تاريخ فلسفه اسلامی ،  تاریخ علم کلام ،كلام جديد، معارف اسلامی ، اخلاق اسلامی....   (دانشگاه قم و اصفهان از سال 1370تا اكنون ) 

3- مقطع فوق ليسانس : كلام اسلامی، کلام معتزله اشاعره ،  فلسفه مشاء ، حكمت متعاليه ، فلسفه دين ، فقه سياسي ، ... (دانشگاه قم و اصفهان از سال 1373 تا اكنون) 

4-  مقطع دكترا : فلسفه مشاء (مركز تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاه  آزاد اسلامي از سال 1387 تا اكنون و دالنشگاه اصفهان از سال 1390 تا اکنون)

 

6- فعاليت هاي پژوهشي

الف- مقالات پژوهشي

1- مقاله «حقيقت انسان تعريف نا پذير است » مجله علمي – پژوهشي مطالعات و پژوهشهاي دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان 1382 شماره 33 – 32 ص : 158 – 143

2- مقاله «تأملي بر ارزش ادراکات از نظر علامه طباطبائي» مجله علمي – پژوهشي (پژوهشهاي فلسفي – كلامي) ، دانشگاه قم ، 1384شماره 25 ص 60 همكار: قاسم رضايي

3-مقاله «تحليل عقلي جاودانگي در دوزخ (خلود) از نظر ملاصدرا و علامه طباطبائي» مجله علمي – پژوهشي انجمن معارف اسلامي ايران ، 1385 شماره 6 ص 99

4- مقاله «تبیین مباني وجود شناسي نظريه علامه طباطبائي در تفسير نفس الامر و سنجش نقد هاي آن» مجله علمي – پژوهشي  متافيزيك – دانشگاه اصفهان : بهار و تابستان 1388 – شماره 2-1 ، ص 114- 99 – همكار : احمد صادقي

5- مقاله «تأملي بر مساله وحدت وجود از منظر آثار و لوازم آن» مجله علمي – پژوهشي انجمن معارف اسلامي ايران – پاييز و تابستان 1387 شماره 17-16 ، ص 35-11 ، همكار : ابراهيم رضايي

6- مقاله «بررسي نحوه اسناد گزاره هاي ديني» مجله علمي – پژوهشي« فلسفه دين» دانشگاه تهران ، پردیس قم- شماره 5 بهار 1389 ص 87- 112 همكار : عطائي

7- مقاله « روش تأويلي – تمثيلي فهم قرآن در عرفان و مذهب باطنيه  » مجله علمي  - پژوهشي« الهيات تطبيقي » دانشگاه اصفهان  شماره 2 همكار : دكتر تقي اجيه

8- مقاله «وجود شناسي معقولات ثاني فلسفي» مجله علمي – پژوهشي«  متافيزيك» ، دانشگاه اصفهان

شماره 5 و 6 سال 1389 همكار : مهدي انشائي

9- مقاله «معرفت تثليثي از نگاه سيد حيدر آملي» مجله علمي _ پژوهشي انديشه نوين ديني ، قم

همكار : رشيد فريدپور

10 - مقاله «بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک درمتون عرفانی تا قرن ششم » مجله علمي – پژوهشي مطالعات عرفاني ، دانشگاه كاشان شماره 10 سال 1388  همكار: دكتر تقي اجيه

11- مقاله « مبانی زهد از دیدگاه امام خمینی ره» مجله پژ وهشهای اخلاقی دانشگاه قم ، شماره 2 سال 1389 همکار : فاطمه سادات مرتضوی

12- مقاله « موضوع مابعد الطبیعه » مجله آموزه های فلسفی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 9 مشهد 1389

13- مقاله « بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی ، مجله پژ وهشهای فلسفی- کلامی ، شماره 52 دانشگاه قم

14- مقاله « معیار در جوهر و عرض بودن مقوله ها» مجله آموزه های فلسفی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391

ب- مقالات علمي-  ترويجي و تخصصي:

1- مقاله «اين همان در سير صعودي انسان»مجله پژوهشهاي فلسفي – كلامي، دانشگاه قم، زمستان – 1380، ص 24- 19 شماره- 10- 9

2- مقاله «قاعده الواحد وفاعليت الهي» مجله پژوهشهاي فلسفي – كلامي، دانشگاه قم، پائيز و زمستان – 1382، ص29شماره- 18- 17

3- مقاله «كاوشي فلسفي در مساله صفات خداوند در پرتو احاديث امام رضا(ع)»مجله مشكوة ، مشهد ،1387،شماره – 99، ص46      همكار: نفيسه اهل سرمدي

4- مقاله «تأملي بر برهان صديقين سينوي و صدرايي در چشم انداز روايات» مجله پژوهشهاي اسلامي (ويژه فلسفه و حكمت) دانشگاه باهنر كرمان، 1387،- شماره 2،ص77

5- مقاله «رهبري خردمندان يا خردمندي در رهبري»مجله پژوهشهاي انقلاب اسلامي ،دانشگاه اصفهان،  1380،شماره- 56، ص98

6- مقاله «ويژگي هاي علمي، حرفه اي و شخصيتي اساتيد دروس عمومي معارف اسلامي از ديدگاه دانشجويان شهر كرمان» مجله پژوهشهاي انقلاب اسلامي ،دانشگاه اصفهان، زمستان1387،
 ص 84-57 شماره- 15 همكار: دكتر محمدجواد ليافتدار و معصومه مسلمي

7- مقاله«عشق در هستي شناختي فلسفي از نگاه فيلسوفان مسلمان»مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهر كرد، بهار و تابستان 1386، شماره 4 و 5، ص143-122 

8- مقاله«بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در شهركرمان»  مجله پژوهشهاي انقلاب اسلامي ،دانشگاه اصفهان، 1387،  شماره- 14 ص 22-1  همكار: دكتر محمدجواد ليافت دار و معصومه مسلمي

9- مقاله«بنياد اخلاق از نگاه قرآن»مجله تخصصي اخلاق، دفتر تبليغات اسلامي، 1386شماره- 8 ص53-30

10- مقاله «تأملي در خلق عظيم» مجله تخصصي اخلاق ، دفتر تبليغات اسلامي،  1385 شماره- 6- 5 ، ص208

11- مقاله «توحید ذات در کلام امام رضا و امام علي(علیهما السلام) از چشم انداز فلسفی » مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهر كرد، سال 1388 ،  شماره 12-13 ، ص117- 133 همكار: نفيسه اهل سرمدي

12- مقاله « سعادت و شقاوت از منظر ملاصدرا ، فصلنامه تخصصی در حوزه اخلاق ، شماره2 ، مرکز مطالعات اصفهان ، 1390

13- مقاله « بررسي تطبیقی جبر و اختیار از منظر از دیدگاه امام خمینی ره و فخر رازی » مجله معرفت کلامی ، موسسه امام خمینی شماره 6 ، 1390

14- مقاله « بررسي و تحلیل ماهیت جسم از دیدگاه مشاء و اشراق » فصلنامه آفاق حکمت ، دانشگاه آزاد تهران ، شماره 2

ج- مقالات در مجلات عمومي

1- مقاله«باز سازي خود با نظارت بر خود»مجله احياء ، اصفهان ،زمستان 1384، شماره 15ص70

2- مقاله «محمد سر چشمه حيات» مجله احياء ، اصفهان ،تابستان 1385، شماره 16ص69

3- مقاله «عرفان در عرفه» مجله احياء ، اصفهان ،پائيز 1385، شماره 17ص60-57

4- مقاله «بازتاب آفتاب» مجله احياء ، اصفهان ، 1386، شماره 22ص34

5- مقاله «حيات معنوي در قرآن»فصلنامه فرهنگي اجتماعي دريچه، 1387ص7

د- مقالات همايش ها و كنگره ها

1- مقاله «اسفار اربعة يا سفرهاي معنوي از منظر امام خميني(ره)» ارائه دركنگره انديشه هاي اخلاقي- عرفاني امام خميني(ره) تاريخ كنگره ، 9 و 10 ارديبهشت 1382چاپ در مجموعه مقالات ، قم ، ج4 ص183 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)

2- مقاله «زبان متون مقدس»ارائه در همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، تاريخ همايش 5 و6 ارديبهشت 1383، دانشگاه اصفهان ، چاپ در خلاصه مقالات ص40

3- مقاله «محمد(ص)پيامبر اعظم و پيام علمي او(توسعه و حيات در كهكشانها)» ارائه در همايش بين المللي سيره شناختي پيامبر اعظم ، دانشگاه اصفهان ، تاريخ همايش 28 و 29 آذرماه 1385- چاپ در مجموعه مقالات جلد دوم . ص673

4- مقاله «انسان در حكمت متعاليه» ارائه در همايش گفتگوي علم و دين، تهران ، وزارت بهداشت – مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي، دانشگاه تهران تالار علامه ، تاريخ 12 و 15 ارديبهشت1384 

5- مقاله «تفسير عقلي هنر و زيبايي در وحدت و كثرت از نگاه ملا صدرا»ارائه در همايش
بين المللي مكتب اصفهان ، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ، تاريخ 19 و 20 و 22/ آذرماه 1385

6- مقاله «بهداشت زنان كشورهاي اسلامي شركت كننده در مراسم حج»ارئه در همايش سيماي سلامت در جهان اسلام ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تاريخ 21 و 22/ آذرماه 1385

همكاران : دكتر سيدرضا اسحاقي و دكتر زهرا شهشهان ، چاپ در مجموعه مقالات ص3

7- مقاله «فرهنگ، دين وسلامت كهنسالان»ارائه در همايش علوم انساني وسلامت ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات علوم انساني، تاريخ 6و7 / آذرماه / 1386، چاپ در مجموعه مقالات

8- مقاله «جوان وفلسفه» ارائه در همايش بزرگداشت حكيم صدرالمألهين تربيت فلسفي جوان امروز ، تاريخ 1/خرداد/ 1389 ، چاپ در مجموعه مقالات مؤسسه بنياد حكمت صدرا همكار: محمود آهسته

9- مقاله « تحلیل عقلی از خلود و جاودانگی » ارائه در هفته پژوهش در دانشگاه اصفهان ، تاریخ 2 تا 27 آذر ماه 1383

10- مقاله « واکاوی دیدگاه های کلامی جدید در باب سرشت وحی نبوی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه » مجموعه مقالات همایش مکتب فلسفی اصفهان 1391، ج2

11- مقاله « انسان کامل در بستر مدرنیته » خلاصه مقالات همایش حکیم ملاصدرا ، خرداد 1391 ، بنیاد حکمت صدرا

هـ - كتاب

1- تصحيح ، تحقيق و مقدمه كتاب «المبداء و المعاد» ، دو جلد ، تهران ، انتشارات بنياد حكمت صدرا ، سال 1381             همكار: دكتر محمد ذبيحي

2- ترجمه بخش معاد از كتاب «المبداء و المعاد» ملاصدرا، قم انتشارات دانشگاه قم ، 1390

و- كارگاههاي آموزش- مهارتي

1- گارگاه  «آموزسي روش تدريس و تكنولوژي آموزشي» دانشگاه علوم پزشكي تهران ،
مجري : گروه معارف ، تاريخ 21 تا 23/8 /1376     تعداد شركت كننده حدود 25 نفر

2- كارگاه «ارزيابي درون گروهي آموزشي»دانشگاه اصفهان ، مجري : معاون آموزشي دانشگاه اصفهان ، تاريخ 20/2/1380    تعداد شركت كننده حدود 35 نفر

3- كارگاه «تدوين برنامه راهبري دانشگاه» دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، مجري : معاون پژوهشي دانشگاه ، تاريخ 12 تا 14/6/1381     تعداد شركت كننده حدود0 5 نفر

4- كارگاه «فرآيند آموزش» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران ، مجري : معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش ، تاريخ 27/4/ تا 1/5/1377      تعداد شركت كننده حدود 15 نفر

5- كارگاه «مهارتهاي تدريس» دانشگاه قم – مجري : معاونت آموزش با مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم ، تاريخ 10 تا 12/4/1374      تعداد شركت كننده حدود 30 نفر

6- كارگاه «آموزش هيات هاي رسيدگي و انتظامي» مجري : مدير كل دفتر بهروري و تحول داري و دفتر هيات هاي انتظامي ، وزارت علوم ، 3 تا 5/2/1382    تعداد شركت كننده حدود 80 نفر  ،     مشهد

7- كارگاه «آموزش هيات هاي رسيدگي و انتظامي اعضا هيات علمي» مجري : همان ، تاريخ 10و 11/6/1383 ،  مشهد ،        تعداد شركت كننده حدود 80 نفر

8-  کارگاه آموزشی « توحید در نگاه مکتب تفکیک و حکمت متعالیه » دانشگاه اصفهان ، مجری گروه الهیات ، تاریخ 23 و24 /12/ 1388 به مدت 8 ساعت

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :