ارسال به دوستان
کد خبر : 254146

مات

شعری می خوانیم از کتاب «بعد از بنفشه ای که نیامد» سرودۀ «عبّاس باقری» که توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است.مات

دستی 
به سایه، اسب می دواند
هم چنان
در خانه های فراموش
دستی 
به روشنا خیل پیاده های ناگزیر را 
به پیش مرگ می برد 
در زمینه ی شطرنجی.

دنیا
هرروز مهره های شطرنجش را 
در سایه روشن ترفند می چیند
و بازی نویس 
چشم از سرانگشت های بازیگران  برنمی دارد
شطرنج بازها، امّا هنوز نمی دانند
کی
کجا
چگونه 
در کدام لایه ی روزگار مات شده اند؟

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :