ارسال به دوستان
کد خبر : 226985

بررسی تأثیر انتظار امام مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان

هدف از تحقیق پیش رو، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت ذهن با انتظار امام مهدی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی رفسنجان در سال تحصیلی 90- 91 هستند که تعداد یکصد و هشتاد نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسش نامه مربوط به بخش کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)، میزان انتظار امام مهدی (پرسش نامه محقق ساخته) و سلامت ذهن استفاده شده است. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شده اند. در تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج در سطح 95/0 اطمینان نشان داد که رابطه بین انتظار مهدی موعود و سلامت ذهن و کیفیت زندگی، معنادار است.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  


بررسی تأثیر انتظار امام مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان

مهرداد کلانتری . رسول روشن چلسی . رضوان صدرمحمدی

چکیده

هدف از تحقیق پیش رو، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت ذهن با انتظار امام مهدی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی رفسنجان در سال تحصیلی 90- 91 هستند که تعداد یکصد و هشتاد نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسش نامه مربوط به بخش کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)، میزان انتظار امام مهدی (پرسش نامه محقق ساخته) و سلامت ذهن استفاده شده است. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شده اند.

در تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج در سطح 95/0 اطمینان نشان داد که رابطه بین انتظار مهدی موعود و سلامت ذهن و کیفیت زندگی، معنادار است.

مقدمه
افراد و جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند به زندگی فردی و نوعی خود ادامه دهند و نسل خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، زندگی فرد و روابط انسانی را مختل نموده و در نتیجه، احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کند .موضوع سلامت، از بدو پیدایش بشر و در قرون متمادی مهم و مطرح بوده است؛ اما هرگاه از آن سخنی به میان آمده عموماً بُعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به بُعد روانی و معنوی آن توجه شده است. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه رو به افزایش است و کیفیت زندگی و بهزیستی افراد کاهش یافته است.
امروزه توجه و گرایش به معنویت و مذهب و ارتباط دائمی انسان با خالق هستی و اعتقاد به وجود دائمی او در لحظه های حساس، تأثیری بسزا در ایجاد بهداشت روانی سالم و درمان بیماری های جسمی و روانی دارد سیاسی،1372.
محققان به این نتیجه دست یافته اند که بین روش مقابلۀ مذهبی و سلامت روانی، ارتباط و همبستگی مثبتی وجود دارد؛ یعنی به هر میزان فرد در مسائل و مشکلات زندگی از مذهب بهره گیرد، از سلامت روانی بالایی برخوردار خواهد بود شاملو، 1370
معنویت و باورهای فردی در مقابله با مشكلات زندگی به انسان كمک كرده و به زندگی اش مفهوم می بخشد و به عنوان یک بخش پذیرفته شده در فرهنگ معاصر جوامع مطرح بوده و امروزه به صورت گسترده ای وارد عرصه مراقبت های بهداشتی شده است میووی، 2004.
یکى از شرایط لازم براى دست یابى به سلامت روان و بهزیستی، برخوردارى از یک نظام ارزشى منسجم است و تحقیقات انجام شده نیز عامل پیدایش بسیارى از ناسازگارى‏ها و نابهنجارى‏هاى روانى را تضادهاى ارزشى و عدم استقرار یک نظام ارزشى سازمان یافته در فرد مى‏دانند. یونگ در مصاحبه ای علمی می گوید:
نقطه ضعفی که در انسان ها موجود است و تکیه گاهش را از آن ها گرفته، نداشتن پشتوانه معنوی است. اباذری 1380 _ الف
بیان مسئله
از جمله عالی ترین مکتب هایی که می تواند جامعه اسلامی را به سوی تعالی و تکامل برده و به تمام تلاش های آن ارزش و اصالت بخشد، مکتب مقدس «انتظار»است. انتظار، مفهومی پراصالت، سازنده و تحرک بخش در جهت ارزش دادن به رفتار یک انسان پیرو و ارج نهادن به حرکت های جامعه تشیع در راه رسیدن به حکومت عدالت و ایمان اسلامی است. به همین منظور در سنت پیامبر و امامان انتظار، نوعی عمل و گونه ای پرستش و عبادت خدای جهان تلقی شده است؛ زیرا از جمله ویژگی های ممتاز انسان گراینده به اسلام این است که به آن چه اذعان و ایمان دارد و آن را در قلب پذیرفته است و به عبارت دیگر، به آن گرایش ذهنی دارد، عینیت دهد و در خارج از ذهن خود رنگ عمل داده و تجلی بخشد حکیمی، 1380
ماهیت انسان با انتظار و امید به آینده عجین شده است، به گونه ای که زندگی بدون انتظار مفهومی ندارد و شور و نشاط لازم برای تداوم آن در کار نیست. انتظار آثاری دارد و نخستین اثر آن این است که انسان را به حرکت در جهت متناسب با انتظار برمی انگیزد و از هر حرکت و گرایش به جهت های نامتناسب یا ناسازگار و متضاد بازمی دارد همو
انتظار در اعتقاد تشیع دارای محتوایی اصلاح گر، تحرک آفرین و تعهدآور است که عالی ترین و ارجمندترین نوع عمل بندگی حق تعالی و در نتیجه برترین عمل و نیکوترین تلاش و جنبش است خلجی، 1362.
انتظار در حالت و رفتار و عمل تأثیر می گذارد و منتظر، آدابی را ناخواسته و حتی بی توجه دنبال نمی کند. توجه، عهد، انس، توسل و آماده باش از منتظر جدا نخواهد شد و در نهایت به افزایش کیفیت زندگی منجر می شود. دیسارت و دلر استدلال می كنند كه كیفیت زندگی یک فرد، به حقایق بیرونی و عینی زندگی او و ادراک درونی و ذهنی ای كه او از این عوامل و نیز از خویشتن دارد وابسته است  دیسارت، 2000. کیفیت زندگی بهترین معیار و ملاک اندازه گیری توان فرد برای سازگاری موفقیت آمیز با چالش های موجود در دنیای واقعی است و برای سنجش آن، محیط کار، خانه و اوقات فراغت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در بخش نظری و در پاسخ به چرایی نقش انتظار در بهبود وضعیت روانی و زندگی افراد، می توان به رجای معقول (خوش بینی به آینده بشر و خوف معقول امید واهی نداشتن به تلاش های خود) اشاره کرد. به اعتقاد برخی پژوهشگران، مذهب با تأثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارض های ارزشی به دو سؤال اساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای فعالیت ها و استعدادهای او پاسخ می دهد برامر، 1993.
با توجه به افزایش روبه افزون مشکلات روحی و روانی و کیفیت پایین زندگی که از اثرات آن می توان به آمار بالای خودکشی و افسردگی در چند سال اخیر اشاره کرد و با توجه به این که بر نقش مذهب به طور اعم و انتظار مهدی به طور اخص در افزایش سلامت روان و کیفیت زندگی اشاره شده، ولی پژوهش های زیادی در این باره انجام نگرفته است _ به ویژه در کشور اسلامی و شیعه ایران _ و از آن جا که قشر جوان و دانشجو بیشتر از سایر اقشار در برابر مشکلات زندگی و تهاجمات فرهنگی آسیب پذیر هستند و زمان شکل دهی هویت شخصی، ملی و مذهبی افراد است، هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انتظار مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان است.
تعاریف واژه های کلیدی
سلامت ذهنی به چگونگی ارزیابی افراد اعم از مثبت و منفی اشاره دارد که مردم دربارۀ زندگی شان انجام می دهند و انعکاسی شناختی از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از کار، علایق، تعهد و واکنش های عاطفی نسبت به رویدادهای زندگی مانند لذت و غم را دربر می گیرد. این ارزیابی بر اساس قضاوت کلی درباره رضایتمندی از جنبه های مختلف زندگی یا بر مبنای حالات عاطفی موجود افراد صورت می گیرد Diener, Lucas, Oishi: 2002.
سلامت ذهنی دو مؤلفه اصلی را شامل می شود: 1. رضایت از زندگی: ارزیابی شناختی از زندگی شخصی؛ 2. هیجان ها: وجود هیجان های مثبت و عدم وجود هیجان های منفی مانند افسردگی، اضطراب، ... بدین معنا که افراد توانایی مدیریت هیجانات دردناک و منفی را داشته باشند Seligman: 2001.
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را این گونه تعریف می کند:
کیفیت زندگی برآیندطیف های مختلف زندگی مانند عوامل تعیین کنندۀ سلامت، شادی، آموزش دستاوردهای اجتماعی و هوشی، آزادی عمل، عدالت و نبود ستم است. پارک ، 1380
همچنین کیفیت زندگی، مجموعه ای از حالات عاطفی و شناختی افراد در برابر وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی خویش است (اسچوارتز و همکاران، 2007) و یک مفهوم كلی به شمار می رود كه تمام جنبه های زیستی مانند رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به علاوۀ جنبه های انتقال زندگی نظیر توسعۀ فردی، خودشناسی و بهداشت را پوشش می دهد سینیتا _ لینگ، 2001.
انتظار، از نظر ماده، متعدی است و معادل فارسی آن چشم به راهی است (طباطبایی، 1385). انتظار، یک اصل فکری اجتماعی و یک اصل فطری انسانی است و همۀ جوامع بشری دارای «غریزه انتظار» هستند. همۀ فرهنگ ها و جوامع دارای دو شاخص مشترک اند: اول این که هر تمدنی و فرهنگی _ حتی جوامع عقب مانده و ابتدایی _ بنا به گفتۀ قصه ها و اساطیر خود در دورترین گذشتۀ خویش دارای «عصر طلایی» بوده که در آن عصر، عدالت و آرامش و صلح و عشق وجود داشته و سپس از بین رفته و دورۀ فساد و ظلم به وجود آمده است. دوم این که همگی به یک انقلاب بزرگ و نجات بخش در آینده و بازگشت به عصر طلایی، عصر پیروزی عدالت و برابری و قسط معتقدند خلجی،1384.
الگوی انتظار مهدی در اسلام، مجموعه نظام اعتقادی فرد دربارۀ امام عصر را ݢݢگویند كه پیرو آن، انتظار حضرت و تكالیف خاص دربارۀ ایشان برای وی لازم می گردد. اعتقاد به امام عصر به معنای ایمان و اعتقاد به امام دوازدهم شیعیان است كه متولد شده و اكنون در پسِ پرده غیبت به سر می برد و روزی به مشیت الهی ظهور خواهد كرد بهرامی احسان، بی تا.
ضرورت و اهمیت موضوع
دلیل انتخاب چنین موضوعی در حوزه روان شناسی آن بود که متأسفانه تمام مبانی روان شناسی ما به غرب متکی و جایگاه والای انتظار در آرامش روانی انسان فراموش شده و از همین رو منابع غنی ادیان _ که برای تربیت اخلاقی و آرامش روح و رضایت از زندگی تدوین شده _ مورد بررسی و مطالعه علمی قرار نمی گیرد و بیشتر صاحب نظران روان شناسی، آثار خود را بر اساس یافته های دانشمندان غرب تهیه و تنظیم می کنند.
با توجه به کم رنگ شدن انتظار واقعی و به وجود آمدن احساس نارضایتی و بی هدفی در زندگی و به ابتذال کشیده شدن جوامع متمدن امروزی _ که امروزه همه شاهد آن هستند _ درصدد بررسی ارتباط سلامت ذهن و کیفیت زندگی با انتظار مهدی برآمدیم.
روش تحقیق و جامعه آماری
این پژوهش توصیفی _ پیمایشی است و در پی بررسی تأثیر انتظار مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان است که نگرش، افكار، احساسات و عملكرد آنان را می سنجد.
جامعه آماری این پژوهش، همۀ دانشجویان دختر و پسر دانشگاه غیرانتفاعی کار رفسنجان در سال تحصیلی 1390 - 1391 را دربر می گیرد که تعدادشان دو هزار نفر است.
نمونه و روش نمونه گیری
تعداد یکصد و هشتاد نفر از دانشجویان دختر و پسر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه های مربوطه را پر کردند.
فرم مشخصات جمعیت شناختی: این فرم، شامل اطلاعاتی از قبیل سن، تأهل، مقطع، تحصیلات پدر و مادر و وضعیت اقتصادی است.
پرسش نامۀ محقق ساختۀ انتظار مهدی: این پرسش نامه، 15 مؤلفه در مقیاس لیکرت دارد و دیدگاه فرد را نسبت به دین، ظهور امام زمان و تأثیر آن در زندگی روزمره می سنجد. اعتبار صوری و محتوایی این پرسش نامه توسط اساتید حوزه و دانشگاه تأیید شده است.
پرسش نامه سلامت ذهن: پرسش نامۀ یادشده در سال 1387 توسط مولوی و همکاران طراحی و اعتباریابی شد. این پرسش نامه دو بعد عواطف مثبت سرزندگی و اراده زندگی و عواطف منفی روان رنجوری، استرس و افسردگی را می سنجد و دارای 39 سؤال است. نمره کل سلامت ذهن در این پرسش نامه از تفاضل عواطف مثبت و منفی به دست می آید. بنابراین در صورت بزرگ تر بودن نمرات، عواطف منفی از عواطف مثبت نمرۀ آن می تواند منفی باشد. از آن جا که پرسش ها بر اساس پیشینه و ابزارهای موجود طراحی شده بود، از لحاظ روایی محتوا جامعیت کامل داشته است. ضریب آلفای کرونباخ دربارۀ کل پرسش ها برابر با 90/0 است. همۀ پرسش ها همبستگی مثبت و بالایی را با نمره کل پرسش نامه داشتند.
پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF): پرسش نامه ای
26
سؤالی است که برای نخستین بار در ایران توسط نجات و همکاران در سال 1385 ترجمه و اعتبار یابی شد. میزان همبستگی درون خوشه ای و آلفای کرونباخ در تمام حیطه ها _ به جز روابط اجتماعی _ بیش از 7/0 به دست آمد.
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمونه ها استفاده شده است. به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از روش های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها
در جدول 1 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی نشان داده شده است.
جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی
متغیرهای جمعیت شناختی فراوانی درصد متغیرهای جمعیت شناختی فراوانی درصد سن 20-18 40 2/22 وضعیت اقتصادی عالی 25 14
22-20 87 4/48
خوب 57 5/31
24-22 33 3/18
متوسط 80 5/44
بیشتر از 24 20 1/11 ضعیف 18 10
تحصیلات پدر سیکل 36 20 تحصیلات مادر سیکل 58 2/32
دیپلم 55 5/30 دیپلم 93 1/51
کارشناسی 71 5/39 کارشناسی 26 5/14
ارشد 15 3/8 ارشد 4 2/2
دکتری 3 7/1 دکتری
مقطع کاردانی 60 3/33 وضعیت تأهل مجرد 136 5/75
کارشناسی 120 7/66 متأهل 44 5/24

جدول فوق نشان می دهد از کل نمونه مورد بررسی در این تحقیق، پنجاه نفر دختر با 8/27درصد و 130 نفر پسر با 2/72 درصد نمونه را تشکیل می دهد.
جدول 2 بیان گر نتایج ضریب همبستگی پیرسون انتظار با سلامت ذهن و خرده مقیاس های آن است.
جدول 2. ضرایب همبستگی سلامت ذهن و خرده مقیاس های آن با انتظار مهدی
سلامت ذهن اراده زندگی سرزندگی اضطراب فشارروانی
انتظار مهدی ضریب همبستگی 54/0 34/0 11/0 14/0- 48/0-
معنی داری 00/00 04/0 55/0 27/0 00/0
نتایج جدول بالا بیان گر این است که انتظار مهدی با سلامت ذهن و اراده زندگی رابطه مثبت معنادار و با فشار روانی و استرس رابطه منفی معناداری دارد (05/0 P<).
جدول3. ضرایب همبستگی کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن با انتظار مهدی
کیفیت زندگی سلامت جسمانی سلامت روانی روابط اجتماعی سلامت محیط
انتظار مهدی ضریب همبستگی 68/0 1/0 14/0 38/0 17/0
معناداری 00/0 57/0 46/0 03/0 36/0
نتایج جدول بالا بیان گر رابطه مثبت معنادار انتظار با کیفیت زندگی و روابط اجتماعی است 05/0 P<.
جدول4. تحلیل رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطه انتظار با متغیرهای جمعیت شناختی
متغیرهای واردشده ضریب استاندارد بتا مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی هر یک از متغیرها F تغییر درجه آزادی اول درجه آزادی دوم معناداری
انتظار تاهل 0.365 0.133 0.365 22.23 1 159 0.000
جدول 4 نشان می دهد که در تحلیل رگرسیون گام به گام، برای بررسی رابطه انتظار با متغیرهای جمعیت شناختی تنها متغیر تأهل، وارد معادله رگرسیون شده است. ضریب بتا نشان می دهد همبستگی تأهل با انتظار مثبت است. مجذور ضریب همبستگی نیز معدل 13% میزان انتظار را تبین می کند.
نتیجه
بین متغیر سلامت ذهن و انتظار مهدی رابطه ای معنادار یافت شد که همسو با نتایج تحقیقات گذشته است. تحقیق برگین و همکارانش (1983) نشان داد بین مذهب و سلامت روان، رابطه وجود داشته است که حاکی از تأثیر مستقیم مذهب _ از جمله انتظار مهدی _ بر سلامت روان و آرامش روح انسان هاست. خداوند به دین باوران مسلمانی که کارهای شایسته و نیک انجام دهند، وعده داده است که به طور حتم آنان را فرمان روایان زمین گرداند، ... زمینه لازم برای حکومت دین در جامعه و نفوذ آیین خداپسندانه را برایشان فراهم آورده و امنیت وآرامش را جایگزین ترس ها و نگرانی ها سازد (نور: 55). مردم مؤمن هرگز امید خویش را از دست نمی دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده گرایی نمی گردند.
ایمان، نیروی معنوی به انسانی می بخشد که با وجود او، فرد پیوسته خود را خوشبخت و کامروا می بیند و هرگز با تراکم ناملایمات و فشار روزگار، امید نجات و رستگاری را از دست نداده و روحیه اسلامی خود را نخواهد باخت تهرانی، 1384 که مطابق با نتایج این پژوهش، بین انتظار مهدی و اراده زندگی رابطه ای معنادار وجود دارد. اراده زندگی به معنای ذهنیت فرد به مؤثر بودن و کنترل داشتن بر امور زندگی و نپذیرفتن باطل و نادرست است. انتظار عاملی است که انسان را در حرکت یاری می دهد؛ به این معنا ݢݢݢکه امید را در انسان برمی انگیزد و امید، توانایی، مقاومت و حرکت را به وی می بخشد. آری، انتظار و امید به وراثت زمین به وسیلۀ صالحان و امامت مستضعفان مؤمن و این که عاقبت از آن پرهیزکاران است، به صالحان و تقواپیشگان، ثبات و قدرت بیشتری می دهد و آنان را در میدان نبرد، ثابت قدم خواهد داشت و امید را در روحیۀ دلاوران عرصه های نبرد برمی انگیزاند، چنان که در رویارویی با فرعون و هامان، موسی بن عمران قوم خود را با وعدۀ الهی و انتظار فرج و کمک از سوی خدا نیرو بخشید آصفی، 1383.
از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت انتظار فرج یا چشم به راه گشایش بودن، به خودی خود در عصر غیبت برای منتظران مایه گشایش، نجات و رستگاری است شفیعی سروستانی، 1383. به همین سبب است که ارزیابی ذهنی افرادی که انتظار واقعی از مهدویت بر زندگی آن ها سایه افکنده، از رضایت و کیفیت زندگی مثبت است. همان طور که نتایج تحقیق حاضر نشان داده است، انتظار مهدی با کیفیت زندگی رابطۀ مثبت معناداری دارد و همسو با نتایج تحقیق صدر محمدی و معصومی 1389 است که بیان گر تأثیر انتظار مهدی بر رضایت از زندگی دانشجویان است.
در پایان پیشنهاد می شود با گذاشتن کارگاه های آموزشی برای افراد و به خصوص نسل جوان به صورت آموزش و تشویق آنان در گرایش به مذهب و یاد خدا، زمینه افزایش و رشد در به کارگیری از دین در زندگی و موقعیت های مختلف افزایش یابد؛ زیرا هرچه معنویت و باور به مهدویت در بین دانشجویان بیشتر تقویت شود و افزایش یابد، در ارتقای کیفیت زندگی شان مؤثر است و اگر از طریق رسانه های جمعی و آموزش و پرورش بتوان ارزش های مذهبی را در افراد درونی کرد و به نوعی این فرهنگ را در آنان ایجاد نمود، می توان ادعا کرد که گامی در جهت ایجاد و افزایش بهداشت روان و سلامت ذهن جامعه برداشته شده است.
منابع
_
اباذری، یوسفعلی، باورهای دینی و نگرش اجتماعی، تهران، انتشارات طرح های ملی،
1380
ش _ الف.
_
رضایت از زندگی و ارزیابی اجتماعی، تهران، انتشارات طرح های ملی،
1380 _
ب.
_
آصفی، محمد مهدی، انتظار پویا، ترجمه: تقی متقی، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت موعود، 1383ش.
_
بهرامی احسان، هادی، «بررسی نقش انتظار و اعتقاد به مهدویت در تحكیم ارزش های دینی»، وب سایت منجی (www.monjee.com)، قم، پژوهشكده انتظار نور، بی تا.
_
تهرانی، دلشاد، «غیبت، ظهور و رجعت»، ماه نامه موعود، سال نهم، ش53، خرداد 1384ش.
_
حکیمی، محمد، عصر زندگی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380ش.
_
خلجی، محمدتقی، تشیع و انتظار، قم، انتشارات شفق، 1362ش.
_
تشیع و انتظار؛ شیعیان و انتظار ظهور حضرت مهدی، قم، انتشارات میثم تمّار، 1384ش.
_
ذوعلم، علی، «رسیدن به یک زندگی شاد»، نشریه پرسمان، سال پنجم، ش43، فروردین 1385ش.
_
سياسی، علی اکبر، روان شناسی شخصيت، تهران، انتشارات سيمرغ، 1372ش.
_
شاملو، سعيد، آسيب شناسی روانی، تهران، انتشارات رشد، 1370ش.
_
شفیعی سروستانی، ابراهیم، «وفا به پیمان»، ماه نامه موعود، سال نهم، ش50، بهمن 1383ش.
_
صدرمحمدی، رضوان؛ فاطمه معصومی، «بررسی تأثیر انتظار مهدی بر رضایت از زندگی و سلامت روان دانشجویان»، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، تهران، 1389ش.
_
قنبری، نرجس خاتون، بررسی میزان رضامندی افراد تحت حمایت كمیته امداد شهر كرمانشاه از خدمات واحد درمان، پایان نامه كارشناسی دانشگاه شاهد، 1380ش.
_
مطیع، ناهید و همکاران، «فرصت های کودکان در خانواده های زن سرپرست»، یونیسف، مجله زنان، دوره 4، ش2، 1378ش.
_
نجات، سحرناز، «کیفیت زندگی و اندازه گیری آن»، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 1387ش.
_
هاشمی العمیدی، سید ثامر، مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، ترجمه: محمدباقر محبوب القلوب، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1380ش.
_ Andrew, F. M., &Withey, S. B. , Social indicators of well-being American's perception of life quality. New York: Plenum, 1976.
_ Berammer. L. M., Abrego. P & Shostrom, E. L.(eds), Therapeutic and Psychotherapy, 6 editions. Prentice Hall, 1993.
_ Bergin, A. E. , Religiosity and Mantal Health: A critical reevaluation and meta-analysis. Journal of Professional Psychology: Researh and Practice, 14, 1983.
_ Diener, E. Lucas, R. E., & Oishi, S. , Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds), Handbook of positive psychology (pp. 63-73). New York: Oxford University Press, 2002.
_ Dissart, J. Deller, S. , "Quality of Life in the Planning Literature". Journal of Planning Literature, 15: 135-161, 2000.
_ Park JA. Social & prevent in medicine lesson. First version. Translate : Shojaee, Hosein. Second published. Samat publisher, 1996.
_ Schwartz CE, Andresen EM, Nosek MA, Krahn GL. Response shift theory: important implications for measuring quality of life in people with disability. Arch Phys Med Rehabil, 2007.
_ Miovie M. , An Introduction to Spiritual Psychology: Overview of the Literature, East and West. Harvard Review of Psychiatry, 2004
_ Seligman, M. E. P. , Welcome to positive psychology. Address to the Positive Psychology Summit, Washington, DC, 2001.
_ Positive psychology, Positive prevention, and positive therapy, Handbook of positive psychology. New Your: Oxford University Press, 2002.
_ World Health Organization, The constitution of the World Health Organization. WHO Chronicle, 1, 21, 1946.
_ partners in of skills education: conclusions from a united nations inter-agency meeting. Geneva, Department of Mental Health, 1999.
_ Theworld health report-Mental health: Newunderstanding, new hope. Geneva: World Health Organization, 2001.
_ Theworld health report-Mental health: Newunderstanding, new hope. Geneva: World Health

: http://www.ayandehroshan.com/vdcbu0bwprhba.iur.html آدرس مطلب

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :