ارسال به دوستان
کد خبر : 222685

فرقه های نوظهور و جذب افراد مستعد

به نظر می رسد از دست دادن هویت یا شخصیت یا کمبود آنها و همچنین از دست دادن غرور و احترام در جامعه، از عوامل اصلی ای هستند که می توانند باعث جذب افرادی به فرقه ها شوند. شاید بسیاری از مردم تنها نامی از بحث فرقه های انحرافی و مخرب و نهایتا خبری پیرامون این موضوع و مقابله با اعضای این فرقه ها و یا دستگیری سرکرده های آنها شنیده باشند و از چیستی این مبحث برایشان سوال وجود داشته باشد. یکی از مهم ترین روش های کنترل و محدودسازی فعالیت فرقه ها را می توان در حوزه کنترل تبلیغات و جذب آنها عنوان کرد. به عبارت دیگر اگر بتوان زمینه های جذب افراد در فرقه ها را از میان برد، می توان ریشه فعالیت فرقه ها را که ارتباط مستقیمی با میزان اعضا و روش های عضوگیری آنهاست، خشکاند. برای دستیابی به این مهم اولین گام شناسایی روش های عمومی پیش روی افراد جامعه برای جذب در فرقه ها است؛ شناسایی این روش ها به افراد نیز کمک می کند تا به موقع از نزدیک شدن یک فرقه و تبلیغات آن با خبر شوند و زودتر از آنکه در ورطه نابودی آن گرفتار شوند، خود را نجات دهند.

فرقه های نوظهور و جذب افراد مستعد

 

به نظر می رسد از دست دادن هویت یا شخصیت یا کمبود آنها و همچنین از دست دادن غرور و احترام در جامعه، از عوامل اصلی ای هستند که می توانند باعث جذب افرادی به فرقه ها شوند. شاید بسیاری از مردم تنها نامی از بحث فرقه های انحرافی و مخرب و نهایتا خبری پیرامون این موضوع و مقابله با اعضای این فرقه ها و یا دستگیری سرکرده های آنها شنیده باشند و از چیستی این مبحث برایشان سوال وجود داشته باشد.

یکی از مهم ترین روش های کنترل و محدودسازی فعالیت فرقه ها را می توان در حوزه کنترل تبلیغات و جذب آنها عنوان کرد. به عبارت دیگر اگر بتوان زمینه های جذب افراد در فرقه ها را از میان برد، می توان ریشه فعالیت فرقه ها را که ارتباط مستقیمی با میزان اعضا و روش های عضوگیری آنهاست، خشکاند.

برای دستیابی به این مهم اولین گام شناسایی روش های عمومی پیش روی افراد جامعه برای جذب در فرقه ها است؛ شناسایی این روش ها به افراد نیز کمک می کند تا به موقع از نزدیک شدن یک فرقه و تبلیغات آن با خبر شوند و زودتر از آنکه در ورطه نابودی آن گرفتار شوند، خود را نجات دهند.

زمینه های جذب به فرقه ها

به طور عام می توان زمینه هایی که وجودشان در یک فرد، وی را مستعد جذب شدن توسط یک فرقه می کند را به سه دسته تقسیم نمود:

1-نیازهای شخصی

2-نیازهای عقیدتی

3-کودکان و نوجوانان

قبل از شروع این بحث باید تاکید زیادی روی این نکته کنیم که هر چیزی دلیل اولیه جذب یک فرد به یک فرقه باشد و هر نقطه ضعفی که آن فرد به هنگام جذب شدنش داشته باشد، آن چنان مهم نیست؛ چرا که فرد در دوران عضوگیری و وقتی که عضو یک فرقه می شود، دلایل یا خواست های اولیه خود را از دست می دهد و اهداف و خواست های جدیدی جایگزین آن می شود که غالب آنها اهداف فرقه ای است. برای مثال ممکن است فردی به دلیل نیازهای شخصی مانند درمان یک بیماری یا اصلاح رفتار و شخصیت، جذب فرقه ای شود و بعد در خلال دوران جذب و مراحل عضو شدن دلایلش تبدیل به دلایل عقیدتی شود؛ عقایدی مثل «کمک به افراد نیازمند»، «ساختن دنیایی بهتر و آبادتر»، «مبارزه علیه بی عدالتی و... یا بالعکس، ممکن است بنا به دلایلی عقیدتی عضو فرقه ای شود و بعد بنا به دلایلی شخصی نتواند دیگر فرقه را ترک گوید.

دلایل شخصی

افراد ممکن است بنا به دلایل شخصی متفاوتی جذب یک فرقه شوند، برای مثال کسانی که مشکلات خانوادگی دارند یا در زندگی معمولی خود از بی هویتی یا مشکلات روانی رنج می برند یا در نقطه مقابل ممکن است کسانی باشند که علی الظاهر همه چیز را داشته اما از زندگی خود راضی نبوده و بدنبال خواست بالاتری هستند که به زندگی آن ها معنی دهد.

1-.افرادی که در زندگی معمولی خود دچار مشکل هستند

این دسته از افراد شامل کسانی می شوند که در زندگی شخصی خود دچار مشکلی هستند، مثلاً والدین شان از یکدیگر جدا شده یا در دوران کودکی در خانواده ای بی پدر یا بی مادر رشد کرده و از کمبود آن ها رنج می برند. کسانی که در خانواده ای فقیر زندگی می کنند و در عین حال محیط پیرامونشان بسیار غنی است و در نتیجه اختلافات طبقاتی و تبعیضات را با تمام وجود خود درک کرده و از آن رنج می برند. جوانانی که در کودکی مورد سوءاستفاده بزرگ ترها قرار گرفته اند؛ کسانی که از انواع مختلف تبعیضات رنج می برند و همچنین کسانی که نوعی ناتوانی جسمی یا روانی دارند؛ کسانی که از تنهایی رنج می برند و مثلاً بنا به دلایلی مجبورند برای مدتی طولانی جدا از خانواده و دوستان و مهر و محبت خانوادگی زندگی کنند (فرضاً جهت ادامه تحصیل یا کار مجبورند به کشوری خارجی و محیطی غریبه بروند)؛ کسانی که مجبور به اتخاذ تصمیماتی هستند که به مراتب بزرگ تر و سنگین تر از توان آن ها چه به لحاظ سنی و چه به لحاظ عقلی یا جسمی است. کسانی که دچار نوعی مشکل عاطفی یا روانی شده اند، مشکلاتی مثل شکست در عشق یا ابتلا به بیماری افسردگی یا حتی بیماری های فیزیکی و حرکتی که معمولاً این افراد جذب فرقه هایی با ادعاهای درمان گری و فرادرمانی می شوند. تمامی این افراد به نوعی مستعد جذب توسط یک رهبر فرقه ای هستند که به ایشان قول دهد و نشان دهد که درمانی برای رنج و ناراحتی آن ها دارد.

تحقیقات جیمز و موریس رودین نشان می دهد بر اساس نظرسنجی از اعضای سابق فرقه ها، اکثر افراد جذب شده به فرقه های مخرب، زمانی رهبران فرقه یا نمایندگان آن ها به ایشان نزدیک شده و برای شان کار توضیحی کرده اند که آن ها بیش از هر زمان دیگری تهدیدپذیر بوده و تحت فشار زندگی بوده اند. لورن آهرن هم توضیح می دهد که چگونه فشارات عصبی می تواند از جمله دلایل جذب یک نفر به یک فرقه باشد، وی در این رابطه می گوید: «فشار عصبی عمدتاً ناشی از گذار از یک مرحله بحرانی در زندگی است.... مکانیسم دفاعی مردم در چنین مواقعی یا تماماً مشغول دفاع در مقابل سختی های متفاوت بوده یا بسیار ضعیف شده است. اگر آن ها نتوانند یک فرقه مخرب را تشخیص بدهند، به آسانی می توانند در چنین مواقعی توسط آن ها شکار شوند.»

2-.نداشتن هویتی قوی یا از دست دادن آن یا از دست دادن غرور و احترام یا مجموعه آنها

به نظر می رسد از دست دادن هویت یا شخصیت یا کمبود آن ها و همچنین از دست دادن غرور و احترام در جامعه، از عوامل اصلی ای هستند که می توانند باعث جذب افرادی به فرقه ها شوند. جوانانی که در کشورهای تحت سلطه دشمن خارجی یا در کشورهای استعماری، نیمه استعماری یا استبدادی زندگی می کنند از جمله کسانی هستند که دائماً غرور و احترام شخصی و ملی آن ها بوسیله حاکمان لگدکوب می شود. مهاجرانی که در کشوری خارجی با فرهنگی کاملاً متفاوت زندگی می کنند و شاید حتی چهره و فیزیکی متفاوت دارند، بخصوص اگر آن ها در خانواده ای زندگی کنند که قصد دارد با انکار فرهنگ ملی خویش باصطلاح در فرهنگ میزبان حل گردد، از جمله کسانی هستند که ممکن است از بی هویتی یا سردرگمی هویتی یا نداشتن هویتی قوی رنج ببرند. در حالی که خانواده این افراد به شدت در کوشش هستند که فراموش کنند که هویت ملی آن ها چیست و از کجا آمده اند و سعی می کنند که تظاهر به این کنند که آن ها نیز جزو افراد معمولی آن جامعه هستند، فرزندان آن ها ممکن است در مدرسه و دانشگاه و در ارتباط با هم شاگردی ها دچار مشکلاتی اساسی شده باشند. آن ها می بینند و می فهمند که متفاوت از بقیه هستند و شاید حتی بوسیله سایر همکلاسی ها در جایگاه برابر پذیرفته نشوند. آن ها حتی ممکن است نتوانند با مهاجرین دیگر معاشرت داشته باشند؛ چرا که فرضاً خانواده آن ها می خواهند منکر آن شوند که از فرهنگی دیگر هستند و فرهنگ، تاریخ و مذهب دیگری دارند؛ در نتیجه این جوانان نه می توانند هویت میزبان را هویت خود دانسته و به داشتن آن افتخار کنند و نه هویت مبدأ خویش را. این کمبود یا خلأ هویتی اگر با کمبودی دیگر مثل ناموفق بودن در محل تحصیل یا کمبودهایی در فیزیک بدنی همراه شود می تواند به شدت چنین فردی را مستعد جذب بوسیله یک فرقه مخرب کند که به آن ها نه تنها یک هویت جمعی می دهد بلکه فرهنگ، غرور، دکترین و... جدید می دهد و حتی شاید دلیلی برای جنگیدن و مردن ایجاد کند.

تحقیر یک فرد یا خانواده اش بخاطر نژاد، مذهب یا فرهنگ آن ها می تواند دلیل دیگری برای جذب افراد به فرقه های مخرب شود. چه در مورد فوق و چه در مورد اخیر، قربانی مجبور شده است که احساس کند که هیچ کس نیست یا کمتر از بقیه است، نه به خاطر ثروت یا هوش و ذکاوت، بلکه به خاطر نژاد و ظاهرش یا مذهب و فرهنگش. یک مثال مشخص از این افراد، مسلمانان جوانی هستند که در کشورهای غربی تحت نظارت و بازرسی و شک و تردید دائم زندگی می کنند و مثال دیگر، افرادی هستند که در فلسطین اشغالی زندگی می کنند که حتی برای رفتن به مدرسه یا بازگشت به خانه شان باید توسط سربازان اسرائیلی بطور روزانه تحقیر شده، در صف های طولانی چک و بازرسی ایستاده و گاهاً در ملأ عام لخت و عریان شوند.

اگر چه نبود یا کمبود هویت عمدتاً مشکل جوانان مهاجر است که آن ها را مستعد جذب شدن توسط رهبران فرقه های مخرب می کند؛ اما این اشتباه بزرگی است که مدعی شویم جوانانی که از خانواده های بومی هستند از مشکلی این چنینی رنج نمی برند. در دوران جهان وطنی و سوکلاریسم (جدایی دین از سیاست و در واقع زندگی امروزه در غرب)، جایی که در بسیاری از کشورها ملی گرایی مترقی و مثبت و اعتقادات مذهبی فراموش شده و کمتر مردم به فرهنگ و تاریخ خود توجه کرده و آن را به فرزندان خود می آموزند و جایی که ملی گرایی مثبت بدون نژادپرستی و اعتقادات مذهبی تحمل گرا با فردیت فوق العاده جایگزین شده اند، جوانان تنها به دنبال ارضای فردیت خود هستند و در چنین محیطی یا آن ها مشهور و معروف و نابغه و پولدار و خوش چهره و خوش اندام هستند یا اصلاً کسی نیستند که به حساب بیایند. در چنین محیطی کسانی که نمی توانند در زیبایی و ثروت و استعداد و مهارت با دیگران رقابت نمایند، به آسانی می توانند با بحران هویتی روبرو شده و از خود بپرسند که آن ها کیست اند؟ همین به راحتی می تواند آن ها را طعمه رهبران فرقه ای کند که به آن ها هویت و دلیلی برای زنده ماندن می دهد.

3-.به دنبال جاودانه شدن

«تمام انسان ها همواره مغلوب اند. درست است؛ چرا که هر انسانی محکوم است که روزی بمیرد و مغلوب مرگ شود و این بزرگ ترین شکست است. اما اگر او بتواند خود را تسلیم مطلق سازد، اگر بتواند از شخصیت فردی خود بگریزد، اگر او بتواند خود را با حزب یکی سازد بگونه ای که حزب او شود، در چنین صورتی او یک عمر جاودان قدرتمند خواهد داشت.»

دلیل شخصی دیگری که افراد را ممکن است به سمت فرقه ها بکشاند، عدم رضایت از هویت خود و دست آوردهای خویش در زندگی است. قبل از هرچیز باید این نکته را متذکر شویم که میل به جاودانه شدن کاملاً متفاوت از کشته شدن در راه آرمان و هدف و آرزوی شهادت به خاطر میهن، مردم، خدا یا عقیده و دین و ایمان است. انسان های مؤمن، به دنبال پر آوازه شدن، ثبت نام خویش در تاریخ و حتی در آرزوی رفتن به بهشت نبوده و در کمال فروتنی احساس می کنند که دارند وظیفه خود را در قبال آنچه که به آن اعتقاد دارند انجام می دهند. در نقطه مقابل، میل به جاودانه شدن حداقل در ابتدا خواستی است خودخواهانه و آرزویی است جاه طلبانه و عمدتاً افرادی خواهان آن هستند که فکر می کنند در قلمرو مادی دست آوردهای بسیاری داشته و با این حال از آنچه که دارند یا به دست آورده اند راضی نبوده و خواهان به دست آوردن افتخارات جاودانه یا حک کردن نام خود بر صفحه تاریخ هستند.

بسیاری از انسان ها وقتی در مقابل بعضی سئوالات قرار می گیرند، به ناگهان تمام دست آوردهای به خصوص مادی شان زیر علامت سئوال می رود؛ وقتی از خوشبخت ترین افراد درباره معنی زندگی سئوال بکنیم، زمانیکه از سالم ترین افراد درباره مرگ و این که چه درباره آن فکر می کنند بپرسیم. وقتی افراد به واقعی بودن و معنی دار بودن دستآوردهای خود شک کنند، آن ها به سرعت احساس می کنند هر آنچه که در زندگی دارند بی معنی و پوچ است و خواهان دست آوردی پایا و معنی دار می شوند، چیزی جاودانه و ثبت شده در دل تاریخ. درست است بعضی از سئوالات گیج کننده هستند و خاصیت هیپنوتیزمی دارند، سئوالاتی که فرد را وادار به این می کنند که هرچه انجام می دهد را به کناری نهاده و در جستجوی آلترناتیوی ارزنده، یا راهی نوین برای زندگی، آواره دشت و صحرا شود.

رهبران و عوامل مبلغ فرقه ها اینگونه از سئوالات را به خوبی می شناسند و آن ها را در موقعیت های مناسب ماهرانه برای گیج کردن مخاطب خود بکار گرفته و وی را وادار می کنند که در جستجوی جواب مناسب هر آنچه دارد را به کناری نهاده و به فرقه آن ها بپیوندد. نخستین دسته از این سئوالات، مشابه همان سئوال معروف شکسپیر است که در جمله ای معروف خلاصه می شود «بودن یا نبودن سئوال این است.» سئوالاتی مثل اینکه چرا ما اینجا هستیم؟ هدف زندگی چیست؟ چرا ما بدنیا آمده و می میریم؟ و شاید مهم تر از همه برای افراد جاه طلب این باشد که بعد از مرگ من چه چیزی از من جز تلی از خاک باقی می ماند؟ فلاسفه و پیامبران از دوسو سعی کرده اند پاسخ هایی به این گونه از سئوالات بدهند، در بعضی موارد و برای بعضی از مخاطبان پاسخ ها قانع کننده و کافی بوده و برای بعضی هم بالعکس سئوالات جدیدی به عوض پاسخ بوجود آورده است. به هر صورت بعد از هزاران سال که از طرح سئوالات این چنینی می گذرد هنوز افرادی جوان یا پیر، ورشکسته و غمگین یا بالعکس در اوج موفقیت و خوشبختی ممکن است با سئوالات این چنینی روبرو شوند و وقتی چنین می شود، حداقل برای بعضی از افراد باعث می شود که آن ها کار و زندگی را به کناری نهاده و غرق در فکر شده و اگر از بخت بدشان درست در این مقطع به تور رهبر فرقه ای ماهر بیفتند، خوب بقیه ماجرا را به سهولت می توان حدس زد که چه بر سر آن ها خواهد آمد. آن ها معمولاً با سئوالی این چنینی شروع می کنند که «توکی هستی؟» و وقتی مخاطب بخت برگشته سعی می کند که خود را معرفی نماید، سئوال این بار این طور مطرح می شود که «نه این نام توست، نامی که پدر و مادرت به تو داده اند، اما واقعاً تو چه کسی هستی؟» و در پاسخ به این سئوال چه کسی می تواند مدعی شود که پاسخ مناسب و کافی را فی البداهه در ذهن خود دارد که عرضه کند؟ و در این نقطه است که باهوش ترین و تحصیل کرده ترین افراد هم به یکباره احساس می کنند که با سئوالی روبرو شده اند که پاسخی مناسب و کامل و کافی برایش نداشته و به ناگهان احساس بلاهت و نادانی یا حداقل شاگردی در مقابل این «آموزگار جدید زندگی» می کنند و دیری نمی گذرد که احساس می کنند برای فهم معنی واقعی زندگی و اینکه چرا ما متولد می شویم باید راه سختی را در پیروی از رهبر فرقه طی نموده تا شاید روزی در «زمان مناسب» که رهبر فرقه آنرا تشخیص خواهد داد، پاسخ اینگونه از سئوالات را دریابد.

هستند کسانی که احساس می کنند در زندگی معمولی هر آنچه که می شود بدست آورد را به دست آورده اند و هنوز حس زیاده خواهی آنان ارضا نشده است. این افراد مثل بعضی از هنر پیشه های خیلی موفق هالیوود به دنبال معروف شدن بخاطر عملی فوق العاده هستند. افرادی مثل تام کروز که عضو فرقه ساینتولوژی شده یا میلیاردر معروف انگلیسی ریچارد برنسون که با به خطر انداختن جان خویش و انجام کارهای فوق العاده سعی می کند به قول خود رکورد کاری پر خطر را شکسته و از خود نامی به جای گذارد.

مرگ، به خصوص بدون آنکه نامی و نشانی از انسان بعد از مردن وی باقی بماند برای بسیاری از افراد می تواند خیلی خوف ناک باشد. ارنست بکر در کتاب انکار مرگ می نویسد: «این مرگ نیست که انسان خیلی از آن می ترسد، مرگی خوفناک است که به انسان احساس پوچی و بی معنی بودن زندگی او را بدهد.» استار هم در کتاب پاهای گلین می نویسد: «کیتس در حال مرگ در اندوه شناخته نشدنش به وسیله هم میهنانش آرزو کرد که نامش را برروی سنگ قبرش ننوشته و به عوض آن روی سنگ قبرش این جمله را حک نمایند که اینجا کسی خوابیده که نامش بر روی آب نگاشته شد. اگر شاعری فوق العاده مثل کیتس سرخوردگی خود از زندگی را این چنین بیان کند، یک انسان عادی چه چیزی در خصوص زندگی و مرگ خود می تواند بگوید؟ من زندگی کردم، من مردم، من نمی دانم که چرا؟ من به یاد نخواهم ماند.»

البته در اینجا جایگاه اعتقاد به دین و پابندی به مذهب هم نمایان می شود و متوجه می شویم که عدک وجود ایمان به خدا و معاد در زندگی افراد آنها را در چنین دامی می اندازد که از مرگ و پوچی، گمنامی و نابودی می ترسند. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که بسیاری از فرقه ها با سوءاستفاده از همین خصلت ذاتی انسان ها با ترسیم یک معاد خودساخته برای ذهن آنها و وعده های زیبا برای زندگی پس از مرگ راه را برای ورود افراد به فرقه هموار می کنند. نمونه های این روش را هم می توان در رفتارهای فرقه هایی همچون وهابیت (با قرائتی ناصحیح از اسلام) که نتایج آن به گروه هایی همچون داعش و القاعده می انجامد اشاره کرد.

دلایل ایدئولوژیکی یا سیاسی

بی عدالتی در بسیاری از جوامع یکی از دلایل اصلی جذب افراد تحصیل کرده و روشنفکر، به خصوص جوانان به فرقه های مخرب و حتی گروه های تروریستی است. کسانی که به آن ها در مدارس و دانشگاه ها یاد داده شده است که چگونه فکر کنند و بعد از آن ها خواسته شده است که در خصوص سیاست و بی عدالتی و تبعیض در جامعه فکر نکرده و صحبت نکنند. کسانی که احساس می کنند گمشده ای دارند و به جستجوی یافتن آن بر می خیزند. کسانی که به دنبال درمانی برای بیماری های جامعه خود هستند، کسانی که می خواهند راهی را برای مقابله با بی عدالتی پیدا نمایند، چنین افرادی جزو مستعدترین افراد برای جذب توسط فرقه هایی هستند که مدعی اند که پاسخی برای سئوالات ایشان و راهی برای رسیدن به اهداف آن ها دارند.

بسیاری که پدیده القاعده را مورد بازشناسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اند که «بی عدالتی» در جوامع کشورهای اسلامی و غربی نسبت به مسلمانان انگیزه اصلی جوانان مسلمان برای پیوستن به القاعده است.

جیسون برک در کتاب القاعده؛ داستان اسلام رادیکال می نویسد: «بحث بی عدالتی کلید است. تروریست های مدرن اسلامی این چنین به دنیا نمی آیند، بلکه ساخته می شوند. در روند خلق چنین افرادی چندین مرحله وجود دارد. سمت گیری بسوی تروریسم با این احساس شروع می شود که یک چیزی اشتباه است که لازم است آن را به مسیر درست انداخت. چنین چیزی ممکن است که یک مسئله واقعی باشد یا احساس بی عدالتی یا هر دو. مرحله دوم احساس این است که آن مسئله، چه بزرگ و جهانی باشد و چه کاملاً خصوصی و فردی، بوسیله مکانیسم های سیاسی یا قانونی ای که در جامعه برای روبرو شدن با چنین مشکلی وجود دارد قابل حل نیست و احتیاج به نوعی عملیات و فعالیت متفاوت از آن مکانیسم ها دارد. مرحله بعدی فرد را از یک فعال و حتی یک مبارز تبدیل به یک تروریست می کند. برای رسیدن به چنین نقطه ای وی باید یک دیدگاه و یا ایدئولوژی را پذیرا شود و جهان بینی ای را قبول نماید که در آن فرد مجاز شود که سدهای قدرتمند اجتماعی که مانع بکارگیری خشونت هستند را بشکند. به این معنی که فرد احساس کند که مجبور است کارهای انزجارآوری را انجام دهد... قدرت اصلی بحث یا دیدگاه بن لادن همانند مارکسیسم در این است که چنین دیدگاهی می تواند تجربه فردی افراد را به شکل قانع کننده ای تبدیل به یک تئوری عامی کرده که در عین حال یک برنامه عمل کامل را هم به همراه خویش دارد. با توضیح بی عدالتی چنین دیدگاهی انجام هر گونه عمل انزجار آوری را توجیه می کند. این بحث توجیه گرانه، یک نکته حساس است که می تواند یک مرد جوان عصبانی را تبدیل به یک بمب انسانی کند که امروزه در همه جا یافت می شوند.»

بعضی اوقات دولت ها با عملیات به اصطلاح مانع شونده خود بدون توجیه عقلانی و قانونی مناسب می توانند مردم را و بخصوص دانشجویان را به سمت فرقه های تروریستی هدایت کنند. برای نمونه، دستگیری تعداد زیادی از جوانان مسلمان در آمریکا بعد از سپتامبر 2001 و در انگلستان بعد از بمب گذاری های هفتم ژوئیه با دست آویز قرار دادن دلایل جزئی و در خیلی از موارد حتی بدون دلیل کافی، حداقل آن جوانان را به سمت نوعی از تفکر هدایت کرد که معتقد شوند که برای آن ها عدالتی در جامعه میزبان وجود ندارد. قوانین عجولانه ای که در کنگره آمریکا و مجلس عوام انگلیس بعد از این وقایع به تصویب رسید، حمله ناعادلانه به عراق نه تنها به کشورهای غربی کمکی در مبارزه آن ها با تروریسم نکرد، بلکه باعث شتاب دار شدن آن در ابعادی جدید شد؛ بیشتر از هر چیز به دلیل اینکه چنین حرکاتی تبدیل به بهترین اهرم های تبلیغاتی و توجیهی در دست القاعده و سازمان های تروریستی برای نشان دادن بی عدالتی غرب در برخورد با مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید.

برای بسیاری از پیروان فرقه های مذهبی و شاید فرقه های مارکسیستی، به دنبال گروهی جهت مبارزه علیه بی عدالتی و تبعیض رفتن، نه تنها یک انتخاب است، بلکه یک وظیفه است. برای بسیاری «اعتقاد به خدا» یا ایدئولوژی ای مثل مارکسیسم، به معنی داشتن یک هدف است، به معنی خوب بودن و یاری دادن به دیگران است. حتی برای اینکه آن ها از اعتقاد خود مطمئن شوند، باید به یک کلیسا یا حزب پیوسته و از رهبری اطاعت کنند که بتواند آن ها را به سمت هدفشان رهنمون شده یا حداقل آموزگاری برای آن ها باشد و به آن ها بگوید که چه بکنند و چه نکنند. بنابراین همانطور که در بخش بحث پیرامون ایدئولوژی و دکترین توضیح دادیم، داشتن یک هدف و ایدئولوژی حتی اگر رهبر فرقه به آن اعتقادی نداشته باشد از ضروریات یک فرقه است که به وسیله آن وی بتواند عضوگیری کند، چرا که ایدئولوژی و هدف داشتن یکی از جاذبه های اصلی فرقه هاست و در عین حال رهبر فرقه در مواقع بحرانی بوسیله آن دکترین می تواند افراد را به یکدیگر گره زده و متحد و استوار نگه دارد. در مباحث پایانی این فصل خواهیم دید که در ضمن ایدئولوژی یک فرقه به رهبر آن فرقه مشروعیت داده و به وسیله آن مشروعیت وی می تواند اقتدار خود در فرقه را حاکم گرداند.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :