ارسال به دوستان
کد خبر : 220529

معرفی کتاب آه

کتاب آه (بازخوانی مقتل حسین بن علی علیهماالسّلام) اثر یاسین حجازی و حاصل بازخوانی کتاب دَمع السُّجوم، ترجمه فارسی ابوالحسن شعرانی از کتاب نفَس المَهموم است. کتاب آه شامل وقایع پس از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا بازگشتن خاندان حسین ابن علی بیاو به شهر مدینه است.کتابِ آه

کتاب آه (بازخوانی مقتل حسین بن علی علیهماالسّلام) اثر یاسین حجازی و حاصل بازخوانی کتاب دَمع السُّجوم، ترجمه فارسی ابوالحسن شعرانی از کتاب نفَس المَهموم است.

کتاب آه شامل وقایع پس از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا بازگشتن خاندان حسین ابن علی بیاو به شهر مدینه است.

روش نویسنده

یاسین حجازی در مقدّمه کتاب آه در توضیح بازخوانشش از دمع السّجوم نوشته است:

«من در این بازخوانی، خطِ حادثه را پر رنگ کردم و به ترتیب و توالی وقوعِ حادثه ها دقّت کردم و گشتم آدمهایی را که اسمشان در اوّلِ حادثه یک چیز بود و در اثنای حادثه یک چیز و در انتها یک چیزِ دیگر، یکی کردم و نقلهای پراکنده در جای جای کتاب را بی آنکه از جزئیات هیچ کدامشان بزنم تجمیع کردم و و ردِّ نقلهایی را که با هم نمی خواند، در کتابهای دیگر گرفتم تا نقلِ معقولتر و مشهورتر را بیاورم و تاریخها را تا آنجا که میشد همخوان کردم و جایها و مرزها و منزلها و شهرها را روی نقشه آوردم تا کروکی حادثه معلوم شود و رجزهایی را که ترجمه نشده بود یا ترجمه اش واضح نبود، دوباره ترجمه کردم و رسم الخط را یکدست کردم و پاراگراف بندی کردم و نقطه گذاری کردم و اِعراب گذاشتم و توضیح ها و تحشیه ها و پاورقی ها را کنار گذاشتم و مکرّرات و عبارات عربی ای را که حذفشان به ساختارِ متن لطمه نمیزد، حذف کردم.»1

حجازی اثر خود را به نشستن پشت «میزِ مونتاژ» تشبیه می کند:

«پاراگراف ها را «نگاتیو»هایی فرض کردم که با حفظِ ترتیب و ضرباهنگ و تعلیق بایست به هم می چسباندم و همة فکر و ذکرم این بود که صفحات برای خواننده راحت و بی وقفه ورق بخورد و یک بار برای همیشه معلوم شود «اتفاق» چگونه افتاد»2

بازخوانی دمع السجوم

یاسین حجازی در کتاب آه تلاش کرده تا بی آن که به متن دمع السجوم دست بزند، آن را از نو برسازد تا از شکل کتابی صرفاً در زمره کتب علما و محققان، بیرونش بیاورد. او - به گفته خود- تصویرها و نامه ها و دیالوگ ها را از متن دمع السّجوم جدا کرده است: تصویرها مثلِ تصویرِ محمّد ابن حنفیه، وقتی سحر طشتِ آبی روبروی اوست و دارد وضو می گیرد و همان لحظه می شنود که حسین از مکه خارج شد و اشکش در طشت می چکد3. و نامه ها مثلِ نامه ای که یزید ابن معاویه پنهانی به عبیداللّه ابن زیاد مینویسد و اتمامِ حجّت می کند که یا حسین کشته می شود یا زیرش می زند که زیاد از سرِ خانواده شان است و نطفه حرام شخص ابوسفیان است4 و دیالوگ ها مثلِ آنچه رد و بدل می شود میان خولی و زنش وقتی خولی پس از مدّتها به خانه می آید و زنش در بستر از او می پرسد که چه خبر و او می گوید ثروتی هنگفت برایش آورده و زنش می گوید چه ثروتی و خولی میگوید سرِ حسین ابن علی را با خودش آورده و همین حالا گوشه حیاط است5

هدف نویسنده

به نظر می رسد هدف اصلی حجازی از کتاب آه، ارائه تصویری روشن از واقعه کربلا است. پدیدآرنده کتاب آه معتقد است یک تصویر، پاره ای از یک نامه یا جملاتی که دو نفر با هم گفته اند و رفته اند و کسی آن میان شنیده، هر کدام، تکه ای از یک کولاژ است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه کولاژ را دید. یاسین حجازی پس از این، در مقدمه کتاب آه تصریح کرده است: فراوانند کسانی که علیرغم بسیارها که جسته گریخته شنیده اند، هنوز دقیقا نمی دانند قتل حسین ابن علی «چطور» اتفاق افتاد6

مشخصات کتاب

کتاب آه ۵۷۹ صفحه و شامل دو ضمیمه است: یکی واژه نامه ای در شرح کلمات دشوار و عبارات عربی کتاب و دیگر نقشه ای سه لتی شامل جای هایی که در متن کتاب به آنها اشاره شده. کتاب آه را نشر جام طهور و برای نخستین بار در پاییز سال ش۱۳۸۷، در قطع پالتویی، منتشر کرده است. چاپ نهم کتاب آه در پاییز سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :