ارسال به دوستان
کد خبر : 212863

گفت وگو با ابراهیم اکبری دیزگاه نویسنده ی رمان برکت

بالأخره چهارمین رمان اکبری دیزگاه با نام برکت امکان چاپ یافت، رمانی که از بستری جذاب و تازه برخوردار است. برکت یک ماه از زندگی طلبه ای جوان را در بر می گیرد که برای تبلیغ به روستایی دورافتاده رفته است که مردمانش آن چنان توجهی به مسائل شرعی و دینی ندارند. بنابراین، وجود روحانی جوان را آن چنان خوش نمی دارند. در این گفت وگو، سعی کردم علاوه بر ادبیات، گریزی هم به سایر مسائل مربوط به تخصص نویسنده بزنم.گفت وگو با ابراهیم اکبری دیزگاه نویسنده ی رمان برکت

نویسنده ی ایرانی باید تکلیفِ خود را با «ایرانیِ مسلمانِ متجدد» روشن کند

محمدحسن شهسواری

بالأخره چهارمین رمان اکبری دیزگاه با نام برکت امکان چاپ یافت، رمانی که از بستری جذاب و تازه برخوردار است. برکت یک ماه از زندگی طلبه ای جوان را در بر می گیرد که برای تبلیغ به روستایی دورافتاده رفته است که مردمانش آن چنان توجهی به مسائل شرعی و دینی ندارند. بنابراین، وجود روحانی جوان را آن چنان خوش نمی دارند.

در این گفت وگو، سعی کردم علاوه بر ادبیات، گریزی هم به سایر مسائل مربوط به تخصص نویسنده بزنم.

در قرآن مجید حداقل دو ویژگی در مؤمن را مستوجب دریافت برکت می بینیم: نخست ایمان و تقوا (سوره ی اعراف، آیه ی ۹۶) و سپس استغفار (سوره ی نوح، آیات ۱۰ تا ۱۳). آیا برکتی که بر قهرمان شما تنزیل می یابد هیچ ربطی به این دو وضعیت دارد؟ و اگر دارد چطور؟ منظورم این است قهرمان شما تقوا از چه چیزی می کند یا توبه بر چه چیزی؟

سؤال سختی را مطرح می فرمایید. واقعیت امر این است که جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ یونس برکت قهرمانِ بنده نیستند و نخواهند بود. ایشان یکی از بندگان صالح خداوند هستند که به یک سفر تبلیغی به روستای میانرود رفته اند و خاطرات و مخاطرات خود را مستندنگاری کرده اند که قسمت هایی از نوشته های ایشان از کتاب بنده سر درآورده است؛ از این رهگذر، بنده خیلی نمی توانم به سؤالِ شما درباره ی آن شیخ شیرین حرکت پاسخ قطعی بدهم. اما تا جایی که از مکتوبات و مصنّفاتِ این شیخ برمی آید، برکتِ خاصی بر ایشان نازل نشده است و هر چه بر او وارد شده سختی، جدایی، اهانت، تنهایی، مصیبت، رنج و … بوده است و بس. در کتابِ مذکور هم یقیناً خوانده اید و به این معنا تفطن دارید. حال اگر برکتِ قلیلی هم عاید ایشان شده، به علتِ صبوری و تلخ آشامیِ پیامبرانه ی ایشان در مقابل مصائب و شدائد بوده است. البته، این صبر و بردباریِ حلیمانه در مقابل رفتارِ جاهلانه و ساختارشکن آن قوم و در پرتو ایمان و تقوای الهی شکل می گیرد و تداوم پیدا می کند که امیدوارم خداوند به همه ی ما صبر و حلم عطا کند تا بتوانیم «شدائد زیستن» در این عالم خاکی و غربت زا را تحمل کنیم. آمین!

اما باید عرض کنم که «برکتِ واقعی» نه بر این شیخ، بل بر مردمِ میانرود نازل می شود، حال آن که جماعت مذکور نه خیلی اهل تقوا هستند و نه خیلی مقید به دینداری، که به نظرم خداوند در خیلی از مواقع و مواقیت، با تکیه بر رحمتِ واسعه ی خودش به انسان ها، برکات عظیمی را نازل می کند که لاتعد و لاتحصی است، مثلِ نزول پیامبران، که این ها معمولاً بر قومی نازل می شوند که سهمِ زیادی از تقوا، اخلاق و فرهنگ ندارند. خداوند پیامبر خود را می فرستد تا آن ها را هدایت کند؛ از این منظر، هدایت به نوعی برکت محسوب می شود که بنده دوباره مجبورم دعا کنم خداوند پیامبری چیزی بر ما به مثابه ی برکت نازل کند تا همه ی ما در مسیر هدایت قرار گیریم و متبرک شویم.

باز هم باید عرض کنم که جناب عالی سؤالاتِ سختی می پرسید. جای آن است که خود شیخ یونس به این سؤالات پاسخ بدهد و متبرک کند، که نسبتاً طلبه ای فاضل و درس خوانده اند، نه بنده ی حقیر که جزء اصاغر طلاب هم به حساب نمی آیم و بیش تر بر آنم استبراک کنم.

از همین مسیر وارد مسیر دیگری می شویم که برخی نظرها شما را بدان متهم می کنند. آیا بی پرنسیپی و جهل مردم روستا پیروی کلام خداوند مبنی بر «اکثرهم لایعقلون و لایعلمون» است یا که خیر؟ آن یکی وعده ی الهی را که برکت به بها (تقوا یا توبه) داده می شود گردن نگرفتید؛ دوست دارم بدانم در این مورد نظرتان چیست. آیا این حس که رمان شما غرور خودفرهیخته بینی قهرمان رمان نسبت به مردم را در خود پنهان و آشکار دارد قبول دارید؟ آیا این که پیامبران در نهایت امکان نجات حداقل برخی از مردمان قوم خویش را پیدا می کنند به نظر شما صرفاً نتیجه ی توجه خداوند است یا عوامل آگاهانه هم دخیل است در ماجرا؟

پاسخ مبسوط و تفصیلی به این سؤال ها نیاز به مقدماتِ کلامی و قرآن پژوهی وسیعی دارد. فکر کنم این کمین را مجال پرداختن به آن ها نیست، اما عجالتاً بنده نکاتی را در پاسخِ سؤالِ شبکه ایِ حضرتِ عالی طرح می کنم که امیدوارم فایده داشته باشد.

اما در پاسخِ فقره ی اول سؤال شما باید بگویم که مفهوم «جهالت عمومی»، که به شکل موتیف در قرآن آمده، اشاره به این دارد که انسان اساساً موجودی است که به سختی و به کندی از حجتِ درون خود، که عقل و تأمل است، استفاده می کند و پیامبران برای بیدارکردن این حجت درون، یعنی عقل، مبعوث شده اند و مدام به انسان درس تذکر و تفکر می دهند که از حمیتِ جاهلی فاصله گیرد. و به نظرم، رمان نویس هم از این منظر به نوعی کار پیامبری می کند؛ چراکه او بر آن نیست که به مردم اطلاعات تاریخی، علمی، فلسفی و دینی بدهد یا او را موعظه کند، بلکه او می خواهد به نوعی چشم و گوش مردم را باز کند و عقل آن ها را بیدار کند.

چون روایتِ برکت را هم معانی و مفاهیمِ قرآنی پشتیبانی می کنند، تصور بر این می رود که مسئله ی جهالتِ عمومی را، که به نوعی بی فرهنگی و فقدانِ حلم در رفتار و کردار مردم است، مورد توجه قرار داده است.

دیگر این که، تا جایی که من خبر دارم، از حالات و سکناتِ شیخ یونس چنین چیزی برنمی آید. اساساً او نه غرور و تکبرِ فرهمندانه دارد و نه تواضعِ بردگانی به کسی می فروشد. او فقط یک چیز در رفتار و بیان خود نشان می دهد: این که، به تعبیر پیامبر، با تکیه بر مکارمِ اخلاقی به «دیگری» احترام بگذارد و حقوقش را رعایت کند. فرقی هم نمی کند این دیگری حیوان باشد یا انسان و یا طبیعت. جناب برکت در یک جا برای شیخ سازمان تبلیغات اسلامی سطری از شعرِ شاملو را انشاد می کند: «ما انسان را رعایت کردیم

اما فقره ی آخر: خداوند در قرآن مکرر می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی»؛ یعنی انسان چیزی جز تلاش و کوشش نیست و این تلاش و کوشش اگر در مسیر ایمان به خدا و عمل صالح باشد، او به رستگاری نزدیک می شود، و الا فلا.

در حال حاضر، عامل اصلی جذابیت رمان شما مسئله ی جدیدبودن قهرمان و موقعیت اصلی آن است. تا به حال رمانی که محور آن مسائل مربوط به امر تبلیغ در میان روحانیون جوان باشد نخوانده ایم. حداقل من نخوانده ام. آیا این سبب نشده به جذابیت های ذاتی رمان نویسی، مثلاً پلات منسجم توجه کم تری نشان دهید؟ منظورم این است اگر در پنج سال آینده ده رمان با محورقراردادن همین وضعیت قهرمان شما منتشر شود، رمانی با رویکرد شما، که قهرمان اصلی در شبکه ای از موقعیت های دراماتیک قرار نگرفته، باز هم جذاب و خواندنی می شود؟

من تصورم بر این است اگر نویسنده مواجهه ی درستی با «انسان بماهو انسان» داشته باشد و حالات و آنات او را از زوایا و مرایای مختلفی بررسی کند، برای خواننده همیشه تازگی خواهد داشت. در برکت هم شاید نحوه ی زیست و زندگی جناب شیخ برای خوانندگان تازگی داشته باشند، ولی مسئله ی کلان و کانونی در آن ارتباط انسان با دیگری و نحوه ی مدیریت آن است؛ مثلاً او در ارتباط با خدا در یک برهه از زندگی خودش دچار حوالت شده است. این حوالت در زندگی و عشق او تأثیر گذاشته و او را در ورطه های ناخواسته و ناآزموده اسیر کرده است، که یکی از آن ها ازدواج با سونیا و دورافتادن از خانواده ی خود است. در برهه ای از زندگی، خستگی و فسردگیِ داخلِ منزل به او فشار می آورد که بلند شود از ورطه ی زیستن با یک جانِ ناآشنا فرار کند و با رفتن به یک سفرِ صعبِ تبلیغی بر آن می شود که گذشته ی خود را احیا کرده و خود را از این حوالت نجات بدهد. به نظر من، همین مسئله ی دردانگیزِ انسانی در رابطه با دیگری می تواند همیشه او را برای خوانندگانِ دردآموز زنده نگه دارد و گه گاهی مرهمی شود برای دردهای بی پایانِ آن ها.

دیگر این که جناب شیخ برکت در همین چند روز رمضان چنان به خود و آدم های دور و بر خود ایضاً به خواننده خیره شده است که این خیر گیِ مدام و مکرر باعث خواهد شد که خوانندگان هم به او خیره شوند و احیاناً از این کار لذت ببرند. به قول حضرت نیچه، شما اگر دیری به مغاک چشم بدوزید، او هم بر شما چشم خواهد دوخت …

رمان شما بدون شک برای مخاطب علاقه مند و آشنا به سبک دینی جذاب است. آیا اساساً به صورت خودآگاه تمهیداتی در رمان قرار داده اید که برای سایر مخاطبان هم جذاب باشد؟ اصلاً دغدغه ی جذب مخاطب داشته اید؟

نویسنده اگر به مخاطب توجه نکند، مثلِ علیا مخدراتی که قبل از شهرزاد، زن یا معشوقه ی آن شاه دیوانه بودند تلف خواهد شد. از این رهگذر، نویسنده نه تنها باید به خواننده توجه بکند، بلکه باید شهرزادوار و طبیبانه به درمانِ خواننده هم بپردازد؛ چون خواننده امروز از آن شاه زن کش به مراتب بی وفاتر و جانی تر است. اگر جناب قصه گو و داستان نویس به این نکته توجه نکند، در هزماتِ بی نامی و بی نانی به طرزِ فجیعی فسرده و تلف خواهد شد. پس در روزگارِ حاضر هیچ نویسنده ای نمی تواند بی توجه به خواننده، برای خود یا معشوقه ی خود در پستو داستان روایت کند. اما این به معنای باج دادن به مخاطب و یا پیزورگذاشتن لای پالانِ خواننده نیست که برخی از نویسندگانِ بی سواد و جاهل به این ورطه می افتند و جهالتِ خود را در قالبِ کارهای زرد و شبه زرد به خورد جامعه ی ادبی می دهند.

من بیش تر بر آنم که در داستان هایم تذکر بدهم، نشتر بزنم تا مخاطب را بیدار کنم یا بیدار نگه دارم. به عبارت دیگر، می خواهم خواننده را به تأمل و تفکر وابدارم تا نوازشش کنم که از جهالت و بی خبری خودش لذت ببرد. بنابراین، نویسنده وقتی در ذاتِ زندگی پژوهش کند و بر آن باشد که بگوید دنیا چه جور جایی است و انسان چگونه در آن باید زندگی کند، هم به مخاطب توجه کرده و هم مخاطب را جذب خود کرده است. اگر موفق نباشد به این کار دست یازد، مجبور است ادا و اطوار اورفئوسی دربیاورد و به خواننده پشت کند و بگوید: «گور پدر مخاطب» و یا به خیلِ نویسندگانِ زرد بپیوندد و داستان ها و قصه های صد من قاز بی بی گوزک تعریف کند. در هر دو صورت، به بیراهه رفته است.

می بخشید این قدر شما را به سمت و جهت غیرادبیتان سوق می دهم. می خواهم نکته بیاموزیم. تفاوت جایگاه مخاطب از نگاه یک مبلّغ دینی و یک رمان نویس در چیست؟

مبلّغ دینی را اگر در واعظ و سخنران فروبکاهیم، با رمان نویس یک فرق عمده دارد و آن این است که مبلّغ بیش تر بر آن است که به مخاطب خود معلوماتِ مسلّم بدهد و او را قانع کند و نگاهِ اقناعی بر مخاطب خود دارد، ولی رمان نویس با ایجاد شک و تردید، می خواهد مخاطب را به تأمل و تفکر وادارد و به او درس تدبر بدهد.

راستش حیف است نویسندگانی چون شما، که دغدغه و آشنایی با این فضاها دارند و ادبیات را هم جدی فرض می کنند و آن را با منبر اشتباه نمی گیرند (چون مخاطب رمان حتی اگر مخاطب منبر باشد از این دو رسانه رویکرد متفاوتی طلب می کند)، از کنکاش در این بخش از زندگی ایرانی دست بکشد. آیا تمایل دارید در ادامه عمیق تر این فضاها را بکاوید؟

به نظرم، نویسنده ی ایرانی ناگزیر است تکلیفِ خود را با انسانِ «ایرانیِ مسلمانِ متجدد» روشن کند. اگر چنانچه به یکی از این سه مؤلفه توجه نکند یا غفلت بورزد، دچارِ تحویلی نگری و حوالت خواهد شد که ادبیاتِ صدساله ی ما به نوعی از این بیماری رنج می برد و به همین دلیل است که روایتِ ایرانی هنوز به معنایِ جهانی کلمه در مقایسه با دیگر اقلیم ها و کشورها شکل نگرفته است و شاید یکی از دلایلی که در ادبیات جهان هنوز ادبیات معاصر ایرانی سهمی ندارد همین بی توجهی به مؤلفه ی دینی انسان ایرانی است.

از این رهگذر، بنده در کارهای بعدی خودم بیش تر به مؤلفه های اصلی روایت ایرانی، که یکی از مهم ترینشان دین و فرهنگ دینی است، توجه خواهم کرد.

همت شما برای کاویدن مؤلفه های اصلی روایت ایرانی مبارک است. به نظر شما، در این مسیر، یکی از موانع بیرونی (وسعت نظر شخص نویسنده) و یکی از عوامل بیرونی (اتهام درافتادن با عرف و اعتقاد مردم از سوی دستگاه های رسمی و غیررسمی) چه محدودیت هایی ایجاد می کند؟

محدودیت های اصلی به نظرم از آن موانعِ درونی است که به خود نویسنده برمی گردد؛ مسئله ی اول، نویسنده اگر با قصه ی خود مثلِ شهرزاد مخاطب را جادو نکند و کرنش واندارد، همان در قدم اول، به جبهه نرفته، خودکشی کرده است و به این آدم حتی شهید هم نمی توان گفت. تقریباً تعدادِ کمی از نویسندگان به مسئله فکر می کنند و جادویِ داستانی را از رسالتِ خودشان به حساب نمی آورند. دومین مسئله در این حوزه بی توجهی نویسنده به جایگاهِ تاریخی و فرهنگی خود است، به این معنا که او دچارِ مشکلِ ناموزونی فکر و فرهنگی شده است، هنوز مسائل و مصائبِ خود را سنخ شناسی و طبقه بندی نکرده است و طبیعتاً راه حلی هم برای آن پیدا نکرده است. اغلبِ نویسندگانِ ایرانی با تکیه بر تراثِ چپ گرایی می خواهند مسائل خود را از طریق سیاست و مبارزاتِ سیاسی حل کنند تا با گفت وگو و از تعامل. به همین دلیل، بعد از چند سال یکی به دوکردن های سیاسی یا مهاجرت می کنند، که اغلب مشغولِ روزمر گی های خودشان می شوند و گاهی هم از شبکه های ماهواره ای یک های وهوی می کنند و تمام، یا هم در این جا از فسردگی و خستگی پناه می برند به گوشه ای مشغولِ نق ونوق می شوند. در هر صورت، این ماجرا بسیار تلخ و گزنده است و باید خود نویسنده ی ایرانی به این مشکلات به طور جدی فکر کند و راهی پیدا کند.

لازم است متذکر شوم که در این ماجرا فرقی بین نویسندگانِ موافق و مخالفِ حاکمیت وجود ندارد؛ اساساً نویسنده ای که بازی خود را در موافقت یا مخالفت با حکومت طرح کند دچار اخباط وجودی و فرهنگی می شود. به نظرم، نویسنده خودش را فراتر از این جور چیزها طرح کند تا عنداللزوم در ماجرا و مسائل مهم بتواند داوری کند و تأثیرگذار باشد.

در بحث عوامل بیرونی من منکر مسائل و مصائب سانسور و ممیزی نیستم؛ چراکه حداقل سه تا از کتاب هایم دچارِ این بلیّه شده اند و از چاپ شدن بازمانده اند. برای حل این مسئله هم قائلم به این که باید دنبالِ راهی غیر از سیاست بود؛ چون مسیرِ سیاست در طول پنجاه سال گذشته نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه گره ها و سوء تفاهم های ویرانگری را ایجاد کرده است. به نظرم، داستان نویس ها بهتر است برای این مسئله به سینماگرها اقتدا کنند، مسیرِ تعامل و گفت وگو را از طریقِ صنفی دنبال کنند تا راهِ ناهموار سیاست.

من برای حل این مشکلات از شیخ یونس می خواهم دعا کند؛ چراکه دعای ایشان برخی مواقع مرده را زنده می کند، مثلِ سیمین، زنِ حمزه. فتأمل!

اگر اشتباه نکنم، برکت چهارمین رمانی است که نوشته اید، اما اولینی است که منتشر شده. نخستین رمانتان را خاطرم هست قرار بود نشر چشمه منتشر کنید. اگر مایل هستید، در مورد چالش ها و اعوجاج این مسیر توضیح دهید.

بله، اولین رمانم رمانِ من به هر سیبی یک گاز می زنم بود که با نشر چشمه قرار بود منتشر کنیم که خورد به ماجرای تعلیقِ چشمه! البته، کتاب من هم غیرقابل چاپ اعلام شده بود، هم در قبل از تعلیق هم بعد از تعلیق. رمان بعدی ام آیت تمام بود که شما و آقای احمد غلامی نظرِ مثبتی در مورد آن داشتید، ولی مع الأسف هیچ کس و هیچ ناشری جرئت نکرد به ارشاد بفرستد، که رمانی عاشقانه و دینی بود و هست. رمان بعدی شاه کشی هست که قرار است شهرستان ادب چاپ کند. مجوزش بعد از کلی ان قلت و قلت صادر شده و سندش هم موجود است. برکت چهارمین رمان بنده است. رمانِ بعدی بنده هم بیروط است. آن هم قرار است از طریق نشرِ کتابستان معرفت منتشر شود و رمانِ دیگر من رمانی است به نامِ دجّالِ جمکران که به مفهوم مهدویت و زندگیِ انسان در عصر غیبت می پردازد. امیدوارم این اثر از گزندِ دجالانِ جمکرانی و غیرجمکرانی مصون باشد.

هزینه ی نویسندگی در ایران خیلی بالاست. کسی به صورت جدی اگر بخواهد کار کند و حرفه ای این کار را دنبال کند فقط باید «جنونِ نوشتن» ش خیلی بالا باشد، وگرنه تمامِ علل و عواملِ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دست به دستِ هم می دهند یک نویسنده ننویسد یا نتواند چیزِ به دردبخوری بنویسد. به نظرم، یکی از علت های اصلی اش این است که نویسندگان به جای این که صنفِ محکم و استواری داشته باشند که از حقوق اولیه ی آن ها حمایت کند، تمامِ مسائل را در مسئله ی سانسور فروکاسته اند و آن را فقط از مسیر سیاست دنبال می کنند. این باعث شده است من داستان نویس، که فقط و فقط می خواهم برای مردم خود داستان تعریف کنم، از هدفم بازبمانم؛ مثلاً برای یک کار ساده، یعنی چاپ کردن کتاب، سه سال بدوم و فرسوده شوم. آخرش هم هیچ کس نگوید: «خرت به چند!» اگر صنفِ معقول و منصفی برای نویسندگان وجود داشت، این اتفاق نمی افتاد.

مرحوم سعید نفیسی می گوید: «انسان فانی است در ایران بیش تر». من فکر می کنم اگر آن انسان «نویسنده» باشد، فنایش هم مضاعف می شود، هم زودتر اتفاق می افتد.

www.51na.net


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :