ارسال به دوستان
کد خبر : 243112

پرهیز, پروا, پرواز

بسم الله الرّحمن الرّحیم یا ایها الذین امنوا اتّقو الله و لتتنظر نفس ما قدّمت لغد و اتّقوالله ان الله خبیر بما تعملون. حشر 18 یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا الله حقّ تقاته... آل عمران 102 فاتّقوالله ما استطعتم...تغابن 16 ان تتّقوا الله یجعل لکم فرقاناً. انفال 29 و من یتّق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب طلاق 2 و 3 و من یتق الله یجعل له من امره یسرا طلاق 4 انّ العاقبه للمتّقین هود 49

پرهیز, پروا, پرواز

ای اهل ایمان از خدا پروا داشته باشید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه پیش فرستاده است و از خدا پروا داشته باشید...

قرار بود بهره مان از یک ماه روزه داری تقوا باشد، یادتان هست؟ لعلّکم تتّقون. قرار بود روزه بگیریم بلکه باتقوا بشویم. اهل پروا بشویم. از خدا آن طور که شایسته مقامش هست حساب ببریم و حدودش را رعایت کنیم. همان طور که او خودش هم با ما آن طور که شایسته خدایی اش هست رفتار می کند، خودش هم اهل تقوی ست؛ ذکر قنوت دیروز را که یادتان نرفته؛ اللهمّ... اهل التّقوی و المغفره.

حالا که بساط مهمانی تمام شد و بهار قشنگِ این آیه ها هم، حالا که کاسه ام را نگاه می کنم که بهره هایم را حساب و کتاب کنم، می بینم اگر توی کاسه ام بهره ای از تقوا نباشد، قافیه را باخته ام. همه این بیست و نه روز بی حاصل و بی فرجام. نکند نباشد

ادبیات عرب می گوید ریشه اش از «وقایه» است. راغب در المفردات ش می گوید وقایه یعنی نگه داری اشیاء در برابر چیزهایی که به آن ها ضرر و یا آزار می رساند. حقیقتِ پنهان شده در تقوا هم همین است رفقا. مراقبت و نگه داری. شاید هم مشکل مان از کمی معرفت باشد وگرنه من که هر قدر فکر می کنم در میان مخلوقات خدا و مصنوعات بشر چیزی حسّاس تر و ظریف تر از روح انسان پیدا نمی کنم که مراقبت و نگه داری بخواهد. حالا وقتی خدا هم وارد ماجرا بشود و تقوا بشود تقوای الهی و قرار باشد به خاطر درک عظمت خدا از آن چه شایسته محضرش نیست پرهیز کنیم، کلاسِ ماجرا خیلی بالا می رود. می شود همین تعبیر اتّقوالله. که هم معرفت خود می خواهد و هم معرفت خدا. و مگر این دو یکی نیست؟؛ من عرف نفسه فقد عرف ربّه.

اصلاً تقصیر من نیست، تقصیرابن آیه هاست که هی جلوی چشم های آدم می روند و می آیند و هی می گویند: اتّقواالله. چند بار توی چند آیه گفته باشند اتّقواالله خوب است؟ لابد ما عاقل نیستیم وگرنه «العاقل یکفیه الاشاره». حقّ بزرگ تری باشد انگار که وقتی کوچک تری مقابلش هست، او را تمام و کمال به حساب بیاورد. هر قدر بزرگ تر، حق بیش تر. حقّ خدا باشد انگار تقوی. که بزرگی اش را به حساب بیاوریم. همین آیه ها می گویند: اتّقواالله حقّ تقاته...حق تقوای خدا را به جا بیاورید. اینجای ماجرا برای ما حق نشناس ها سخت می شود. برای ما بی معرفت ها.

برای ما که قدّمان نمی رسد، دیوار را پایین تر هم آورده اند، برای ما که جیبمان نمی رسد، ارزان ترش کرده اند، حالا حقّ تقوای الهی را تمام و کمال نمی توانیم، به قدر توانمان، به قدر بهره مان، به قدر معرفت مان، گفته اند حالا فاتّقوالله ما استطعتم؛ هر قدر می توانید از  خدا پروا کنید در محضرش... این آیه ها از همان آیه هاست که خجالت کُش می کند آدم را...مثل همان فاقرؤا ما تیسّر منه.

شما را نمی دانم. برای من حجّت از آن جایی تمام می شود که این آیه ها برای هدایت اهل تقوا آمده اند. برای موعظه اهل تقوا، برای یادآوری به اهل تقوا.  اصلاً گویی برای اهل تقوا. هدیً للمتّقین. موعظه للمتّقین. تذکره للمتّقین. من از آن جایی می فهمم چقدر بیچاره ام اگر کاسه ام از تقوا پر نشود، که می فهمم همه معجزه رسولِ خاتم، همه این کتاب با آیه های خواستنی و دوست داشتنی اش، با آیه های خوف و رجایش، با آیه های بیم و انذارش برای اهل تقوا مایه هدایت و موعظه و یادآوری ست. و من بی بهره می مانم از معجزه این کتاب اگر اهل تقوا نباشم. نه حتّی از آن جایی که می گوید خدا به پول و مال و مقام و قد و قیافه و نژادتان نگاه نمی کند، تقوای شماست که برای خدا مهم است، بهترین تان باتقواترین تان است: اکرمکم عندالله اتقاکم. نه حتّی آن جا که می گوید بهشت با همه دبدبه و کبکبه اش، با همه اوصاف رویایی اش مهیّای اهل تقوا شده است؛ اعدّت للمتّقین. نه حتّی از آن جا که می گوید: والعاقبه للمتّقین. عاقبت با الف و لام ش،  برای اهل تقواست. عاقبت به خیری برای اهل تقواست: و انّ للمتّقین لحسن مآب. نه حتّی از آن جا که می گوید اگر تقوا داشته باشید، قدرت تشخیص می دهیم به شما، آن هم برای این دنیای پرشبهه و پرفتنه: ان تتّقوالله یجعل لکم فرقاناَ، نه حتّی از آن جا که می گوید برکات آسمان و زمین را برای تان نازل می کنیم اگر تقوا داشته باشید؛ لفتحنا علیهم برکات من السّماء والارض. نه حتّی از آن جا که می گوید کسی که اهل پروا بشود بن بست ندارد؛ و من یتّق الله یجعل له مخرجا. نه حتّی از آن جا که می گوید، کسی که اهل پروا بشود روزی اش از جایی که فکرش را نمی کرده می رسد؛ ویرزقه من حیث لا یحتسب. نه حتّی از آن جایی که می گوید کسی که اهل پروا باشد، زندگی اش را، کارهایش را آسان می گذرانیم؛ و من یتّق الله یجعل له من امره یسرا... نه، گفتم که،  همان هدیً للمتّقین بودن این کتاب برایم کافی بود اگر اهل بودم.

نمی دانم چه قدر توی این بیست و نه روز، پشت صحنه، پروا را تمرین کرده ایم رفقا. پشت صحنه ای که هر سال خدا شرایط ش را برایمان مهیا می کند بلکه از پس نمایش زندگی مان بربیاییم. فقط می دانم صحنه دیر یا زود برچیده می شود و پرده نمایش ما هم بسته می شود. بوی الرّحمن همه مان توی فضا پیچیده. همان قدر برده ایم که تقوا داشته ایم. تقوا نداشته باشیم باخته ایم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا ایها الذین امنوا اتّقو الله و لتتنظر نفس ما قدّمت لغد و اتّقوالله ان الله خبیر بما تعملون. حشر 18
 
یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا الله حقّ تقاته... آل عمران 102
فاتّقوالله ما استطعتم...تغابن 16
ان تتّقوا الله یجعل لکم فرقاناً.  انفال 29
و من یتّق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب طلاق 2 و 3
و من یتق الله یجعل له من امره یسرا طلاق 4
انّ العاقبه للمتّقین هود 49

پ.ن
هدی للمتّقین بودن قرآن وقتی من را می سوزاند که خطبه متّقین را می خوانم. تازه باور می کنم هنوز اندر خم یک کوچه هم نیستم. اگر وصف حضرت امیر از متّقین نبود، حقیقت ماجرا معلوم نمی شد.خوانده اید خطبه متّقین را حتماً. اهل نیستیم اگرنه مثل همّام صعق صعقه کانت نفسه فیها. موعظه اش که بلیغ است رفقا. ما اهل نیستیم. هکذا تصنع المواعظ البالغه باهلها.

مریم روستا