ارسال به دوستان
کد خبر : 241011

پایان نامه

پایان نامه

به نام خدا

به روز رسانی بخش پایان نامه ها در تاریخ هشت تیر ماه 1397

بر اساس انتشار در سایت نگین پژوهش

1-    معناداری زندگی با توجه به آراء ملاصدرا ؛ رسول مداح     تاريخ دفاع:   24/2/1393  سمت :   مشاور

2-    تحليلي تطبيقي بر امكان و عدم امكان حركت جوهري از نظر ابن سينا و ملاصدرا ؛  مرضيه هادي   تاريخ دفاع:       1/7/1393     سمت :     راهنمای اول

3-    بدن وکارکردهای آن در نظام فلسفی ابن سينا ؛ زهرا حيدری تاريخ دفاع:     19/7/1393 سمت :   مشاور

4-    بررسی نقش تهذيب نفس در معنای زندگی از ديدگاه ملاصدرا و امام غزالی ؛ طيب بيگدلو  تاريخ دفاع:    20/12/1393  سمت:   مشاور

5-    رابطه ی دين و اخلاق از نظر علامه طباطبایی (ره) و شاگردان ؛ سليمه سادات شهيدی تاريخ دفاع:              20/12/1393    سمت :   مشاور

6-    بررسي تطبيقي ماهيت قرآن بين معتزله و نو معتزله (با تکيه بر آراء قاضي عبدالجبار و نصر حامد ابو زيد) ؛ علي موذني ريزي   تاريخ دفاع:    28/10/1394    سمت :    مشاور

7-    عنوان پایان نامه :    چالش های عقل مدرن در دينداری اسلامی و راه حل هاي آن ؛ محرمعلی خليلی     تاريخ دفاع:      24/4/1395سمت :    راهنمای اول

8-    عنوان پایان نامه :   علل و عوامل تکامل عقل از منظر ملاصدرا و علامه طباطبايی  ؛ سيده زينب حسينی  تاريخ دفاع:    2/12/1395    سمت :   مشاور

9-    عنوان پایان نامه :   بررسی تحلیلی نظریه ایستای زمان و واکاوی نسبت آن دیدگاه صدرالمتالهین در باب زمان؛ رهام انصاری  تاريخ دفاع:  چهارده تیر ماه 1396 سمت :  راهنمای اول

10-                        عنوان پایان نامه :   مقايسه دلايل قرآني أنوار الباز در کتاب "عصمة الأئمة عند الشيعه" درباره عصمت و پيامدهای آن با آراء علامه طباطبائی ؛ بهروز خيری   تاريخ دفاع: 8/2/1393                          سمت: راهنمای اول

11-                               تحليل ساختار دروني کشف شهودهای مبتني بر نور و رنگ در عرفان اسلامی ؛ محسن حسن زاده  تاریخ دفاع:   26/1/1393      سمت:  مشاور

12-                        نگاهي به هويت انسان در حكمت متعاليه و مكتب اومانيسم ؛ آمنه طباطبايي تاریخ دفاع:      20/1/1393      سمت:  راهنمای اول

13-                        اراده و مشیت الهی از دیدگاه ملاصدرا و مکتب تفکیک ؛  زهره السادات نصر  تاریخ دفاع:   21/8/1392      سمت:    مشاور

14-                        تحلیل و بررسی مواد استدلال در نظام مشائی مهدی منصوری تاریخ دفاع:    16/7/1392   سمت: راهنمای اول

15-                        خلافت الهی انسان از منظر ملاصدرا و هجویری ؛ حنانه کدخدایی  تاریخ دفاع:  16/7/1392  سمت:   راهنمای اول

16-                        تحليل تطبيقي از تجربه هاي نزديك مرگ در كلام جديد و عرفان اسلامي با توجه به آيات و روايات ؛ کميل فرحناکيان تاریخ دفاع:    1/7/1392  سمت: راهنمای اول

17-                        بررسی نظرات تفسیری ملاصدرا و علامه طباطبائی در باب فطرت  ؛ راضیه عبداللهی تاریخ دفاع:   23/6/1392  سمت:  مشاور

18-                        بررسی تطبیقی تعقل از نظر ابن سینا و ملاصدرا ؛ ناهید قهرمان دوست  تاریخ دفاع:   22/2/1392 سمت:  مشاور

19-                        آرای کلامی فاضل مقداد ؛ حسین حمیدی تاریخ دفاع :   10/2/1392 سمت:    راهنمای اول

20-                        مقایسه دلایل قرآنی أنور ألباز در کتاب  عصمه الأئمه عند الشیعه  درباره ی عصمت و پیامد های آن با آراء علامه طباطبایی بهروز خیری تاریخ دفاع:  8/2/1392   سمت:     راهنمای اول

21-                        معرفت شناسی زهد از نگاه امام خمینی ،ملاصدرا ، علامه طباطبایی؛  فاطمه مرتضوی تاریخ دفاع:   28/12/1391    سمت:    راهنمای اول

22-                        عقل از دیدگاه شیخ مفید و علامه مجلسی فاطمه خیری حبیب آبادی تاریخ دفاع:      22/12/1391  سمت:    مشاور

23-                        رويکرد تحليلی معنويت از ديدگاه متفکران مسلمان معاصر؛ الهام نعمتی تاریخ دفاع:  28/8/1391  سمت:    مشاور

24-                        بررسی و تحيل شفاعت از ديدگاه قاضی عبدالحبار،فخررازی،،محمد بن عبدالوهاب و علامه طباطبايی؛  زهرا حمزه زاده تاریخ دفاع:    27/8/1391  سمت:     مشاور

25-                        برهان در نهج البلاغه و مقایسه ی آن با براهین کلامی در کشف المراد و شوارق الالهام؛ مریم عابدی تاریخ دفاع:     26/7/1391  سمت:  مشاور

26-                        رابطه دين و اخلاق از نگاه خواجه نصير طوسی و کانت ؛ شيرين عبدالهی تاریخ دفاع:    25/7/1391     سمت: راهنمای اول

27-                        بررسی اثار روحی و روانی غذاهای حلال و حرام و پيامدهای اخلاقی ان در خانواده و جامعه از منظر قران و سنت تاریخ دفاع:  29/4/1391  سمت: راهنمای اول

28-                        تحليل و بررسی پيش فرضها و مبانی فلسفی-کلامی نظريه ی صراط های مستقيم بر اساس آراء ملاصدرا و علامه طباطبايی؛ زهرا طاهری تاریخ دفاع:     18/11/1390 سمت: راهنمای اول

29-                        چيستي ايمان در نظر غزالي وسلوک ايمان گراي او؛ احمد صادقی علویجه  تاریخ دفاع: 15/11/1390  سمت: راهنمای اول

30-                        معقولات ثاني و تبيين مباني و پيامدهاي آن در حكمت متعالیه؛ سميرا ملا باقريان طالخونچه تاریخ دفاع:  27/10/1390 سمت:     مشاور

31-                        رابطه عقل وايمان ازديدگاه امام علی وامام صادق عليهما السلام؛ فاطمه عبدالملکی تاریخ دفاع:  27/7/1390 سمت:     راهنمای اول

32-                        تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران ؛ اعظم جعفريان تاریخ دفاع:   27/7/1390 سمت:     مشاور

33-                        مباني قاعده الواحد و پيامدهاي اعتقادي آن؛ قاسم عسگري تاریخ دفاع:  26/7/1390 سمت:  راهنمای اول

34-                        بررسي روش هاي عقل گرايي و نص گرايي و تاثير آن در شناخت صفات خداوند (در 5 قرن نخست كلام اسلامي)؛ ليلا جعفري بهي تاریخ دفاع:   26/7/1390   سمت:   راهنمای اول

35-                        بررسی تطبيقی جبرواختيارازمنظرامام خمينی وفخررازی؛ محمودآهسته تاریخ دفاع:     4/4/1390  سمت:     راهنمای اول

36-                        معرفت شناسي «زهد» ازنگاه امام خميني ملاصدرا وعلامه طباطبايي ؛ فاطمه مرتضوي تاریخ دفاع:    18/12/1389 سمت:     راهنمای اول

37-                        تاثير آيات وروايات برانسان شناسي ومعادشناسي در فلسفه ملاصدرا؛ طاهره بيگم قاسمي درچه تاریخ دفاع:   22/11/1389 سمت:  راهنمای اول

38-                        اسرار اعداد و تطبيق آن با عوالم هستی در انديشه سيد حيدر آملی؛ رشيد فريد پور تاریخ دفاع:    26/7/1389 سمت:     راهنمای اول

39-                        تناسخ از نظر حکمای مشا و متعالیه؛  افسانه صباغان تاریخ دفاع:   26/7/1389 سمت:  راهنمای اول

40-                        تحلیل مقایسه ای چیستی وحی ازدیدگاه علامه طباطبایی و دکتر سروش؛ روح الله عباسی تاریخ دفاع:    18/11/1388 سمت:      راهنمای اول

41-                        تحلیل وتبیین مبانی آرائ فلسفی علامه طباطبایی در المیزان؛ سمیه رحیمی تاریخ دفاع:     20/9/1388  سمت: راهنمای اول

42-                        بررسی مبانی استنباط های فلسفی علامه طباطبايي و تأييدات قرآنی بر آراء فلسفی در الميزان ؛ سميه رحيمی تاریخ دفاع:     29/7/1388 سمت:  راهنمای اول

43-                        سعادت وشقاوت از ديدگاه قرآن وملاصدرا؛ مرضيه کيانی تاریخ دفاع:    15/4/1388 سمت:     راهنمای اول

44-                        ادراکات اعتباری درحکمت متعاليه؛ مهدي انشائي تاریخ دفاع:    15/8/1387 سمت:     راهنمای اول

45-                        نقش زبان وزمان درحوزه معرفت دينی از نگاه علامه طباطبايی ؛ صديقه طاهری تاریخ دفاع:    26/12/1386 سمت: راهنمای اول

46-                        معرفت دینی وفرایند تحول آن ازنگاه اندیشمندان مسلمان؛ منیژه رنجبر تاریخ دفاع:    11/10/1386  سمت:  راهنمای اول

47-                        انتظاربشرازدين ازنگاه انديشمندان مسلمان؛  زينب مرتضوی تاریخ دفاع:    29/7/1386 سمت:     راهنمای اول

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :