ارسال به دوستان
کد خبر : 238280

کوچ

کوچ
ge:AR-SA" lang="AR-SA">الزهرا (س)، 1383؛ کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دکترای: تاریخ و تمدن اسلامی.

اکرم داوودی همدانیان

کارشناس گروه رسانه و تبلیغ

تلفن:  

کوچ تا چند؟! مگر می شود از خویش گریخت

 

ناگزیر از سفرم، بی سرو سامان چون باد

به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

کوچ تا چند؟! مگر می شود از خویش گریخت

«بال» تنها غم غربت به پرستوها داد

اینکه «مردم» نشناسند تو را غربت نیست

غربت آن است که «یاران» ببرندت از یاد

عاشقی چیست؟ به جز شادی و مهر و غم و قهر؟!

نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شاد

چشم بیهوده به آیینه شدن اندوخته ای

اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتاد

فاضل نظری

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :