ارسال به دوستان
کد خبر : 48605

یه شب ماه می آد

دلم عید می خواهد از آن عیدهای واقعی از آنهایی که وقتی می آیند حالت خوب می شود از آنهایی کف فردایش لباسهایت نوشده خانه ات تمیز شده بوی شیرینی می آید عیدی می گیری از آن عیدهایی که کم شده گم شده

لازم به ذکر است این مطلب در شماره 448مجله همشهری جوان به قلم خانم منصوره مصطفی زاده به چاپ رسیده است.

یه شب ماه می آد

دلم عید می خواهد از آن عیدهای واقعی از آنهایی که وقتی می آیند حالت خوب می شود از آنهایی کف فردایش لباسهایت نوشده خانه ات تمیز شده بوی شیرینی می آید عیدی می گیری از آن عیدهایی که کم شده گم شده

یک نفر نشست مقابل ابوتراب و هدیه ای گذاشت پیش رویش. گفت:« عیدی است». ابوتراب خندید و پذیرفت. گفت: امروز برای ما عید است فردا هم عید است هر روز ما عید است هر روزی که در آن معصیت خدا رخ ندهد عید است.1

نوروز روزی ست که خداوند از بندگان خود عهد بندگی گرفت.

نوروز روزی ست که کشتی نوح از میان طوفان بر کوهی نشست.

نوروز روزی ست که پیامبر(ص) ابو تراب را بر دوش گرفت تا بتهای کعبه را فرو ریزد.

نوروز روزی ست که دست ابو تراب به نشانه ولایت در غدیر خم بالا رفت.

نوروز روزی ست که قائم آل محمد(عج) ظهور پیدا خواهد کرد.2

ما دلمان عید می خواهد یک عید واقعی از آن عیدهایی که درآن عهدهای بزرگ ببندیم از آن عیدهایی که کشتی سرگردانی مان کنار یک کوه لنگر بیندازد.از آنهایی که بیاید و همه شکستنی های عالم را بشکند از آنهایی که دست های بلند در آن بالا گرفته شود از آن عیدهایی که یک نفر بیاید و همه مان را نجات بدهد ما دلمان لک زده برای چنین عیدهایی.

«هرروز را برای ما نوروز کن»3

1-      «مستدرک الوسایل حدیث 6679»

2-      « امام صادق،بحار الانوار ج59»

3-      ابو تراب به هامن مردی گفتند که عیدی آورده بود و گفت این عید نامش نوروز است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :