ارسال به دوستان
کد خبر : 44855

حسین شوفر

حسین آقا اسمش بود راننده خوش مشرب خطی های دم خانه مان. از آن راننده هایی که اگر صبح می نشستید تویه ماشین با سلام و صبح بخیری غلیظ استقبالت می کرد و بعد از ظهرها هم که قیافه خسته و کج و کوله ات را می دید احوالپرسی اش به راه بود.

به نقل از مجله همشهری جوان

حسین شوفر

حسین آقا اسمش بود راننده خوش مشرب خطی های دم خانه مان. از آن راننده هایی که اگر صبح می نشستید تویه ماشین با سلام و صبح بخیری غلیظ استقبالت می کرد و بعد از ظهرها هم که قیافه خسته و کج و کوله ات را می دید احوالپرسی اش به راه بود. از این راننده هایی که به ماشین شان می رسند و زلم زیمبو به آن آویزان می کنند و تکه شعری یا چیزی هم روی ماشین شان می نویسند. اکثر مسافران ثابت خط خودشان را می شناخت. یکبار من با برادرم که دانشجوی روانشناسی بود سوار ماشین اش شدیم و از آن به بعد او شده بود دکتر و من داداش کوچکیه آقای دکتر !

همیشه سرحال بود از این آدمهایی که تا چند تا جوان می دیدند سر صحبت را باز می کرد و هم از آنها حرف می کشید هم خاطرات خودش را می گفت. یکبار که پرچم به دوش از استادیوم می آمدم خانه کلی از خاطرات جوانی و استادیوم رفتن هایش گفت. غیر از جمعه صبح که برنامه جمعه ایرانی را گوش می داد در مابقی روز ضبط ماشین روشن بود و آهنگ های شش و هشت و سرخوشانه از آن پخش میشد.

بعد از اسباب کشی اول سال هیچکدام از راننده های آن خط را ندیده بودم چند وقت پیش یکیشان در نزدیکی خانه جدیدیمان من را سوار کرد مسافر دربستی داشت و از خط خارج شده بود دیدم. مشکی پوشیده بود شیشه عقب ماشین اش را نگاه کردم عکس کوچکی از حسین آقا را گوشه اعلامیه زده بودند باورم نمی شد. اما اصل تعجبم زمانی بود که راننده از حال و روز حسین شوفر گفت اینکه یکی دو سالی می شد که فهمیده بود سرطان دارد از همسرش جدا شده بود و کلکسیون اتفاقات ناجور در زندگی اش رقم خورده بود .

کسی که با وجود این مشکلات می توانست ظاهرش را حفظ کند و خودش را نبازد خیلی برایم احترام قایل بود همیشه فکر می کردم آن شعر را پشت شیشه زده تا مسافران و مردم بخوانند و مثل خودش سرخوش زندگی کنند اما تازه فهمیدم که آن تکه شعر را برای خودش نوشته تا هر وقت یاد گرفتاری هایش افتاد از آیینه به آن نگاه کند .

« زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست        آن قدر سیر بخند که غم از رو برود»


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :