ارسال به دوستان
کد خبر : 42864

جادوگر تویی!

حالم را خو ب می کنند کارمندهایی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها یکریز پشت سر هم بلغور نمی کنند و صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی. خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیر چشمی به او نگاه نمی اندازند خوش و بش می کنند

لازم به ذکر است است این مطلب از مجله  همشهری جوان شماره381   نوشته اقای علی سیف اللهینقل می شود

 

جادوگر تویی!

حالم را خو ب می کنند کارمندهایی که حوصله دارند و لیست مدارک و مراحل کارها یکریز پشت سر هم بلغور نمی کنند و صاف و پوست کنده حالیت می کنند باید چکار کنی. خوشم می آید از آقا و خانم دکترهایی که موقع ورود مریض زیر چشمی به او نگاه نمی اندازند خوش و بش می کنند و صمیمانه از دردش می پرسند. سرکیفم می آورند مادرهایی که وقتی بچه ریزه میزه شان به دست تو اشاره می کند و می گوید مامان نارنگی!!! لبهایشان را گاز نمی گیرند و تشر نمی زنند که زشته! وقتی نارنگی را با رضایت به کوچولو میدهی فقط لبخند میزنند و ممنون ریزی می گویند.

خوش خلقم می کنند راننده های که می ایستند و دست تکان می دهند   تا تو از خیابان رد شوی راضی ام از مسافرانی که شیشه را می کشند پایین و دست شان را در باد رهامی کنند با نشاطم می کنند آدمهایی که از شلغشان حسابی لذت میبرند و کارشان  را مزخرف ترین شغل هستی نمی دانند هیجان زده ام می کنند آدمهایی که برایت کاری می کنند بدون اینکه از آنها خواسته باشی حس خوبی دارم وقتی که دوستی که کمتر همدیگر را می بینیم راهش را دورتر می کند تا بیشتر باهم باشیم جانم در می رود برای مادری که وقتی میرسم خانه و دلم غذای باب میلم را میخواهد کتلتهای سرخ شده را تویه سس گوجه فرنگی غلت میده د خوشم می آید از رفیق شفیقی که زنگ میزند و می گوید برنامه محبوبت شروع شده و زودی قطع می کند. احتمالا در شرایط کنونی باید ببوسم دست راننده ای را که وقتی 500 تومنی به او م یدهی خودجوش 100تومن باقی کرایه را برمی گرداند و نیازی به سوال و پی گیری چند مرحله ایی تو نیست. خوشم می آید از مسافرانی که صندلی  عقب تاکسی لم نمی دهند .دلم نرم میشود از دیدن مسافرانی که غیر ماه رمضان هم کله سحر در مترو قرآن می  خوانند خوشم می آید از کسانی که روی اجزای جدید خانه اسم های بامزه می گذارند دلگرم می شوم از معاشرت با با خلقی که که شل و ول دست نمیدهند هنوز هیجان زده ام می کنند رفقایی که سر صبح اس ام اس میزنند سلام، خوبی؟ کشته و مرده آدمهای خوش حواسی ام که وقتی لابلای حرفهایت می گویی یادم رفت مجله فیلم بخرم فردا صبح یک نسخه اش را می گذارند زیر بغلت خوشم می آید از آدمهایی که وقتی لباس نو می خرند فردا صبح تنشان میک نند احترام می گذارم به غریبه ایی که در آسانسور را باز نگه می دارند تا تو برسی سرکیفم می آورند جماعتی که تبریک گفتن عیدشان هم اختصاصی است نه کلیشه ای و بر ای همه یکسان

عجالتا تا برقراری جشنواره لذت بخشی زندگی و تقدیر از همه این آدم های ناب هرکدام را که در هرگوشه شهر دیدید یک خوشت باشه گرم مهمانشان کنید.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :